Жовтенко Тарас Григорович,

к.п.н., доцент кафедри політології та національної безпеки
Жовтенко Тарас Григорович

https://goo.gl/uC4iH1

QA
Резюме
Освіта

Вересень 1998 – червень 2003 р. – факультет міжнародних відносин Рівненського інституту слов’янознавства  Київського славістичного університету. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Міжнародна інформація” та здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародної інформації та перекладача з англійської та польської мов. Диплом з відзнакою РВ №23361420. Дипломна робота – „Інформаційно-аналітична діяльність в системі забезпечення психологічних операцій”.

Досвід роботи

Січень – лютий 2002 року. Виробнича (інформаційна) практика у Представництві Організації Об’єднаних Націй в Україні (м. Київ) при аналітичному відділі Центру електронної інформації ООН (ЦММ-Хабітат).

Лютий – березень 2003 року. Робота на посаді перекладача у відділі новин Національного інформаційного агентства „Укрінформ” (м. Київ).

Вересень 2003 – липень 2010 року – робота на посаді викладача Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету (факультет Міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації; кафедра романо-германської філології) та лаборанта Інформаційного агентства РІС.

Вересень 2010 року – старший викладач, лютий 2011 – травень 2013 року – в.о. доцента кафедри міжнародної інформації, референт з інформаційної діяльності.

Травень 2013 – січень 2017 року – завідувач лабораторії науково-дослідницької роботи Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. 

Лютий – серпень 2017 року – старший викладач (сумісник) кафедри політології Національного університету «Острозька академія».

Вересень 2017 року – доцент кафедри політології Національного університету «Острозька академія».

Наукова та професійна діяльність

З 2000 року активно займаюся дослідженнями у сфері діяльності спеціальних служб та органів державної безпеки. Пріоритетні напрямки дослідницької роботи: (1) політика національної безпеки Сполучених Штатів Америки, Великобританії; (2) стратегії кооперації США та країн-членів НАТО в сфері міжнародної безпеки; (3) діяльність (інформаційно-аналітичний напрям) розвідувальних служб США, Великобританії, країн Західної Європи в рамках протистояння загрозі міжнародного тероризму; (4) концепції спеціальних – інформаційно-психологічних – операцій в діяльності силових структур та органів державної безпеки держави.

2004 – 2007 рр. – постійний автор міжнародного журналу "В мире спецслужб".

2007 – 2010 рр. – здобувач оперативно-аналітичного відділу Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України.

Липень 2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01 (основи національної безпеки держави) у спеціалізованій раді Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України. Тема дисертаційного дослідження: „Інформаційне забезпечення політики держави у боротьбі з міжнародним тероризмом: на прикладі США”. Диплом кандидата наук ДК № 061584.

З осені 2014 року – здобувач наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 21.01.01 (основи національної безпеки держави) відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України. Тема докторської дисертації: „Політичні засади формування системи національної безпеки України в контексті глобальних безпекових тенденцій”.

Активно залучений до проведення лекцій в системі воєнно-ідеологічної підготовки офіцерів Оперативного командування «Захід» та військової частини A2798 щодо політичних аспектів формування системи національної безпеки України; сучасних систем міжнародної безпеки; сучасної європейської та євроатлантичної безпеки; інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки держави; інформаційно-психологічних операцій у сучасних військових конфліктах за розробленою мною програмою тематичного постійно діючого семінару „Національна безпека України в контексті сучасних глобальних безпекових тенденцій”.

Жовтенкь 2013 р.  стажування у штаб-квартирі НАТО (Брюссель, Бельгія) та штабі Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил (ВГК ОЗС) НАТО у Європі (SHAPE) (Монс, Бельгія).

Регулярно публікую аналітичні статті на безпекову тематику для „Радіо Свобода / Radio Liberty(http://www.radiosvoboda.org/author/95858.html), веду постійний блог з актуальних проблем національної та міжнародної безпеки для видання „Новое время страны” (http://nvua.net/opinion/zhovtenko.html).

 З червня 2016 р. – співавтор та постійний експерт телевізійного проекту "Фактор безпеки" на "5 каналі" (м. Київ).

З травня 2019 р. – член Громадської ради Міністерства закордонних справ України (м. Київ).

З жовтня 2019 р. – постійний автор "Atlantica" Journal, спільного видання NATO Public Diplomacy Division та The Atlantic Forum.

Наукова робота
2021

Опублікування статті

Публікація фахової статті

2020

Опублікування статті

Публікація фахової статті

Публікація фахової статті

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS, РИНЦ)

Zhovtenko T. NATO Arctic Policy in Statu Nascendi / T. Zhovtenko, O. Podvorna // “Studia Politica. Romanian Political Science Review”, vol. XIX, no. 2, 2019. – 163–186. (Scopus)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Zhovtenko T. Combatting Russian “hybrid” threat: a conceptual and organizational analysis // Міжнародна наукова конференція «BEZPIECZEŃSTWO EUROATLANTYCKIE I POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ» (Piotrkow-Trybunalski, Poland)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Zhovtenko T. Super-Power Plays: NATO’s Ready Response to Russia’s Geopolitical Ambitions / T. Zhovtenko // “Atlantica” Journal, Issue 1, October, 2019.

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Жовтенко Т. Система європейської безпеки в умовах «гібридної» агресії РФ // Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку»

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Модерування секції «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ» в рамках конференції «Дні науки в Національному університету «Острозька Академія»

Жовтенко Т. Європейська та євроатлантична безпека в умовах "гібридного" протистояння з РФ // Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: Проблеми та пріоритети розвитку»

Участь в роботі "круглого столу" на тему: «Холодна війна» XXI століття: попіл минулого чи вогонь теперішнього?"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Жовтенко Т. Європейська та євроатлантична безпека в умовах "гібридного" протистояння з РФ // Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: Проблеми та пріоритети розвитку»

Опублікування статті

Жовтенко Т. Г. Еволюція НАТО і системи європейської безпеки в умовах «гібридної» агресії РФ // Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». – 2017. – № 13.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну