Галецька (Galetska) Тетяна (Tetiana) Іванівна,

к.е.н., доц., доцент
Галецька (Galetska) Тетяна (Tetiana) Іванівна
QA
Резюме
Досвід роботи

02.01.2019 по даний час доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НУ "Острозька академія"

01.09.2009 по 01.01.2019 старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НУ "Острозька академія"

01.09.2009 по 30.06.2013 старший викладач Нетішинської філії Європейського університету

01.09.2008 по 31.08.2009 викладач-стажист кафедри фінансів, обліку та аудиту НУ "Острозька академія"

01.07.2007 по 01.09.2007 бухгалтер ТзОВ "Перша Західно-Українська Лізингова Компанія"

01.08.2003 по 30.06.2007 заступник головного бухгалтера, менеджер ЗЕД ЗАТ "Галичина-Нова"

01.09.2002 по 31.07.2003 бухгалтер ВАТ "Галичина"Освіта

2020 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

2009 р. - присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: "Лізинг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств".

12.2006 по 07.2009 здобувач кафедри обліку та аудиту Львівського національного аграрного університету

09.2003 по 02.2005 магістр з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету, диплом з відзнакою

09.2002 по 06.2003 спеціаліст з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету, диплом з відзнакою

09.1997 по 06.2002 бакалавр з обліку та аудиту Львівського державного аграрного університету, диплом з відзнакою

09.2004 по 06.2008 юрист НУ "Острозька академія"

09.1986 по 06.1997 навчання у Дублянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, атестат з відзнакою, золота медаль


Стипендії, нагороди та досягнення

Стипендія Вишеград для проведення досліджень в Університеті Масарика, Брно, Чехія, 2016-2017 рр.

Стипендія  Еразмус для проведення досліджень в Університеті Мінго, Брага, Португалія 2013-2014 рр.

Стипендія Вейзер для проведення досліджень в Мічіганському університеті, Енн-Арбор, США 2011 р.

Стипендія Інвент для підвищення кваліфікації менеджерів, Берлін, Німеччина 2005 р.

Кваліфікаційне свідоцтво митного брокера, Західна Регіональна митниця, Львів 2005 р. 


Почесна грамота за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов´язків, вагомий внесок у розвиток вищої освіти та з нагоди Дня науки, Управління освіти і науки, Рівненська обласна державна адміністрація, Рівне 2020 р.

Грамота за вагомі досягнення у науковій роботі, НУ "Острозька академія", Острог 2010 р.

Наукові інтереси

Цифрова економіка, сталий розвиток національної економіки,  інвестиції, лізинг

Професійні навики

Комунікативні навики: комунікабельна, тактовна, наполеглива, відповідальна, пунктуальна.

Організаційні та управлінські навики: здатна добре працювати як індивідуально, так і в команді;  володію навичками вирішення проблем

Професійні навики: хороший оратор, дослідник і педагог.

Комп"ютерні навики: Microsoft Office Software, Adobe Acrobat, SPSS, Internet.


Хобі та інтереси

Граю на фортепіано. Займаюсь плаванням, катанням на роликах, ковзанах та лижах. У вільний час вишиваю, в"южу та шию. 

Контакти
tanya.galetska@oa.edu.ua
Наукова робота
2021

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetskyi S., Turzhanska O., Galetska T. Information and communication technologies as a means of forming the communicative competence of young teachers of foreign languages at the university. Youth Voice Journal, 2021. pp. 43-60. (Scopus) https://youthvoicejournal.com/

2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Федорова К. О. Організація обліку власного капіталу підприємств, проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Федорова К. О. Інвентаризація дебіторської заборгованості: етапи, оформлення та недоліки проведення. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Херовимчук А. С. Довгострокові зобов’язання як об’єкт бухгалтерського обліку. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Хазанюк А. М. Анастасія Особливості обліку основних засобів на підприємстві та шляхи його вдосконалення. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Хазанюк А. М. Організація обліку дебіторської заборгованості та підвищення ефективності управління нею на підприємстві. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Ясковець А.В. Поняття та види фінансової та податкової звітності підприємства. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Ясковець А.В. Напрями вдосконалення обліку розрахунків з різними дебіторами на основі досвіду зарубіжних країн. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Ярощук В.О. Проблеми формування облікової політики в умовах глобалізації. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Сахнюк В.С. Проблемні аспекти фінансового контролю та аудиту в Україні та шляхи їх вирішення. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Сахнюк В.С. Особливості податкової системи в Україні. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Хоменко А.І. Визнання та оцінка розрахунків підприємства з дебіторами та кредиторами. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Хоменко А.І. Методика проведення контролю розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємстві. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Хоменко А.І. Класифікація розрахунків підприємства з дебіторами та кредиторами. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Білоус О.А. Облік та аудит вексельних операцій в Україні. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Білоус О.А. Інформаційні системи: їх сутність та значення в управлінні підприємством. Науковий блог НУ «Острозька академія» (http://naub.oa.edu.ua/)

Опублікування тез доповідей

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І. Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку // Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 года Стокгольм, Швеция The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 974 p. P. 883-888.

Топішко Н.П., Галецька Т.І., Топішко І.І. Здоров’я населення як індикатор стану соціально-економічної системи країни. ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 2020.

Топішко Н.П., Галецька Т.І, Топішко І.І. Маркетинг медичних послуг як функція менеджменту медичної установи. VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», 2020

Галецька Т.І. Стан співробітництва між Україною і Німеччиною у рамках політики сприяння розвитку // Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science». – Vancouver, Canada, 2020. - С. 408-418.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Dynamics of the development of world science : IX International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada, 13-15.05.2020. Доповідь: Стан співробітництва між Україною і Німеччиною у рамках політики сприяння розвитку.

Доповідь: Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку. Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 года Стокгольм, Швеция The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Здоров’я населення як індикатор стану соціально-економічної системи країни. ХVІIІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 1-3.10.2020 р.

Маркетинг медичних послуг як функція менеджменту медичної установи. VІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», 30.10.2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetska Т., Topishko N., Topishko I., Danyliuk N., Kmytiuk T. Implementation of the Nash Model in the Interaction of Enterprises // International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), Volume 9 - Issue 3, 2020, Pp. 3219-3223. (Scopus)

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 3, 2020. P. 24-35. (Web of Science).

Опублікування статті

підготовка та публікація фахової статті

підготовка та публікація фахової статті

2019

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєння вченого звання доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Жук К.С., Галецька Т.І. Проблеми та напрями удосконалення бюджетної політики України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Ничипорук А.А., Галецька Т.І. Оцінка стану платіжного балансу України та перспективи його розвитку в умовах глобалізації. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Павонська К.В., Галецька Т.І. Особливості трудової міграції в Україні та її вплив на економіку. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Старкевич Д., Галецька Т.І. Особливості експортної торгівлі лісом в Україні. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Федорова К. О. Особливості організації та вдосконалення обліку податку на прибуток підприємств України // Збірник наукових праць студентів та молодих вчених за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної он-лайн-конференції молодих учених та студентів, Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2020.

Херовимчук А. С. Особливості обліку податку на додану вартість у сучасних умовах господарської діяльності українських підприємств // Збірник наукових праць студентів та молодих вчених за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної он-лайн-конференції молодих учених та студентів, Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2020.

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І.. Лібертаріанство: сутність та виклики для України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І. Вплив Інтернету на соціальну та організаційну структуру соціуму: виклики для освіти // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». – Острог: НУ «Острозька академія», 2019. – С. 17-19.

Туржанська О., Галецька Т., Коріненко Б. Технології підтримки прийняття рішень щодо якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (Вінниця, 15-16 травня 2019 р.) [Електронне наукове видання]: збірник матеріалів. – Вінниця, 2019. – С. 223-226. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14014/1/Genseryk_konf_Vin.pdf

Топішко, І. І. та Топішко, Н. П. та Галецька, Т. І. (2019) До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної Інтернет-конференції. с. 223-226.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019. Доповідь: "Лібертаріанство: сутність та виклики для України"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

«Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 25 лютого 2019 року, Донецький НУ економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Кривий Ріг. Доповідь: До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи.

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». Острог, НУ «Острозька академія», 15-16 жовтня 2019 року. Доповідь: Вплив Інтернету на соціальну та організаційну структуру соціуму: виклики для освіти

Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності : ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. Вінниця, 15-16.05.2019 р. Доповідь: Технології підтримки прийняття рішень щодо якості підготовки фахівців у вищому навчальному закладі

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

«Дні науки» : ХХIV наукова викладацько-студентська конференція НУ "Острозька академія", 16.05.2019. Доповідь: Транспарентність центрального банку як одна з умов проведення успішної монетарної політики на сучасному етапі.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Corporate social activities in Germany: the experience of companies // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3, 2019. P. 17–24. (Web of Science).

Опублікування статті

підготовка та публікація фахової статті

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Миронець М.Р., Галецька Т.І. Розподіл сімейних доходів у контексті подолання проблеми бідності. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2018. С. 50-54.

Опублікування тез доповідей

Топішко Н. П., Топішко І. І., Галецька Т. І. Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні // «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : Зб. мат. всеукр. наук. конф, 20 квітня 2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 117-119.

Топішко Н.П., Галецька Т.І. Соціально-трудові відносини: позитивні та негативні тенденції сучасного розвитку // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : Зб. мат. всеукр. н.-пр. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України. – У 2-х томах. – Т. 1. – Днепр: Нац. метал. академія України, 2018. С. 45-48.

Топішко І.І., Галецька Т.І. Вызовы и риски от вероятного снятия моратория на куплю-продажу земель сельськохозяйственного назначения // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : Зб. мат. всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України. – У 2-х томах. – Т. 1. – Днепр: Нац. метал. академія України, 2018. С. 30-33.

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І., Баранник Л.Б. Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 371-376.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

"Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Острог : Національний університет «Острозька академія», 2018. Доповідь: Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства : Всеукраїнська наукова конференція, 20.04.2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування. Доповідь: Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні

Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Всеукраїнська наукова конференція, 26-27.04.2018 року, м. Дніпро, Нац. метал. академія України. Доповідь: Соціально-трудові відносини: позитивні та негативні тенденції сучасного розвитку

Доктрина збалансованого розвитку "Україна-2030" : Національний форум "Україна 2030", м. Київ, 14.06.2018 р. Доповідь : Розвиток чи деградація? До питання визначення критеріїв прогресив-ного чи деструктивного характеру реформ в Україні.

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз», 26-27 квітня 2018 р., м. Дніпро. Доповідь: Вызовы и риски от вероятного снятия моратория на куплю-продажу земель сельськохозяйственного назначения

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Галецький С.М., Галецька Т.І. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. 2018. – Вип. 1. – С.54-62. (Index Copernicus) ISSN 2307-4906

Топішко, Н. (N. Topishko) та Топішко, І. (I. Topishko) та Галецька, Т. (T. Galetska) (2018) Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах (Network economy as a form of socio-economic organization in global coordinates). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 33-38. ISSN 2311-5149

Галецький С.М., Галецька Т.І. Основні переваги та недоліки електронного навчання (e-learning) // Наукові записки РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. . – Випуск 167 – 2018. – С. 172-176. Index Copernicus.

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. - Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. - 284 p. – Р.58-61. ISBN 978-0-9942661-5-6

Гошко М.О, Гошко Т.Д., Брух О.О., Галецька Т.І. Електропостачання в умовах дефіциту виробництва електроенергії в країнах v-4 - порівняння економічної доцільності використання різних електричних джерел світла. Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries: Scientific works. - School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 2017, Рр. 108-116. ISBN: 978 – 80 – 89654 – 34 – 5, EAN: 9788089654345

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Верхогляд Я.В., Галецька Т.І. Вплив макро- і мікроекономічних факторів на фінансовий результат підприємства. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 170-174.

Кримчук Н.О., Галецька Т.І. Прямі іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 433¬-438.

Недзельський Р.З., Галецька Т.І. Стан боргової безпеки України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукр/ наук.-практ. он-лайн-конф. молодих учених та студентів, 10 лютого 2017 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2017. С. 315-321.

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. P. 129-131. (Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», каф. Підприємництва та інновацій Держуніверситету ім. Яна Кохановського, м. Кельце (Республіка Польща), 27 січня 2017 р. - c. 129-131).

Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку. pp. 207-210.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltiya Publishing. 236 р. (Faculty of Business Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (Tbilisi, Georgia), -236 р. Р. 191-193. (Соціальна відповідальність як визначальний вектор суспільних трансформацій / І.І.Топішко, Н.П.Топішко,Т.І. Галецька // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології»,факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (м. Тбілісі, Грузія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, Україна), 24 лютого 2017 року. – Тбілісі (Грузія). – С. 191-193.)

Топішко І.І., Галецька Т.І. Удосконалення пенсійної реформи як фактор забезпечення соціальної стабільності. Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Інтернет конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, 24 лютого 2017 р., м. Острог. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2017. – С. 204-207.

Галецька, Т. І. (T. Galetska) та Недзельський, Р. З. (Nedzelskyi) (2017) Вплив боргової безпеки на рівень економічного розвитку України (The influence of the debt on the level of Ukrainian economic development). Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. с. 17-20.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна Науково-практична Інтернет конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку", 24 лютого 2017 р., Острог, НУ «Острозька академія», Доповідь: Удосконалення пенсійної реформи як фактор забезпечення соціальної стабільності наслідки

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Topical questions of contemporary science : International Scientific Conference. Taunton, MA, United States of America, 2017. Доповідь : Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine

Research: tendencies and prospects : International Scientific Conference. Mexico City, Mexico, 28.04.2017. Доповідь: Information economy as a new form of economic relations

Processes, Strategies, Technologies : International Scientific Conference Innovative Economy. Kielce, Poland, 27.01.2017 р. Доповідь: Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки

Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies : International scientific-practical conference, Tbilisi, Georgia, 24.02.2017. Доповідь: Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко (I. Topishko), І. І. та Топішко (N. Topishko), Н. П. та Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). с. 72-76. ISSN 2518-1971

Опублікування статті

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

2016

Опублікування тез доповідей

Галецька Т.І., Топішко І.І., Топішко Н.П. Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства / International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization»Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania) Klaipeda Baltiya Publishing. 352 pages. / Междунар. наук. практ. конф. [«Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації], м. Клайпеда (Литва), 29 січня 2016 р. Клайпеда (Литва). Клайпеда (Литва), 2016. С.153-156.

Галецька Т.І., Топішко І.І., Топішко Н.П. Глобалізація і формування мережевої економіки / Друга міжнар. наук.-практ. конф. [«Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право»], м. Кошице, Словацька Республіка-Польща, 12-16 квітня 2016 р.,. Словацька Республіка: Академічне співтовариство Михайла Балудянського,, м. Кошице, Словаччина.

Галецька Т.І., Топішко І.І., Топішко Н.П. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин / International Scientific Conference «Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment», 29 february 2016, Chisinau (Republic of Moldova) Міжнар. наук.-практ. конф. «Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды», Молдова, г. Кишинев, 29 февраля 2016 г., с. 97-99.

Топішко, Н. П. (N. Topishko) та Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку. с. 207-210.

Янковська Л.А., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Соціальна відповідальність агентів економіки: пошук балансу інтересів // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція [«Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»], 13 травня 2016 р., м. Острог, НУ «Острозька академія. – C. 115-118.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 13 травня 2016 р., м. Острог. Доповідь: "Соціальна відповідальність агентів економіки: пошук балансу інтересів"

Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС : Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. 27 травня 2016 р. м. Київ. Доповідь : "Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization : International Scientific-Practical Conference. 29.01.2016. Klaipeda, Lithuania. Доповідь: Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства

Глобалізація і формування мережевої економіки. Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице (Словацька Республіка).

Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment : International Scientific Conference. 29.02.2016. Chisinau, Republic of Moldova. Доповідь: Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту // Науковий вісник «Економічний часопис» Східноєвропейського університету, м. Луцьк. Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Галецька Т.І. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Опублікування статті

Топішко, І. І. (Topishko I.) та Топішко, Н. П.(Topishko N.) та Галецька, Т .І. (Galetska Т.) (2016) Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави (Transformation of economic conditions in the economy of knowledge and its impact on social policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. (2 (30)). с. 27-32. URL: https://eprints.oa.edu.ua/5269/1/7.pdf

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення // «Причорноморські економічні студії» : наук. журн. : Причорномор.н.-д. ін.-т екон. та інновацій. –– Одеса, 2016. № 12. – Ч. 1. – С. 95-99. / [Електронний ресурс] – Режим доступу : file:///C:/Users/User/Downloads/ПРЕС%20№%2012_2016_ч_1%20(3).pdf

2015

Опублікування тез доповідей

Галецька Т.І., Топішко І.І., Топішко Н.П. Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін // Зб. матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі»](м. Миколаїв, Національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв: Вид-во МНУ, 2015. С.12-14.

Галецька Т.І., Топішко І.І., Топішко Н.П. До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / Всеукраїнська наукова internet- конференція[ «Сучасна економічна наука; теорія і практика», 17 листопада 2015 р.]. - Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2015. // [Електроний ресурс] /– Режим доступу : http:// www.pntu.edu.ua

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Дні науки економічного факультету НУ «ОА» 18 березня 2015 р. Доповідь: «Особливості інвестиційного процесу в сільському господарстві України».

Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі : ІУ Міжнародна науково-практична конференція, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р., м. Миколаїв. Доповідь: «Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін».

Сучасна економічна наука теорія і практика : Всеукраїнська наукова internet- конференція, 17.11.2015 р. Полтава: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Доповідь : "До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Таксономічні методи в оцінці ефективності місцевого самоврядування : Науковий семінар, Інститут економіки і управління при Університеті Яна Кохановського, 17.06.2015, м. Кельце, Польща, Доповідь: "Місцеве самоврядування в Україні"

Просторова диференціація економічного розвитку провінції Свентокшиське : Науковий семінар, Вища школа бізнесу і підприємництва, 20.06.2015, м. Островец Свентокшиський, Польща, Доповідь: «Фінанси і конкурентоспроможність місцевого самоврядування в Україні»

Опублікування статті

Галецька Т.І., Мартин О.М., Топішко Н.П. Доходи населення і принцип соціальної справедливості як фундаментальна проблема сфери соціально-цінностних уявлень суспільства / О.М. Мартин, Н.П.Топішко, Т.І. Галецька // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання] / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2015. № 8. – Режим доступу: http:// www.globle/national/uni.mk.ua/issue -8-2015

2014

Опублікування тез доповідей

Galetska T., Paulo Jorge Reis Mourão, Topishko O. “Significance and role of investments in the agriculture development of Ukraine” // The Financial System of Ukraine: formation and development : the 12 Scientific Conference Papers. – Ostroh, 2014.

Видання наукової монографії

Галецкая Т.И. (в соавторстве) Модернизация украинской и белоруской экономик: методология, теория, практика: монография. / под. ред. С.Ю. Солодовникова. – Острог: Издательство НУ «Острожская академия». – 2014. – 298 с. (С. 247-275).

2013

Опублікування тез доповідей

Галецька Т.І. Інфраструктура лізингового ринку в Україні: сучасні реалії та напрями вдосконалення // Фінансова система України: становлення та розвиток : тези доповідей ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Острог, 2013.

Галецька Т.І., Топішко Н.П. Концепція сталого розвитку як парадигма глобальної трансформації та її складова // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы седьмой международной научно-практической конференции. – Пинск, 2013

Видання наукової монографії

Galetska, Т. І. in collaboration with: Ewa and Zbigniew Wierzbicki, Cezary Szydlowski, Jan Puchala, Michal Czuba, Lukasz Żabski, Ewelina Kancik, Pawel Dziekanski, Vojtech Jurcak Factors of changes of regional events. Ostrowiec Swietokrzyski (Poland): High School of Bussiness and Entrepreneurship Publisher, 2013. – 321p.

Опублікування статті

Галецька Т.І. Оптимізація трансакційних витрат сільськогосподарських лізингоодержувачів // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 21. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2013. URL: https://eprints.oa.edu.ua/2121/

2012

Опублікування статті

Галецька Т.І. Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 20. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2012.– С. 103-106. URL: https://eprints.oa.edu.ua/1439/

2011

Опублікування тез доповідей

Галецька, Т.І. (T. Galetska) (2011) Методика визначення ціни лізингової угоди. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. с. 11-14.

Галецька Т.І., Топішко О.І. Інвестиції як рушійна сила економічного зростання вітчизняного сільського господарства // Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 285-287.

Опублікування статті

Галецька, Т.І. (T. Haletska) та Мартин, О.М. (O. Martyn) (2011) Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. с. 488-494. URL: https://eprints.oa.edu.ua/939/

Галецька Т.І., Мартин О.М. Приватна власність на сільськогосподарські землі: погляди Вячеслава Липинського і сьогодення в Україні // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць, випуск 21.5. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 263-269.

Галецька, Т. І. (2011) До питання про методику оцінки ефективності агролізингового проекту. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.17). с. 360-369.

2010

Опублікування тез доповідей

Галецька Т.І., Топішко О.І. Стан і перспективи розвитку АПК України // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали першої регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. – Київ-Дубно, 2010. – Вип. І. – С. 55-56.

Видання наукової монографії

Галецька Т.І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 244с.

Опублікування статті

Галецька Т.І., Топішко О.І. Удосконалення державного регулювання лізингових відносин // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 13. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С.314-326. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoa_2010_13_38

Галецька, Т.І. (T. Galetska) (2010) Основні напрямки оптимізації економічних взаємовідносин партнерів по агролізингу. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць (259). с. 1429-1433. URL: https://eprints.oa.edu.ua/1020/1/osnovni.pdf

Галецька Т.І. Щодо питання про страхування агролізингової угоди // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Випуск 2 (16). – Тернопіль: ТІ АПВ УААН, 2010. – С. 219-221. URL: https://eprints.oa.edu.ua/1030/

Галецька Т.І. Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 14. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С. 354-358. URL: https://eprints.oa.edu.ua/6784/

Галецька Т.І. Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 15. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2010.– С. 390-397. URL: https://eprints.oa.edu.ua/1018/

2009

Опублікування тез доповідей

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) та Топішко, Т. І (T. Topishko) (2009) Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 3. с. 417-421.

Опублікування статті

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) та Топішко, Т. І (T. Topishko) (2009) Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 3. с. 417-421.

Костирко І.Г., Топішко Т.І. АПК України: стан та шляхи реформування // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2009. – Вип. І. Економічні науки. – С. 83-89.

Галецька Т.І. Лізинговий бізнес у США // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 11. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2009. – С.225-231. URL: https://eprints.oa.edu.ua/6487/1/29.pdf

Галецька Т.І., Топішко О.І. Методика оцінки ефективності інвестиційних лізингових проектів // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 12. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2009.– С.454-469. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoa_2009_12_57

Топішко Т.І. Лізинг та перспективи його розвитку в Україні” // Вісник львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – 2009. - № 16 (1). – С.202-207.

2008

Опублікування тез доповідей

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Роль та місце лізингу у фінансово-кредитному механізмі АПК. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку сільського господарства і села: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 вересня 2008 р.. с. 170-176.

Топішко Т. І. Роль лізингу в інвестуванні АПК / Т. І. Топішко // Проб¬леми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації : збірник IV (Х) Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів. – Сімферополь : Центр Стабілізації, 2008. – С.134-135.

Топішко Т. І. Фінансовий лізинг в інвестиційній діяльності підпри¬ємства / Т. І. Топішко // Економіка підприємства : теорія та практика : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 189-191.

Топішко Т. І. Інноваційний лізинг як механізм інвестиційного процесу в АПК України / Т. І. Топішко // Стан та проблеми інноваційної розбудови України : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – С.45-47.

Топішко Т. І. Деякі питання бухгалтерського та податкового обліку фінансового лізингу / Т. І. Топішко // Теоретична і прикладна економіка : задачі та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених. – Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, 2008. – С.201-203.

Топішко Т. І. Правове регулювання лізингових операцій як складова державного регулювання економіки / Т. І. Топішко // Управлінські аспекти під¬ви¬щення національної конкурентоспроможності : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь : Видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – С. 266-268.

Топішко Т. І. Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі // Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2008. – С. 430-432.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК. Економічний простір: Збірник наукових праць (13). с. 277-282.

Опублікування статті

Топішко Т. І. Роль та місце лізингових послуг на фінансовому ринку України // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 12/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 180-186.

Топішко Т. І. Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 13. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 277-282.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку в Україні. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (2(42)). с. 258-263.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі. Наука й економіка (3(11)). с. 333-337. URL https://eprints.oa.edu.ua/1015/1/problemy.pdf

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Особливості та тенденції розвитку лізингової діяльності в Західній Європі. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (3(43)). с. 213-218.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) та Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Світовий ринок лізингових послуг: стан та перспективи розвитку. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 1. с. 118-122.

Топішко, Т. І. (T. Topishko) (2008) Проблеми класифікації видів лізингу.(Problems of leasing types classification). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: збірник наукових праць (7). с. 181-190.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) та Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) АПК України: проблеми відтворення та оновлення основного капіталу. Економічний простір: Збірник наукових праць (19). с. 92-98.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин в сфері АПК. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (10(3)). с. 404-415.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг в АПК: проблеми становлення і перспективи розвитку. Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК (15). с. 259-264.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Принципи, функції та механізми лізингових операцій. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (4(44)). с. 207-213.

Топішко Т. І. До питання про природу лізингових відносин // Економічний аналіз: Збірник наукових праць, випуск 3 (19). – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. – 2008. – С.123-125.

2007

Опублікування статті

Топішко Т.І. Роль зовнішньої торгівлі у розвитку ринку соків України // Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Львів. держ. агроуніверситет, 2007. - № 14 (2). – С.289-294.

Топішко Т. І. Лізинг як форма кредитування та інвестування виробництва // Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка”, випуск 9, ч.2. - Острог: НУ “Острозька академія”, 2007.– С.459-464.

2006

Опублікування статті

Топішко Т.І. Ринок соків в Україні: структура, тенденції розвитку // Фінансова система України: Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво НУ “Острозька академія”, 2006. – Вип.8. – Ч.2. – С.389-396.

2001

Опублікування тез доповідей

Топішко Т. І. Заробітна плата як регулятор ринку праці // “Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи”. – Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, 3-5 травня 2001 р. Львівський держуніверситет ім. І.Франка. – Львів, 2001. – С.352-355.

Опублікування статті

Топішко Т.І. Зайнятість населення: зміна концепції та наслідки для АПК Львівщини // Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – Львів: Львів. держ. агроуніверситет, 2001. - № 8. – С.383-389.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Підтвердження про стипендія Еразмус для проведення досліджень в Університеті Мінго, Брага, Португалія 2013-2014 рр. - 02.05.2014 (0,09 Мб).

Підтвердження про стипендію Вейзер для проведення досліджень в Мічіганському університеті, Енн-Арбор, США 2011 р. - 25.02.2011 (0,11 Мб).

Підтвердження про стипендію Вишеград для проведення досліджень в Університеті Масарика, Брно, Чехія, 2016-2017 рр. - 31.07.2019 (0,12 Мб).

Підтвердження про стипендію Інвент для підвищення кваліфікації менеджерів, Берлін, Німеччина 2005 р. - 23.06.2005 (0,07 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір - 02.05.2018 (1,77 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про навчальний курс НБУ (17-18.05.2017) - 18.05.2017 (1,29 Мб).

Сертифікат про навчальний курс НБУ (09-10.11.2017) - 10.11.2017 (1,32 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Семінар НБУ 12-13.11.2020 "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 13.11.2020 (0,21 Мб).

Сертифікат науковий семінар Островець Свєнтокшиський 20_06_2015 - 09.06.2020 (1,24 Мб).

Сертифікат науковий семінар Кельце 17_06_2015 - 17.06.2015 (1,18 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну