Кочерга Світлана Олексіївна,

д.ф.н, проф., професор
Кочерга Світлана Олексіївна
QA
Резюме
Освіта

Сімферопольський державний університет імені М. В. Фрунзе,1982 р., спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація

«Філолог. Викладач»;

Аспірантура Львівського дкржавного університету ім. І. Я. Франка;

Докторантура Вольнського національнрого університету ім. Лесі Українки. 


Досвід роботи

Учитель середньої школи;

Старший науковий співробітник Музею Лесі Українки (м. Ялта);

Доцент, професор ВНЗ  (Ялта, Острог) 

Досвід роботи

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2022

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кочерга С. Фізична культура в житті та світоглядно-творчих координатах Лесі Українки. Українська біографістика. Вип. 21. 2021. С. 90–102 (Index Copernicus).

Кочерга С. Проблема вандалізму у драматургії Лесі Українки. Закарпатські філологічні студії. № 18. 2021. С. 265–270 (Index Copernicus).

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Світлана Кочерга, Олександра Вісич. Інґарденівська концепція конкретизації у контексті текстологічного аналізу художнього твору (на матеріалі драматургії Лесі Українки). Філософія Романа Інґардена і сучасність: колективна монографія. Острог, 2021. С. 204-218.

2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

КОЧЕРГА Світлана. Danse macabre Олеся Ульяненка: нова візія[Штейнбук Ф. Під «Знаком Саваофа», або «Там, де...» Ульяненко] Слово і час. 2021. № 2. С. 118-121.

Кочерга С. Леся Українка і Михайло Кривинюк: острозький контекст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». Вип. 12 (80). 1921. С. 96–101 (Index Copernicus).

Кочерга С., Гаврилюк О. Сакральний простір у дилогії Г. Пагутяк «Писар східних воріт притулку. Писар західних воріт притулку». Молодий вчений. №5 (93). 2021. С. 72–77.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат дисертації І. М. ЦУРКАНА на тему «ЛІРИКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ: ПОЕТИКА СИМВОЛІЗМУ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство

Рецензія статті для журналу "Українська біографістика" (випуск присвячений Лесі УКраїнці)

Рецензія статті для випуску Kyiv-Mohyla Humanities Journal (присвяченого Лесі Українці).

Відгук на автореферат докторської дисертації Атаманчук Вікторії Петрівни «Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20-50-х років ХХ ст.»

Керівництво студентським науковим гуртком

Проведення засідань гуртка "Genius loci@

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційза спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство

Член спеціалізованої вченої ради Київського національного лінгвістичного університету за спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01.06 – теорія літератури.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кочерга С. О., Гаврилюк О. Р. Сакральний простір у дилогії Г. Пагутяк «Писар східних воріт притулку. Писар західних воріт притулку». Молодий вчений. №5 (93). 2021. С. 72–77. Index Copernicus

Кочерга С. Фізична культура в житті та світоглядно-творчих координатах Лесі Українки. Українська біографістика. Вип. 21. 2021. С. 212–216. Index Copernicus

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Кочерга С. Проблема вандалізму в творчості Лесі Українки. Тиждень науки НУОА. 2021.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

«Милая мама...»: емпативнвна інтерпретація епістолярного образу Олени Пчілки. Журнал «Слово і час». 2019, № 10.

Європеїзм Лесі Українки у світлі літературознавчих студій Наталки Іщук-Пазуняк. Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько- українські зв’язки :Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені. Мюнхен-Тернопіль, 2019. С. 126–138.

Кочерга С. Рецензія на монографію Тетяни Шевченко «есеїстика українських письменників як феномен літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.». Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 30 (69) № 3 Ч. 2. 2019. С. 196–197.

Кочерга С., Марчук С. Ліричний травелог у контексті літератури української діаспори. "Актуальні проблеми літературознавчої термінології " 2020. Випуск 3.

Кочерга С. Функції листа в драматургії Лесі Українки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71). No 1. 2021. Частина 3. С. 48–54.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kocherga S., Visych O. THE ANTITHEATRICAL DISCOURSE IN UKRAINIAN METADRAMA IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2020. XI/1. С. 251–259. (Scopus Q3)

Керівництво студентським науковим гуртком

Проведення засідань наукового гуртка «Genius loci».

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Епістолярний травелог Валер'яна Поліщука. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2018. Вип. 4 (72). С. 183-187

Кочерга С. О. Комунікативна стратегія мовчання в драматургії Лесі Українки. International scientific and practicalconference «Issues of modern philology in the context of interaction of languages and cultures. December 27-28, 2019. Venice, Italie. 2019 (збірник тез). С. 45–47.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція «Леся Українка в діаспорному літературознавстві» (4-7 квітня 2019 р., м. Мюнхен, Німеччина). Тема доповіді: «Європеїзм Лесі Українки у світлі літературознавчих студій Наталії Іщук-Пазуняк»

Міжнародна наукова конференція «Олена Пчілка в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХстоліття» (25-27 травня 2019 року, Луцьк-Світязь). Тема доповіді: «Милая Мама…»: емпативна інтерпретація епістолярного образу Олени Пчілки».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційза спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство

член Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційза спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Виступ на Міжнародній науковій конференції «ТРОЯНДИ Й ВИНОГРАД: ФЕНОМЕНИ ЕСТЕТИЧНОГО І ПРАГМАТИЧНОГО В ЛІТЕРАТУРІ ТА КУЛЬТУРІ» (27-28 вересня, Бердянськ). Тема доповіді: "Ялта контроверсійна в українській літературі"

Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», 27-28 квітня 2018 р., Грузія, м. Тбілісі, Гуманітарний факультет Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (Грузія) Доповідь: Імагологічна візія Криму в літературі Розстріляного відродження

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційза спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство

Член спеціалізованої вченої ради Київського національного лінгвістичного університету за спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01.06 – теорія літератури.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Семерин Х., Кочерга С. «Гоголівське питання» в «італійському тексті» Юрія Косача як маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершеного роману «Сенйор Ніколо» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. № 31. Том 1. С. 93–94 (Index Copernicus).

Кочерга С. О. Епістолярій Марка Вовчка: гендерні особливості комунікації / Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. 2018, Вип. 18. – С. 58-65 (Index Copernicus).

Кочерга С. О. Концептуалістська колористика в сучасній українській драматургії / Філологічні трактати, 2018. Том 10, № 2 (Index Copernicus).

Кочерга С.О. Мариністичний код доби раннього модернізму в українській драматургії доби раннього модернізму // Південний архів. 2018. № 74. С. 39-43. (Index Copernicus)

Мариністичний код в українській драматургії доби раннього модернізму. Південний архів. 2018. Вип. LXXIV. С. 39-43

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Кочерга С. Проблема тілесності в творчості Лесі УКраїнки. Тиждень науки НУОА.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Поетика драматургії Лесі Українки у вимірах тілесності. Волинь філологічна: Текст і контекст. 2018. №26. С. 109-119

Керівництво студентським науковим гуртком

Проведення засідань наукового гуртка «Genius loci».

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування авторефератів

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кочерга С. О. «Légende des siècles» Лесі Українки: містерія горизонтів // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2016, № 22. – С. 111–124.

Кочерга С. Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – С. 76–81

Кочерга С. О. Homo scribens у дзеркалі листування Василя Стефаника // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2016. – № 2. – С. 160–167

Кочерга С. «Сім сліз» долоричної поетики Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 156–160

Кочерга С. О. Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка. // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2017. – Випуск № 65. – С. 35–39.

Кочерга С. Літературна топосфера: геопоетичний аспект / Актуальні проблеми літературознавчої термінології : науковий збірник. – Вип. 2. – Рівне, 2017. – С. 50–53.

Кочерга С. Топос цирку у творчості Лесі Українки // Сучасні літературознавчі студії: Літературні виміри видовищних форм культури. – Вип. 14. – 2017. – С. 29-239.

Кочерга С. Код храму в драматичній поемі Лесі Українки «У пущі» // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Випуск № 66. – 2017.

Керівництво студентським науковим гуртком

«Genius loci». Дослідження геопоетичних нашарувань у творчості визначних письменників з Рівненщини.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційза спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кочерга С. О. Поетика помилки в творчості Лесі Українки / Питання літературознавства / Pytannia literaturoznavstva / Problems of Literary Criticism /№ 95/ /2017/. – С. 41-65. (CEEOL, Index Copernicus, Journals Master List, MLA International Bibliography, BASE, DRJI, GIF, OAJI, OpenAIRE, PKP Index, Polska Bibliografia Naukowa, ResearchBib, SIS, WorldCat)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Наукова конференція «Творчість, переклад і критикау міждисциплінарному контексті ( Іван Мацинський і словацько-українські літературні зв’язки)» (Словаччина, Пряшівська державна наукова бібліотека, 13-14 вересня 2017 р.) Тема доповіді: Український літературний іконостас у художньому світі сонетарію Івана Мацинського

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Кочерга С. Трансформація фаустівського архетипу в творчості Лесі Українки. Міжнародна наукова конференція «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки» (8-10 квітня 2016 р. Німеччина, Мюнхен, Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина,)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кочерга С. Фокус художнього часу в культурному просторі Лесі Українки [Текст] / Кочерга С. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні Науки. – Вип. ІХ. – Бердянськ, 2016. - С. 96-103

Кочерга С. Трансформація фаустівського архетипу в творчості Лесі Українки [Текст] / Кочерга С. // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки. Науковий збірник. – Мюнхен, Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина, 2016. – С. 185-190

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну