Новоселецька Світлана Володимирівна,

к.п.н., доц., доцент кафедри англійської мови та літератури
Новоселецька Світлана Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Вінницький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов, 1980 р.


Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Svetlana V. Novoseletska, Natalia V. Shapran and Tatiana I. Musiichuk Conceptual and linguistic worldview in modern linguistics .The Asian International Journal of Life Sciences 22(2): 287-300 (2020)

Halyna Kankash, Tetiana Cherkasova, Svitlana Novoseletska, Natalia Shapran, Liudmyla Bilokonenko The use of linguistic means of figurativeness and evaluativity to exert influence in the speeches of the chief delegates of the Ukrainian SSR at the sessions of the UN general assembly. Journal of Language and Linguistic Studies.17(Special Issue 2), 1264-1274; 2021

Новоселецька С.В. Семантико-сигматичний та комунікативно-функціональний компоненти англомовного дискурсу

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь XXVІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки”, тема доповіді: Порівняння «природнього» і інструкціонального способів вивчення мови.

Виступ з доповіддю "Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації»"

Виступ на науково-методичному семінарі кафедри “Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції”

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у XXII науковій викладацько-студентській конференції "Дні Науки", тема доповіді: ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОФІЛЬМІВ ЯК ПРИЙОМ КОМУНІКА-ТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОІ МОВИ

Участь у XXIII науковій викладацько-студентській конференції "Дні Науки", тема доповіді: THE USE OF PROJECTS AS A WAY OF INVESTIGATION AND REPORTING.

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у XXII науковій викладацько-студентській конференції "Дні Науки", тема доповіді: Women’s movement in English Canada: Yesterday and Today.

Участь у міжнародній науковій конференції "Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації"

VI Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція English for Specific Purposes, доповідь на тему "Методики формування навичок усного мовлення на заняттях з англійської мови учнів початкової школи"

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у симпозиумі з канадознавства.

Участь у XXII науковій викладацько-студентській конференції "Дні Науки", тема доповіді: Особливості функціонування політики двомовності в Канаді.

Участь у міжнародній науковій конференції "Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації"

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Scientific and Professional Conference "Philology and Linguistics in the Digital Age". Budapest 27th of March 2016 (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI Impact Factor: 0.465)

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Новоселецька С. В. «A “Sense of Community” as One of the Factors That Enhances Language Learning». Міжнародний журнал «Science and Education: a New Dimension», Будапешт, 2014. (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI Impact Factor: 0.465)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Новоселецька С. В. «Some Thoughts Around The Freedom To Teach». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. - Острог : Вид-во НаУОА, 2015. - Випуск 52

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь: «A “Sense of Community” as One of the Factors That Enhances Language Learning». Міжнародна конференція, Будапешт. Сертифікат участі

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну