Жовтенко Тарас Григорович,

к.п.н., доцент кафедри політології та національної безпеки
Жовтенко Тарас Григорович

https://goo.gl/uC4iH1

QA
Резюме
Освіта

Вересень 1998 – червень 2003 р. – факультет міжнародних відносин Рівненського інституту слов’янознавства  Київського славістичного університету. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Міжнародна інформація” та здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародної інформації та перекладача з англійської та польської мов. Диплом з відзнакою РВ №23361420. Дипломна робота – „Інформаційно-аналітична діяльність в системі забезпечення психологічних операцій”.

Досвід роботи

Січень – лютий 2002 року. Виробнича (інформаційна) практика у Представництві Організації Об’єднаних Націй в Україні (м. Київ) при аналітичному відділі Центру електронної інформації ООН (ЦММ-Хабітат).

Лютий – березень 2003 року. Робота на посаді перекладача у відділі новин Національного інформаційного агентства „Укрінформ” (м. Київ).

Вересень 2003 – липень 2010 року – робота на посаді викладача Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету (факультет Міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації; кафедра романо-германської філології) та лаборанта Інформаційного агентства РІС.

Вересень 2010 року – старший викладач, лютий 2011 – травень 2013 року – в.о. доцента кафедри міжнародної інформації, референт з інформаційної діяльності.

Травень 2013 – січень 2017 року – завідувач лабораторії науково-дослідницької роботи Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. 

Лютий – серпень 2017 року – старший викладач (сумісник) кафедри політології Національного університету «Острозька академія».

Вересень 2017 року – доцент кафедри політології Національного університету «Острозька академія».

Наукова та професійна діяльність

З 2000 року активно займаюся дослідженнями у сфері діяльності спеціальних служб та органів державної безпеки. Пріоритетні напрямки дослідницької роботи: (1) політика національної безпеки Сполучених Штатів Америки, Великобританії; (2) стратегії кооперації США та країн-членів НАТО в сфері міжнародної безпеки; (3) діяльність (інформаційно-аналітичний напрям) розвідувальних служб США, Великобританії, країн Західної Європи в рамках протистояння загрозі міжнародного тероризму; (4) концепції спеціальних – інформаційно-психологічних – операцій в діяльності силових структур та органів державної безпеки держави.

2004 – 2007 рр. – постійний автор міжнародного журналу "В мире спецслужб".

2007 – 2010 рр. – здобувач оперативно-аналітичного відділу Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України.

Липень 2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01 (основи національної безпеки держави) у спеціалізованій раді Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України. Тема дисертаційного дослідження: „Інформаційне забезпечення політики держави у боротьбі з міжнародним тероризмом: на прикладі США”. Диплом кандидата наук ДК № 061584.

З осені 2014 року – здобувач наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 21.01.01 (основи національної безпеки держави) відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України. Тема докторської дисертації: „Політичні засади формування системи національної безпеки України в контексті глобальних безпекових тенденцій”.

Активно залучений до проведення лекцій в системі воєнно-ідеологічної підготовки офіцерів Оперативного командування «Захід» та військової частини A2798 щодо політичних аспектів формування системи національної безпеки України; сучасних систем міжнародної безпеки; сучасної європейської та євроатлантичної безпеки; інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки держави; інформаційно-психологічних операцій у сучасних військових конфліктах за розробленою мною програмою тематичного постійно діючого семінару „Національна безпека України в контексті сучасних глобальних безпекових тенденцій”.

Жовтенкь 2013 р.  стажування у штаб-квартирі НАТО (Брюссель, Бельгія) та штабі Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил (ВГК ОЗС) НАТО у Європі (SHAPE) (Монс, Бельгія).

Регулярно публікую аналітичні статті на безпекову тематику для „Радіо Свобода / Radio Liberty(http://www.radiosvoboda.org/author/95858.html), веду постійний блог з актуальних проблем національної та міжнародної безпеки для видання „Новое время страны” (http://nvua.net/opinion/zhovtenko.html).

 З червня 2016 р. – співавтор та постійний експерт телевізійного проекту "Фактор безпеки" на "5 каналі" (м. Київ).

З травня 2019 р. – член Громадської ради Міністерства закордонних справ України (м. Київ).

З жовтня 2019 р. – постійний автор "Atlantica" Journal, спільного видання NATO Public Diplomacy Division та The Atlantic Forum.

Наукова робота
2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Zhovtenko T. NATO Arctic Policy in Statu Nascendi / T. Zhovtenko, O. Podvorna // “Studia Politica. Romanian Political Science Review”, vol. XIX, no. 2, 2019. – 163–186. (Scopus)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Zhovtenko T. Combatting Russian “hybrid” threat: a conceptual and organizational analysis // Міжнародна наукова конференція «BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE I POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ» (Piotrkow-Trybunalski, Poland)

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Жовтенко Т. Система європейської безпеки в умовах «гібридної» агресії РФ // Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку»

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Модерування секції «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ» в рамках конференції «Дні науки в Національному університету «Острозька Академія»

Жовтенко Т. Європейська та євроатлантична безпека в умовах "гібридного" протистояння з РФ // Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: Проблеми та пріоритети розвитку»

Участь в роботі "круглого столу" на тему: «Холодна війна» XXI століття: попіл минулого чи вогонь теперішнього?"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Жовтенко Т. Європейська та євроатлантична безпека в умовах "гібридного" протистояння з РФ // Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: Проблеми та пріоритети розвитку»

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жовтенко Т. Г. Еволюція НАТО і системи європейської безпеки в умовах «гібридної» агресії РФ // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2017. – № 13.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну