Галецька (Galetska) Тетяна (Tetiana) Іванівна,

к.е.н., старший викладач
Галецька (Galetska) Тетяна (Tetiana) Іванівна
QA
Резюме
Досвід роботи

01.09.2009 по даний час старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НУ "Острозька академія"

01.09.2008 по 31.08.2009 викладач-стажист кафедри фінансів, обліку та аудиту НУ "Острозька академія"

01.07.2007 по 01.09.2007 бухгалтер ТзОВ "Перша Західно-Українська Лізингова Компанія"

01.08.2003 по 30.06.2007 заступник головного бухгалтера, менеджер ЗЕД ЗАТ "Галичина-Нова"

01.09.2002 по 31.07.2003 бухгалтер ВАТ "Галичина"Освіта

12.2006 по 07.2009 здобувач кафедри обліку та аудиту Львівського національного аграрного університету

09.2003 по 02.2005 магістр з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету

09.2002 по 06.2003 спеціаліст з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету

09. 1997 по 06.2002 бакалавр з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету

09.2004 по 06.2008 юрист НУ "Острозька академія"

Стипендії, нагороди та досягнення

Стипендія Вишеград для проведення досліджень в Університеті Масарика, Чехія, 2016-2017 рр.

Стипендія  Еразмус для проведення досліджень в Університеті Мінго, Португалія 2013-2014 рр.

Стипендія Вейзер для проведення досліджень в Мічіганському університеті, Енн-Арбор, США 2011 р.

Стипендія Інвент для підвищення кваліфікації менеджерів в Берліні, Німеччина 2005 р.

Кваліфікаційне свідоцтво митного брокера, Західна Регіональна митниця, Львів 2005 р. 

Наукові інтереси

Цифрова економіка, сталий розвиток національної економіки,  інвестиції, лізинг

Професійні навики

Комунікативні навики: комунікабельна, тактовна, наполеглива, відповідальна, пунктуальна.

Організаційні та управлінські навики: здатна добре працювати як індивідуально, так і в команді;  володію навичками вирішення проблем

Професійні навики: хороший оратор, дослідник і педагог.

Комп"ютерні навики: Microsoft Office Software, Adobe Acrobat, SPSS, Internet.


Хобі та інтереси

Граю на фортепіано. Займаюсь плаванням, катанням на роликах, ковзанах та лижах. У вільний час вишиваю, в"южу та шию. 

Наукова робота
2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Миронець М.Р., Галецька Т.І. Розподіл сімейних доходів у контексті подолання проблеми бідності. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2018. С. 50-54.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко Н. П. Мережева економіка як форма соціально- економічної організації в глобальних координатах / Топішко Н. П., Топішко І. І., Галецька Т. І. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2018. № 8(36). С. 33–38. [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Гошко М.О, Гошко Т.Д., Брух О.О., Галецька Т.І. Електропостачання в умовах дефіциту виробництва електроенергії в країнах v-4 - порівняння економічної доцільності використання різних електричних джерел світла. Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries: Scientific works. - School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 2017, Рр. 108-116. ISBN: 978 – 80 – 89654 – 34 – 5, EAN: 9788089654345

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. - Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. - 284 p. – Р.58-61. ISBN 978-0-9942661-5-6

Опублікування статті

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. P. 129-131. (Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», каф. Підприємництва та інновацій Держуніверситету ім. Яна Кохановського, м. Кельце (Республіка Польща), 27 січня 2017 р. - c. 129-131).

Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку. pp. 207-210.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltiya Publishing. 236 р. (Faculty of Business Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (Tbilisi, Georgia), -236 р. Р. 191-193. (Соціальна відповідальність як визначальний вектор суспільних трансформацій / І.І.Топішко, Н.П.Топішко,Т.І. Галецька // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології»,факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (м. Тбілісі, Грузія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, Україна), 24 лютого 2017 року. – Тбілісі (Грузія). – С. 191-193.)

Топішко І.І., Галецька Т.І. Удосконалення пенсійної реформи як фактор забезпечення соціальної стабільності. Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Інтернет конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, 24 лютого 2017 р., м. Острог. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2017. – С. 204-207.

Галецька Т.І., Недзельський Р.З. Вплив боргової безпеки на рівень економічного розвитку України. Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Інтернет конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, 24 лютого 2017 р., м. Острог. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2017. – С. 17-20.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine. International Scientific Conference : “Topical questions of contemporary science”. Taunton, MA, United States of America, 2017

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. International Scientific Conference : «Research: tendencies and prospects», Mexico City, Mexico, April 28, 2017

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies, Kielce, Poland, 27 січня 2017 р.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Tbilisi, Georgia, 24 February 2017.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Верхогляд Я.В., Галецька Т.І. Вплив макро- і мікроекономічних факторів на фінансовий результат підприємства. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 170-174.

Кримчук Н.О., Галецька Т.І. Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 433¬-438.

Недзельський Р.З., Галецька Т.І. Стан боргової безпеки України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 315-321.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Галецька Т.І. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Галецька Т.І. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Т.І. Галецька, І.І. Топішко, Н.П. Топішко // Науковий вісник «Економічний часопис» Східноєвропейського університету, м. Луцьк. Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Опублікування статті

Галецька Т.І. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / Н.П.. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Вид-во НаУОА, 2016. – Вип. 2 (30)..– С.17-22.

Галецька Т.І. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення та проблеми підвищення ефективності його функціонування / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Науковий вісник «Економіка. Право». - Ірпінь: Національний університет Державної податкової служби, 2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Галецька Т.І. Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства. International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization». January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania).

Глобалізація і формування мережевої економіки. Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице (Словацька Республіка).

Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин. International Scientific Conference «Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment». 29 лютого 2016. Chisinau (Republic of Moldova).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Соціальна відповідальність агентів економіки: пошук балансу інтересів. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», 13 травня 2016 р., м. Острог.

Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС». 27 травня 2016 р. м. Київ.

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Науковий семінар "Таксономічні методи в оцінці ефективності місцевого самоврядування" , Інститут економіки і управління при Університеті Яна Кохановського, 17.06.2015, м. Кельце (Польща), Доповідь: "Місцеве самоврядування в Україні"

Науковий семінар «Просторова диференціація економічного розвитку провінції Свентокшиське», Вища школа бізнесу і підприємництва, 20.06.2015, м. Островец Свентокшиський (Польща), Доповідь: «Фінанси і конкурентоспроможність місцевого самоврядування в Україні»

Опублікування статті

Галецька Т.І., Мартин О.М., Топішко Н.П. Доходи населення і принцип соціальної справедливості як фундаментальна проблема сфери соціально-цінностних уявлень суспільства / О.М. Мартин, Н.П.Топішко, Т.І. Галецька // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання] / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. № 8. – Режим доступу: http:// www.globle/national/uni.mk.ua/issue -8-2015

Галецька Т.І., Топішко І.І., Топішко Н.П. Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін // Зб. матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі»](м. Миколаїв, Національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв: Вид-во МНУ, 2015. С.12-14.

Галецька Т.І., Топішко І.І., Топішко Н.П. До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / Всеукраїнська наукова internet- конференція[ «Сучасна економічна наука теорія і практика», 17 листопада 2015 р.]. - Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2015. // [Електроний ресурс] /– Режим доступу : http:// www.pntu.edu.ua

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Дні науки економічного факультету НУ «ОА» 18 березня 2015 р. Доповідь: «Особливості інвестиційного процесу в сільському господарстві України».

ІУ Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р., м. Миколаїв. Доповідь: «Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін».

До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / Всеукраїнська наукова internet- конференція «Сучасна економічна наука теорія і практика», 17 листопада 2015 року. - Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2015.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tanya.galetska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну