Филипчук Світлана Василівна,

к.і.н., доц., доцент
Филипчук Світлана Василівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член ради К48.125.01

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Релігійна журналістика"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри [Текст] / С.В.Филипчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. – Вип. 69 (1). – С. 161 – 167. РИНЦ; INDEX COPERNICUS

Опублікування статті

Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту [Текст] / С.В.Филипчук // «Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» (до 500-ліття Реформації) : Матеріали IV Всеукр.наук.-практич.конф. з міжнародною участю (27-28 квітня 2017). – Тернопіль : Вид-во Тернопільського НПУ ім.Гнатюка, 2017. – С. 151 – 155.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Міжвузівська конференція молодих науковців «Видатні постаті, події та пам’ятки в історії та сьогоденні релігій: світ та Україна» (Острог: НУ «Острозька академія» - Луцьк: ВПБА, 29 – 30 березня 2017 р.). Доповідь «Телебачення православних конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Мистецький простір України: історія та виклики сучасності", 25 - 26 жовтня 2017 року, РДГУ

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

25-26 жовтня 2017 р., ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Мистецький простір України: історія та виклики сучасності", Рівне, РДГУ, доповідь "Типологія телевізійних образів у сучасних християнських програмах"

6-7 грудня 2017 р., VI Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії", Рівне, РДГУ, доповідь "Синодальні відділи УПЦ МП і УПЦ КП та їхні очільники як генератори суспільно-релігійної інформації"

18 жовтня 2017 р., Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика, медіаслужіння і медіаосвіта", Буча, Український гуманітарний інститут, доповідь "Досвід кафедри релігієзнавства і теології НУ "Острозька академія": спеціалізація "релігійна журналістика"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

7-8 червня 2017 р., науковий семінар "Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність", Люблін, Польща, доповідь "Сучасні медіа Польської православної церкви: аналіз контенту й векторів інформаційної діяльності"

27-28 листопада 2017 р., Міжнародний науковий семінар «Теологічні проблеми сучасності», Ерзурумський університет, Туреччина

Рецензування статей, авторефератів

відгук на автореферат Ісси Тетяни "Благодійна діяльність дворянства Київської губернії під час Першої світової війни"

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

наукова лабораторія «Релігійна журналістика»

2016

Опублікування статті

Соціальні комунікації християнських конфесій в українському радіопросторі // Історія релігій в Україні : Наук. зб. / За заг. Ред.. М.Капраля та ін. – Львів: Логос, 2016. – Частина 2-3, С.211 – 220.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

13-15 квітня 2016 р., м. Острог, ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформація: східноєвропейські виміри", доповідь "Трансформації протестантських ЗМІ в сучасній Україні"

24-26 травня ХХVI Міжнародну конференцію «Історія релігій в Україні», Львів, доповідь "Соціальні комунікації християнських конфесій в українському радіопросторі"

2015

Опублікування статті

Досвід капеланства в умовах АТО // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2015. – Випуск 12. – С. 161 – 169.

Друковані медіа ЦПЦ МП як дзеркало політики «русского мира» патріарха Кіріла // Християнська традиція Київської Русі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19.05.2015) / орг..ком.: прот. Володимир Вакін (голов.орг.ком.) [та ін.]. – Луцьк : Вид-во Волинської Православної богословської академії, 2015. – С. 213 – 224.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Вияви «русского мира» в друкованих медіа УПЦ МП // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць / гол.ред. В. М. Вашкевич. – К.: Вид-во «Гілея», 2015. – Вип. 94 (3). – С. 214 – 219.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

29 - 30 грудня 2015 року ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», доповідь "Християнські видавництва в сучасній Україні "

2014

Опублікування статті

Християнські видавництва в сучасній Україні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2014. – Випуск 10. – С. 144 – 151.

Фестивалі християнського кіно як засіб місіонерської роботи українських церков // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2014. – Випуск 19. – С. 147 – 155.

2013

Присвоєння вченого звання доцента

атестат доцента 12ДЦ №034765

2012

Опублікування статті

Релігієвибір сучасних ромів Закарпаття: протестантизм // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Випуск 7. – С. 261 – 266.

Опір і покірливість: Д.Бондхоффер // Слово вчителю. - №3. – 2012. – С. 57 – 58.

2011

Опублікування статті

Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 — 2007 рр.) // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Випуск 4. – С. 191 – 200.

Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Випуск 5. – С. 211 – 219.

Молодіжна робота ВСО ЄХБ у світлі конфесійних ЗМІ // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя, 2011. - Випуск ХХХІ. – С. 266 - 269.

Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики // Історія релігій в Україні : Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: Логос, 2011. – С.737-745.

Семінар з особливостей богословського розвитку євангельського руху // Рівненщина релігійна. - №2. – 2011. – С. 16 – 18.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

18 – 19 березня 2011 р. Міжнародна науково-практична інтердисциплінарна конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (Рівненський інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»). Тема доповіді «Трансформації «теології процвітання» в новітньому українському протестантизмі»

25 – 27 травня 2011 р. ХХІ Міжнародна конференція “Історія релігій в Україні” (Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії). Тема доповіді «Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики».

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: svitlana.fylypchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну