Филипчук Світлана Василівна,

к.і.н., доц., доцент кафедри культурології та філософії
Филипчук Світлана Василівна
QA
Резюме
Освіта

Київський університет імені Тараса Шевченка (1996)

спеціальність "українська мова та література"

кваліфікація "філолог, викладач української мови та літератури"

Національний університет "Острозька академія" (2003)

спеціальність "філософія", кваліфікація "релігієзнавство"


Кандидат історичних наук (релігієзнавство), доцент


Досвід роботи

доцент кафедри культурології та філософії

Національного університету "Острозька академія"

Хобі та інтереси

Християнство і медіа, християнська філософія та теологія

Книжки, подорожі

Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Антропологічні виміри сучасної християнської філософії"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Тема доповіді: «Специфічні сфери харитативної діяльності УГКЦ в світлі конфесійних медіа: релігієзнавчий аналіз». Участь у ХХVІ науковій викладацько-студентській конференції Дні науки НаУОА (м. Острог, НаУОА, 11-14 травня 2021 р.).

Тема доповіді: «КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У МЕДІАПРОСТОРІ: ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ВИМІР». Участь у ХІV Міжнародній науковій конференції «Проблеми ідентичності в умовах соціокультурних викликів» (м. Острог, 14 травня 2021 р.)

2020

Захист дисертації

Завершення докторантури Завершення написання докторського дослідження Спеціальність: 09.00.11 релігієзнавство Тема: «Соціальні комунікації в діяльності християнських конфесій сучасної України: релігієзнавчий аналіз» Науковий консультант: доктор філософських наук, професор П.М. Кралюк

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Филипчук С. В. Гендерний дискурс у дільності християнських конфесій сучасної України // Святість людського життя / Упоряд. В. ВАкін. - К.: Дух і літера, 2019. - С. 326 - 336.

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Fylypchuk S. Special spheres of the ugcc charitable activity in the light of confessional media: religious analysis // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2019. – № 6 (158). – С. 92–98. INDEX COPERNICUS DОІ 10.21847/1728-9343.2018.5(157).149031

Филипчук С. В. Відповідь християнських конфесій сучасної України на гендерний дискурс // Evropský filozofický a historický diskurz. – Praha, 2019. – №1. – С. 129-134. Закордонне видання + INDEX COPERNICUS

Филипчук С. В. Протиабортна позиція християнських конфесій сучасної України як вектор гендерного дискурсу // Гілея. – Київ, 2019. – №145. – С. 160 – 164. INDEX COPERNICUS

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Филипчук С. В. Вектори благодійної діяльності християнських церков України в світлі конфесійних медіа: Релігієзнавчий аналіз / С. В. Филипчук // Вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія Філософські науки / гол. ред. проф. А. Карась. – Львів, 2019. – №21. – С. 108–119.

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Релгійна журналістика"

2018

Захист дисертації

Робота над докторським дослідженням Спеціальність: 09.00.11 релігієзнавство Тема: «Соціальні комунікації в діяльності християнських конфесій сучасної України: релігієзнавчий аналіз» Науковий консультант: доктор філософських наук, професор П.М. Кралюк Плановий захист 2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Филипчук С. В. Роль провідних речників у соціальних комунікаціях православних та греко-католиків сучасної України [Текст] // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. – Вип. 71. – С. 197 – 106. INDEX COPERNICUS

Филипчук С. В. Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри [Текст] / С. В. Филипчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. – Вип. 69 (1). – С. 161 – 167. INDEX COPERNICUS

Филипчук С. В. Медіа-простір як рефлексія культової і позакультової діяльності християнських конфесій [Текст] / С.В.Филипчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія / Гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : «Видавництво МДУ», 2017. – Вип. 14. – С. 164 – 173. INDEX COPERNICUS

Fylypchuk S. The orthodoxy mediatization in the survey of the near-church organizations and associations of the UOC-MP and the UOC-KP activities // Evropský_filozofický_a_historický_diskurz. – Praha, 2018. – №1. – С. 101 – 107. Закордонне видання + INDEX COPERNICUS

Филипчук С. В. Трансформації нових медіа християнських конфесії України / С. В. Филипчук // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2018. – № 5 (157). – С.92-98. INDEX COPERNICUS

Кралюк П., Филипчук С. В. Українсько-кримськотатарські відносини у ХХ ст.: генеза і сучасний стан // Evropský filozofický a historický diskurz. – Praha, 2018. – №4. – С. 51 - 60. Закордонне видання + INDEX COPERNICUS

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Филипчук С. В. Вияви конфесійної ідентичності в книговидавничій сфері [Текст] / С.В.Филипчук // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 39. – С. 126 – 140.

Филипчук С.В. Тенденції розвитку книговидавничої сфери протестантських конфесій // Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland. – Stalowa Wola, 2018. – С. 160 – 164. Закордонне видання

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі» (Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland), 20-21 червня 2018 р., Вища школа економічна, Стальова Воля, Польща, доповідь «Тенденції розвитку книговидавничої сфери протестантських конфесій».

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член ради К48.125.01

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Релігійна журналістика"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту [Текст] / С.В.Филипчук // «Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» (до 500-ліття Реформації) : Матеріали IV Всеукр.наук.-практич.конф. з міжнародною участю (27-28 квітня 2017). – Тернопіль : Вид-во Тернопільського НПУ ім.Гнатюка, 2017. – С. 151 – 155.

Филипчук С. В. Інформаційні відділи УПЦ МП та УПЦ КП як генератори суспільно-релігійно інформації [Текст] / С.В.Филипчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : зб. наук. праць / Відп. ред. О. С. Токовенко. – Дніпро : Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2017. – Вип. №6 (21). – С. 100 – 108.

Филипчук С. В. Cегментування аудиторії християнських медіа відповідно до напрямів інформаційної діяльності християнських конфесій [Текст] / С.В.Филипчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць / Відп. ред. В. Н. Пищемуха. – Одеса : Фенікс, 2017. – Вип. №14. – С. 79 – 84.

Филипчук С.В. Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту [Текст] / С.В.Филипчук // Протестантизм в Україні : Волинь. – Луцьк : РТ МКФ «Християнське життя», 2017. – С. 60 – 65.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

7-8 червня 2017 р., науковий семінар "Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність", Люблін, Польща, доповідь "Сучасні медіа Польської православної церкви: аналіз контенту й векторів інформаційної діяльності"

27-28 листопада 2017 р., Міжнародний науковий семінар «Теологічні проблеми сучасності», Ерзурумський університет, Туреччина

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

відгук на автореферат Ісси Тетяни "Благодійна діяльність дворянства Київської губернії під час Першої світової війни"

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Досвід капеланства в умовах АТО // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2015. – Випуск 12. – С. 161 – 169.

Друковані медіа УПЦ МП як дзеркало політики «русского мира» патріарха Кіріла // Християнська традиція Київської Русі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19.05.2015) / орг..ком.: прот. Володимир Вакін (голов.орг.ком.) [та ін.]. – Луцьк : Вид-во Волинської Православної богословської академії, 2015. – С. 213 – 224.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Християнські видавництва в сучасній Україні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2014. – Випуск 10. – С. 144 – 151.

Фестивалі християнського кіно як засіб місіонерської роботи українських церков // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2014. – Випуск 19. – С. 147 – 155.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Релігієвибір сучасних ромів Закарпаття: протестантизм // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Випуск 7. – С. 261 – 266.

Опір і покірливість: Д.Бондхоффер // Слово вчителю. - №3. – 2012. – С. 57 – 58.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 — 2007 рр.) // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Випуск 4. – С. 191 – 200.

Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Випуск 5. – С. 211 – 219.

Молодіжна робота ВСО ЄХБ у світлі конфесійних ЗМІ // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя, 2011. - Випуск ХХХІ. – С. 266 - 269.

Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики // Історія релігій в Україні : Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: Логос, 2011. – С.737-745.

Семінар з особливостей богословського розвитку євангельського руху // Рівненщина релігійна. - №2. – 2011. – С. 16 – 18.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: svitlana.fylypchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну