Филипчук Світлана Василівна,

к.і.н., доц., доцент кафедри культурології та філософії
Филипчук Світлана Василівна
QA
Резюме
Освіта

Київський університет імені Тараса Шевченка (1996)

спеціальність "українська мова та література"

кваліфікація "філолог, викладач української мови та літератури"

Національний університет "Острозька академія" (2003)

спеціальність "філософія"

кваліфікація "релігієзнавство"


Досвід роботи

доцент кафедри культурології та філософії

Національного університету "Острозька академія"

Хобі та інтереси

Християнство і медіа

Християнська філософія та теологія

Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Захист дисертації

Завершення докторантури Завершення написання докторського дослідження Спеціальність: 09.00.11 релігієзнавство Тема: «Соціальні комунікації в діяльності християнських конфесій сучасної України: релігієзнавчий аналіз» Науковий консультант: доктор філософських наук, професор П.М. Кралюк

Опублікування статті

Филипчук С. В. Гендерний дискурс у дільності християнських конфесій сучасної України // Святість людського життя / Упоряд. В. ВАкін. - К.: Дух і літера, 2019. - С. 326 - 336.

2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Fylypchuk S. Special spheres of the ugcc charitable activity in the light of confessional media: religious analysis // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2019. – № 6 (158). – С. 92–98. INDEX COPERNICUS DОІ 10.21847/1728-9343.2018.5(157).149031

Филипчук С. В. Відповідь християнських конфесій сучасної України на гендерний дискурс // Evropský filozofický a historický diskurz. – Praha, 2019. – №1. – С. 129-134. Закордонне видання + INDEX COPERNICUS

Филипчук С. В. Протиабортна позиція християнських конфесій сучасної України як вектор гендерного дискурсу // Гілея. – Київ, 2019. – №145. – С. 160 – 164. INDEX COPERNICUS

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна богословська і наукова конференція "Святість людського життя: данність і перспективи", 30 травня 2019 р., Волинська православна богословська академія, доповідь "ГЕНДЕРНИЙ ДИСКУРС У ДІЯЛЬНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ"

VIІI Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень», 18-19 квітня 2019 р., Дніпро, ДГУЗТ, доповідь «Участь християнчських конфесій у гендерному дискурсі сучасної України».

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку», 4-5 жовтня 2019 р., Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, доповідь «Відповідь християнських конфесій сучасної України на гендерний дискурс».

Опублікування статті

Филипчук С. В. Вектори благодійної діяльності християнських церков України в світлі конфесійних медіа: Релігієзнавчий аналіз / С. В. Филипчук // Вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія Філософські науки / гол. ред. проф. А. Карась. – Львів, 2019. – №21. – С. 108–119.

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Релгійна журналістика"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

14 Історико-краєзнавча конференція «Краєзнавчі та музеєзнавчі дослідження Волині: минуле, сучасне, майбутнє.», 4 жовтня 2019 р., Рівненський краєзнавчий музей, доповідь «Видання християнських конфесій Рівненщини: тематика, жанрова специфіка, набутки»

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція "Журналістика, медіаслужіння і медіаосвіта", 18 жовтня 2017 р., Буча, Український гуманітарний інститут, доповідь "Досвід кафедри релігієзнавства і теології НУ "Острозька академія": спеціалізація "релігійна журналістика"

24-26 травня 2016 року ХХVI Міжнародну конференцію «Історія релігій в Україні», Львів, доповідь "Соціальні комунікації християнських конфесій в українському радіопросторі"

Міжнародна православна богословська конференція «Людина між Церквою і світом: від антагонізму до синергії», 31 травня 20018 р., Луцьк, Волинська православна богословська академія, доповідь «Сегментування цільової аудиторії православних та католицьких медіа відповідно до напрямів інформаційної діяльності»

ХІ Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур", 18-19 травня 2018 р., Острог, НУ "Острозька академія", доповідь "Медіатизація груко-католицизму в молодіжному напрямку роботи"

VII Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень», 19-20 квітня 2018 р., Дніпро, ДГУЗТ, доповідь «Цільова аудиторія протестантських медіа сучасної України: поділ у вимірі напрямів інформаційної діяльності».

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: фундаментальні парадигми розвитку», 12-13 жовтня 2018 р., Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, доповідь «Провідні речники УГКЦ як генератори дискурсу їхньої соціально значимої комунікації».

Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні та практичні засади становлення і розвитку smart-суспільства як фактора становлення smart-культури в умовах еволюції від інформаційного суспільства до smart-суспільства», 19-20 листопада 2018 р., Запорізька державна інженерна академія, доповідь «Адаптація нових медіа православних церков у інтернет-середовищі»

Захист дисертації

Робота над докторським дослідженням Спеціальність: 09.00.11 релігієзнавство Тема: «Соціальні комунікації в діяльності християнських конфесій сучасної України: релігієзнавчий аналіз» Науковий консультант: доктор філософських наук, професор П.М. Кралюк Плановий захист 2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Филипчук С. В. Роль провідних речників у соціальних комунікаціях православних та греко-католиків сучасної України [Текст] // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. – Вип. 71. – С. 197 – 106. INDEX COPERNICUS

Филипчук С. В. Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри [Текст] / С. В. Филипчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2017. – Вип. 69 (1). – С. 161 – 167. INDEX COPERNICUS

Филипчук С. В. Медіа-простір як рефлексія культової і позакультової діяльності християнських конфесій [Текст] / С.В.Филипчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія / Гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь : «Видавництво МДУ», 2017. – Вип. 14. – С. 164 – 173. INDEX COPERNICUS

Fylypchuk S. The orthodoxy mediatization in the survey of the near-church organizations and associations of the UOC-MP and the UOC-KP activities // Evropský_filozofický_a_historický_diskurz. – Praha, 2018. – №1. – С. 101 – 107. Закордонне видання + INDEX COPERNICUS

Филипчук С. В. Трансформації нових медіа християнських конфесії України / С. В. Филипчук // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2018. – № 5 (157). – С.92-98. INDEX COPERNICUS

Кралюк П., Филипчук С. В. Українсько-кримськотатарські відносини у ХХ ст.: генеза і сучасний стан // Evropský filozofický a historický diskurz. – Praha, 2018. – №4. – С. 51 - 60. Закордонне видання + INDEX COPERNICUS

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», 27-30 березня 2018 р., Острог, НУ «Острозька академія», доповідь «Проблеми конфесійної ідентичності в книговидавничій сфері».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології» жовтня 2018 р., Класичний приватний університет, Запоріжжя, доповідь «Телевізійний контент протестантських конфесій в розрізі дитячої та молодіжної аудиторій»

Опублікування статті

Филипчук С. В. Вияви конфесійної ідентичності в книговидавничій сфері [Текст] / С.В.Филипчук // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 39. – С. 126 – 140.

Филипчук С.В. Тенденції розвитку книговидавничої сфери протестантських конфесій // Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland. – Stalowa Wola, 2018. – С. 160 – 164. Закордонне видання

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Ключові питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі» (Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland), 20-21 червня 2018 р., Вища школа економічна, Стальова Воля, Польща, доповідь «Тенденції розвитку книговидавничої сфери протестантських конфесій».

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член ради К48.125.01

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Релігійна журналістика"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство"

Опублікування статті

Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту [Текст] / С.В.Филипчук // «Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» (до 500-ліття Реформації) : Матеріали IV Всеукр.наук.-практич.конф. з міжнародною участю (27-28 квітня 2017). – Тернопіль : Вид-во Тернопільського НПУ ім.Гнатюка, 2017. – С. 151 – 155.

Филипчук С. В. Інформаційні відділи УПЦ МП та УПЦ КП як генератори суспільно-релігійно інформації [Текст] / С.В.Филипчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : зб. наук. праць / Відп. ред. О. С. Токовенко. – Дніпро : Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2017. – Вип. №6 (21). – С. 100 – 108.

Филипчук С. В. Cегментування аудиторії християнських медіа відповідно до напрямів інформаційної діяльності християнських конфесій [Текст] / С.В.Филипчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць / Відп. ред. В. Н. Пищемуха. – Одеса : Фенікс, 2017. – Вип. №14. – С. 79 – 84.

Филипчук С.В. Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту [Текст] / С.В.Филипчук // Протестантизм в Україні : Волинь. – Луцьк : РТ МКФ «Християнське життя», 2017. – С. 60 – 65.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Міжвузівська конференція молодих науковців «Видатні постаті, події та пам’ятки в історії та сьогоденні релігій: світ та Україна» (Острог: НУ «Острозька академія» - Луцьк: ВПБА, 29 – 30 березня 2017 р.). Доповідь «Телебачення православних конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Мистецький простір України: історія та виклики сучасності", 25 - 26 жовтня 2017 року, РДГУ

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

25-26 жовтня 2017 р., ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Мистецький простір України: історія та виклики сучасності", Рівне, РДГУ, доповідь "Типологія телевізійних образів у сучасних християнських програмах"

6-7 грудня 2017 р., VI Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії", Рівне, РДГУ, доповідь "Синодальні відділи УПЦ МП і УПЦ КП та їхні очільники як генератори суспільно-релігійної інформації"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

7-8 червня 2017 р., науковий семінар "Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність", Люблін, Польща, доповідь "Сучасні медіа Польської православної церкви: аналіз контенту й векторів інформаційної діяльності"

27-28 листопада 2017 р., Міжнародний науковий семінар «Теологічні проблеми сучасності», Ерзурумський університет, Туреччина

Рецензування статей, авторефератів

відгук на автореферат Ісси Тетяни "Благодійна діяльність дворянства Київської губернії під час Першої світової війни"

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

наукова лабораторія «Релігійна журналістика»

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

13-15 квітня 2016 р., м. Острог, ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформація: східноєвропейські виміри", доповідь "Трансформації протестантських ЗМІ в сучасній Україні"

2015

Опублікування статті

Досвід капеланства в умовах АТО // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2015. – Випуск 12. – С. 161 – 169.

Друковані медіа УПЦ МП як дзеркало політики «русского мира» патріарха Кіріла // Християнська традиція Київської Русі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (19.05.2015) / орг..ком.: прот. Володимир Вакін (голов.орг.ком.) [та ін.]. – Луцьк : Вид-во Волинської Православної богословської академії, 2015. – С. 213 – 224.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

29 - 30 грудня 2015 року ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», доповідь "Християнські видавництва в сучасній Україні "

2014

Опублікування статті

Християнські видавництва в сучасній Україні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2014. – Випуск 10. – С. 144 – 151.

Фестивалі християнського кіно як засіб місіонерської роботи українських церков // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво НУ «Острозька академія», 2014. – Випуск 19. – С. 147 – 155.

2013

Присвоєння вченого звання доцента

атестат доцента 12ДЦ №034765

2012

Опублікування статті

Релігієвибір сучасних ромів Закарпаття: протестантизм // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Випуск 7. – С. 261 – 266.

Опір і покірливість: Д.Бондхоффер // Слово вчителю. - №3. – 2012. – С. 57 – 58.

2011

Опублікування статті

Діяльність українських християнських конфесій та партій християнського спрямування через призму суспільно-політичного життя країни (2006 — 2007 рр.) // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Випуск 4. – С. 191 – 200.

Здобутки, проблеми й перспективи євангельських церков України: досвід 20 років в умовах незалежності // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Випуск 5. – С. 211 – 219.

Молодіжна робота ВСО ЄХБ у світлі конфесійних ЗМІ // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя, 2011. - Випуск ХХХІ. – С. 266 - 269.

Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики // Історія релігій в Україні : Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: Логос, 2011. – С.737-745.

Семінар з особливостей богословського розвитку євангельського руху // Рівненщина релігійна. - №2. – 2011. – С. 16 – 18.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

18 – 19 березня 2011 р. Міжнародна науково-практична інтердисциплінарна конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (Рівненський інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»). Тема доповіді «Трансформації «теології процвітання» в новітньому українському протестантизмі»

25 – 27 травня 2011 р. ХХІ Міжнародна конференція “Історія релігій в Україні” (Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії). Тема доповіді «Інтерпретація християнськими конфесіями власної інформаційної політики».

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: svitlana.fylypchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну