Галецька (Galetska) Тетяна (Tetiana) Іванівна,

к.е.н., доц., доцент
Галецька (Galetska) Тетяна (Tetiana) Іванівна
QA
Резюме
Досвід роботи

02.01.2019 по даний час доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НУ "Острозька академія"

01.09.2009 по 01.01.2019 старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НУ "Острозька академія"

01.09.2009 по 30.06.2013 старший викладач Нетішинської філії Європейського університету

01.09.2008 по 31.08.2009 викладач-стажист кафедри фінансів, обліку та аудиту НУ "Острозька академія"

01.07.2007 по 01.09.2007 бухгалтер ТзОВ "Перша Західно-Українська Лізингова Компанія"

01.08.2003 по 30.06.2007 заступник головного бухгалтера, менеджер ЗЕД ЗАТ "Галичина-Нова"

01.09.2002 по 31.07.2003 бухгалтер ВАТ "Галичина"Освіта

2020 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

2009 р. - присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: "Лізинг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств".

12.2006 по 07.2009 здобувач кафедри обліку та аудиту Львівського національного аграрного університету

09.2003 по 02.2005 магістр з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету, диплом з відзнакою

09.2002 по 06.2003 спеціаліст з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету, диплом з відзнакою

09.1997 по 06.2002 бакалавр з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету, диплом з відзнакою

09.2004 по 06.2008 юрист НУ "Острозька академія"

09.1986 по 06.1997 навчання у Дублянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, атестат з відзнакою, золота медаль


Стипендії, нагороди та досягнення

Стипендія Вишеград для проведення досліджень в Університеті Масарика, Брно, Чехія, 2016-2017 рр.

Стипендія  Еразмус для проведення досліджень в Університеті Мінго, Брага, Португалія 2013-2014 рр.

Стипендія Вейзер для проведення досліджень в Мічіганському університеті, Енн-Арбор, США 2011 р.

Стипендія Інвент для підвищення кваліфікації менеджерів, Берлін, Німеччина 2005 р.

Кваліфікаційне свідоцтво митного брокера, Західна Регіональна митниця, Львів 2005 р. 


Почесна грамота за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов´язків, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди Дня науки, Управління освіти і науки, Рівненська обласна державна адміністрація, Рівне 2020 р.

Грамота за вагомі досягнення у науковій роботі, НУ "Острозька академія", Острог 2010 р.

Наукові інтереси

Цифрова економіка, сталий розвиток національної економіки,  інвестиції, лізинг

Професійні навики

Комунікативні навики: комунікабельна, тактовна, наполеглива, відповідальна, пунктуальна.

Організаційні та управлінські навики: здатна добре працювати як індивідуально, так і в команді;  володію навичками вирішення проблем

Професійні навики: хороший оратор, дослідник і педагог.

Комп"ютерні навики: Microsoft Office Software, Adobe Acrobat, SPSS, Internet.


Хобі та інтереси

Граю на фортепіано. Займаюсь плаванням, катанням на роликах, ковзанах та лижах. У вільний час вишиваю, в"южу та шию. 

Контакти
tanya.galetska@oa.edu.ua
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. Information and communication technologies as a means of forming the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university. Youth Voice Journal, 2021. pp. 43-60. (Scopus) https://youthvoicejournal.com/

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Galetska Т., Topishko N., Topishko I., Danyliuk N., Kmytiuk T. Implementation of the Nash Model in the Interaction of Enterprises // International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), Volume 9 - Issue 3, 2020, Pp. 3219-3223. (Scopus)

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 3, 2020. P. 24-35. (Web of Science).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Dynamics of the development of world science : IX International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada, 13-15.05.2020. Доповідь: Стан співробітництва між Україною і Німеччиною у рамках політики сприяння розвитку.

Доповідь: Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку. Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 года Стокгольм, Швеция The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Здоров’я населення як індикатор стану соціально-економічної системи країни. ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 1-3.10.2020 р.

Маркетинг медичних послуг як функція менеджменту медичної установи. VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», 30.10.2020

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

«Дні науки» : ХХIV наукова викладацько-студентська конференція НУ "Острозька академія", 16.05.2019. Доповідь: Транспарентність центрального банку як одна з умов проведення успішної монетарної політики на сучасному етапі.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Corporate social activities in Germany: the experience of companies // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3, 2019. P. 17–24. (Web of Science).

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Галецький С.М., Галецька Т.І. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2018. – Вип. 1. – С.54-62. (Index Copernicus) ISSN 2307-4906

Галецький С.М., Галецька Т.І. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. . – Випуск 167 – 2018. – С. 172-176. Index Copernicus.

Топішко, Н. (N. Topishko) та Топішко, І. (I. Topishko) та Галецька, Т. (T. Galetska) (2018) Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах (Network economy as a form of socio-economic organization in global coordinates). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 33-38. ISSN 2311-5149

2017

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Гошко М.О, Гошко Т.Д., Брух О.О., Галецька Т.І. Електропостачання в умовах дефіциту виробництва електроенергії в країнах v-4 - порівняння економічної доцільності використання різних електричних джерел світла. Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries: Scientific works. - School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 2017, Рр. 108-116. ISBN: 978 – 80 – 89654 – 34 – 5, EAN: 9788089654345

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. - Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. - 284 p. – Р.58-61. ISBN 978-0-9942661-5-6

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Topical questions of contemporary science : International Scientific Conference. Taunton, MA, United States of America, 2017. Доповідь : Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine

Research: tendencies and prospects : International Scientific Conference. Mexico City, Mexico, 28.04.2017. Доповідь: Information economy as a new form of economic relations

Processes, Strategies, Technologies : International Scientific Conference Innovative Economy. Kielce, Poland, 27.01.2017 р. Доповідь: Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки

Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies : International scientific-practical conference, Tbilisi, Georgia, 24.02.2017. Доповідь: Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Галецька Т.І. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту // Науковий вісник «Економічний часопис» Східноєвропейського університету, м. Луцьк. Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Топішко, І. І. (Topishko I.) та Топішко, Н. П.(Topishko N.) та Галецька, Т .І. (Galetska Т.) (2016) Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави (Transformation of economic conditions in the economy of knowledge and its impact on social policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. (2 (30)). с. 27-32. URL: https://eprints.oa.edu.ua/5269/1/7.pdf

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization : International Scientific-Practical Conference. 29.01.2016. Klaipeda, Lithuania. Доповідь: Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства

Глобалізація і формування мережевої економіки. Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице (Словацька Республіка).

Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment : International Scientific Conference. 29.02.2016. Chisinau, Republic of Moldova. Доповідь: Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Таксономічні методи в оцінці ефективності місцевого самоврядування : Науковий семінар, Інститут економіки і управління при Університеті Яна Кохановського, 17.06.2015, м. Кельце, Польща, Доповідь: "Місцеве самоврядування в Україні"

Просторова диференціація економічного розвитку провінції Свентокшиське : Науковий семінар, Вища школа бізнесу і підприємництва, 20.06.2015, м. Островец Свентокшиський, Польща, Доповідь: «Фінанси і конкурентоспроможність місцевого самоврядування в Україні»

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Підтвердження про стипендія Еразмус для проведення досліджень в Університеті Мінго, Брага, Португалія 2013-2014 рр. - 02.05.2014 (0,09 Мб).

Підтвердження про стипендію Вейзер для проведення досліджень в Мічіганському університеті, Енн-Арбор, США 2011 р. - 25.02.2011 (0,11 Мб).

Підтвердження про стипендію Вишеград для проведення досліджень в Університеті Масарика, Брно, Чехія, 2016-2017 рр. - 31.07.2019 (0,12 Мб).

Підтвердження про стипендію Інвент для підвищення кваліфікації менеджерів, Берлін, Німеччина 2005 р. - 23.06.2005 (0,07 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір - 02.05.2018 (1,77 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про навчальний курс НБУ (17-18.05.2017) - 18.05.2017 (1,29 Мб).

Сертифікат про навчальний курс НБУ (09-10.11.2017) - 10.11.2017 (1,32 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Семінар НБУ 12-13.11.2020 "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 13.11.2020 (0,21 Мб).

Сертифікат науковий семінар Островець Свєнтокшиський 20_06_2015 - 09.06.2020 (1,24 Мб).

Сертифікат науковий семінар Кельце 17_06_2015 - 17.06.2015 (1,18 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну