Кочерга Світлана Олексіївна,

д.ф.н, проф., професор
Кочерга Світлана Олексіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування статті

Кочерга С. О. «Légende des siècles» Лесі Українки: містерія горизонтів // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2016, № 22. – С. 111–124.

Кочерга С. Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – С. 76–81

Кочерга С. О. Homo scribens у дзеркалі листування Василя Стефаника // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2016. – № 2. – С. 160–167

Кочерга С. «Сім сліз» долоричної поетики Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 156–160

Кочерга С. О. Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка. // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2017. – Випуск № 65. – С. 35–39.

Кочерга С. Літературна топосфера: геопоетичний аспект / Актуальні проблеми літературознавчої термінології : науковий збірник. – Вип. 2. – Рівне, 2017. – С. 50–53.

Кочерга С. Топос цирку у творчості Лесі Українки // Сучасні літературознавчі студії: Літературні виміри видовищних форм культури. – Вип. 14. – 2017. – С. 29-239.

Кочерга С. Код храму в драматичній поемі Лесі Українки «У пущі» // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Випуск № 66. – 2017.

Керівництво студентським науковим гуртком

«Genius loci». Дослідження геопоетичних нашарувань у творчості визначних письменників з Рівненщини.

Рецензування монографій

Моклиця М. Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває : монографія / Марія Моклиця. - К. : Кондор-Видавництво, 2017. - 292 с. (17 у.др.арк.)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційза спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету "Острозька академія".Серія "Філологічна"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кочерга С. Поетика помилки в творчості Лесі Українки // Питання літературознавства/ Науковий журнал. – Випуск 95. – 2017. – С. 45-61 (індекс Copernicus)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція «Видовищні форми ігрової культури: літературні проекції» (16-17 березня 2017 р.) Тема доповіді: Топос цирку у творчості Лесі Українки

II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавчої термінології» (РДГУ, 28 – 29 квітня 2017 р.) Тема доповіді: Літературна топосфера: геопоетичний аспект.

ХІV Міжнародна літературознавча конференція«Пасіонарність другорядного» (ЧДУ ім. Ю. Федьковича, 11-12 травня 2017 р.) Тема доповіді: Поетика помилки в творчості Лесі Українки

Міжнародна наукова конференція «Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті» (СНУ ім. Лесі Українки, 12–14 червня 2017 р.) Тема доповіді: Експресіоністична риторика В. Поліщука-мариніста

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Наукова конференція «Творчість, переклад і критикау міждисциплінарному контексті ( Іван Мацинський і словацько-українські літературні зв’язки)» (Словаччина, Пряшівська державна наукова бібліотека, 13-14 вересня 2017 р.) Тема доповіді: Український літературний іконостас у художньому світі сонетарію Івана Мацинського

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська наукова конференція «Богдан Лепкий та його роль у розвитку української національної культури» (Музей Богдана Лепкого в м. Бережани, 9 листопада 2017 р.). Тема доповіді: Театр Богдана Лепкого: візії, образи, сучасне прочитання» (у співавторстві з Вісич О. А.)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (НУОА, 9–10 листопада 2017 р.) Тема доповіді: Код храму в драматичній поемі Лесі Українки «У пущі»

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Кочерга С. Трансформація фаустівського архетипу в творчості Лесі Українки. Міжнародна наукова конференція «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки» (8-10 квітня 2016 р. Німеччина, Мюнхен, Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина,)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кочерга С. Homo scribens у дзеркалі листування Василя Стефаника. Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчість Василя Стефаника й українська культура кінця ХІХ – поч. ХХ ст.» (13-14 травня 2016 р., Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Кочерга С. «Légende des siècles» Лесі Українки: містерія горизонтів. Міжнародна наукова конференція «Універсум Лесі Українки: людина, культура, націософія» (28-30 червня 2016 р., Світязь, Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки)

Кочерга С. Трансформація «музи сліз» в українській літературі: право на плач Каменяра. Міжнародний науковий конгресі «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження Івана Франка) (22-24 вересня 2016 р., Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка)

Кочерга С. «Сім сліз» долоричної поетики Лесі Українки. Всеукраїнська наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті» (20-21 жовтня 2016 р., Ужгород, Ужгородський національний університет)

Кочерга С. Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності» (27-28 жовтня 2016 р., м. Острог, НУ «Острозька академія»)

Опублікування статті

Кочерга С. Фокус художнього часу в культурному просторі Лесі Українки [Текст] / Кочерга С. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні Науки. – Вип. ІХ. – Бердянськ, 2016. - С. 96-103

Кочерга С. Трансформація фаустівського архетипу в творчості Лесі Українки [Текст] / Кочерга С. // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки. Науковий збірник. – Мюнхен, Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина, 2016. – С. 185-190

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну