Новоселецька Світлана Володимирівна,

к.п.н., доц., викладач кафедри англійської мови та літератури
Новоселецька Світлана Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Вінницький державний педагогічний університет, факультет іноземних мов, 1980 р.


Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у XXIII науковій викладацько-студентській конференції "Дні Науки", тема доповіді: THE USE OF PROJECTS AS A WAY OF INVESTIGATION AND REPORTING.

Участь у XXII науковій викладацько-студентській конференції "Дні Науки", тема доповіді: ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОФІЛЬМІВ ЯК ПРИЙОМ КОМУНІКА-ТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОІ МОВИ

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Новоселецька С.В., Концептуальна та мовна картина світу в сучасній лінгвістиці // Asia Life Sciences, серпень 2020р.

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

VI Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція English for Specific Purposes, доповідь на тему "Методики формування навичок усного мовлення на заняттях з англійської мови учнів початкової школи"

Участь у XXII науковій викладацько-студентській конференції "Дні Науки", тема доповіді: Women’s movement in English Canada: Yesterday and Today.

Участь у міжнародній науковій конференції "Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації"

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у симпозиумі з канадознавства.

Участь у XXII науковій викладацько-студентській конференції "Дні Науки", тема доповіді: Особливості функціонування політики двомовності в Канаді.

Участь у міжнародній науковій конференції "Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації"

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Scientific and Professional Conference "Philology and Linguistics in the Digital Age". Budapest 27th of March 2016 (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI Impact Factor: 0.465)

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Новоселецька С. В. Індивідуально-психологічні особливості навчання англійської мови дітей дошкільного віку. XXVI Международная научно-практическая конференция “Инновационный потенциал мировой науки XXI века”. SUHA Южноукраинский гуманитарный альянс. Zinet.info – интелект-портал, (РИНЦ, ISSN)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь: «A “Sense of Community” as One of the Factors That Enhances Language Learning». Міжнародна конференція, Будапешт. Сертифікат участі

West University of Timisoara, Teacher Training Department. International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture (BBEC). "The Student's Self-Study of Professional English as a Comple Teaching Phenomenon"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Новоселецька С. В. «A “Sense of Community” as One of the Factors That Enhances Language Learning». Міжнародний журнал «Science and Education: a New Dimension», Будапешт, 2014. (INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642, ISI Impact Factor: 0.465)

Опублікування статті

Новоселецька С. В. «Some Thoughts Around The Freedom To Teach». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. - Острог : Вид-во НаУОА, 2015. - Випуск 52

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну