Гонгало Сергій Йосипович,

к.ю.н, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
Гонгало Сергій Йосипович
QA
Резюме
*****

              Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

 У 1996 році закінчив Калінінградську вищу школу МВС Росії по спеціальності юриспруденція з присвоєнням кваліфікації юрист. Диплом ЭВ № 807457 від 31 травня 1996 року (Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту № 6/ІЦ-Н-4257/2077.12 від 10.12.2012 року).

2013 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: Тема дисертації «Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку».. Диплом кандидата наук ДК № 016570 від 10.10.2013 року.  

Пройшов курс підготовки та на підставі складених іспитів рішенням Експертно-кваліфікаційної комісії отримав право проведення експертизи холодної зброї та дактилоскопічних експертиз; трасологічної експертизи; комплексного дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують; експертиз техніко-криміналістичних досліджень документів; почеркознавчих експертиз.

Проходив службу в органах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації на посадах оперуповноваженого карного розшуку, старшого оперуповноваженого карного розшуку, експерта-криміналіста, старшого експерта-криміналіста, начальника експертно-криміналістичного відділення. В органах Міністерства внутрішніх справ України на посаді старшого експерта-криміналіста.

Пройшов 1-й з 3 курсів навчання графології Інституту графоаналізу Інеси Гольдберг, Ізраїль http://inessa-goldberg.ru/, у відповідності з навчальною програмою Ізраїльського Товариства Наукової Графології. Свідоцтво № 262-2016 від 05.07.2016 р.

Відзнаки:  Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Подяка Нотаріальної  палати України; Почесна грамота Науково-дослідного інтитуту інформатики і права Національної академії правових наук України.

Види діяльності:

·        Наукові дослідження в галузі судового почеркознавства та дослідження документів;

·        Консультування з питань експертно-криміналістичного забезпечення досудового розслідування та судового розгляду.

·        Наукові розвідки в галузі графології. Практикуючий графолог.


 


Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Огляд місця події: типові помилки та шляхи їх вирішення. Доповідь на спеціальному навчально-методичному семінарі "Особливості проведення правоохоронними органами огляду місця події як першочергової слідчої дії". Рівненська обласна прокуратура. м. Рівне

Графологія як елемент національної безпеки. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України". Хмельницький, 25 листопада 2021 року

Гонгало С.Й. Особистість І. Малиновського крізь призму графології. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовт. 2021 р.)

Встановлення орієнтовного часу виконання рукописних документів за почерком: теоретичний аспект.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Гонгало С.Й. Змагальність експертиз: вимога часу чи фікція? Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали IIІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад. О. В. Баулін, О. І. Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, О. В. Юдіна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2021. – С. 86-88.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Гонгало С. Графологія як елемент національної безпеки. Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України (Хмельницький, 25 листопада 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. – C. 70-71.

Пасічник, І. Д. та Попелюшко, В. О. та Дробуш, І. В., eds. (2021) Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовт. 2021 р.). Видавництво Національного університету «Острозька академія», м. Острог.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Графологія: досліджувати чи критикувати?/ С.Й. Гонгало// Криміналістичний процес і криміналістика: виклики часу : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг.ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобенко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С.288-294.

2019

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автреферат дисертації Воробчака Андрія Романовича на тему «Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному проваджені», представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Шахрайчук А.М., старший судовий експерт СДО ВКВД Рівненського НДЕКЦ МВС України «Шкірні захворювання, які впливають на якість інформації, що відобразилась у слідах дактилоскопічного походження»

Відгук на автреферат дисертації Негрича Назарія Михайловича на тему «Криміналістична характеристика та особливості розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності», представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Криміналістика у правоохоронній діяльності"

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Гонгало С.Й. «Діагностичні дослідження у судовому почеркознавстві: проблеми та шляхи їх вирішення» 6 грудня 2017 року Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, факультет менеджменту. Круглий стіл «Права людини. Забезпечення прав людини в Україні на сучасному етапі розвитку державності».

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат № 536/17 від 28 квітня 2017 р. Про підвищення кваліфікації юриста. - 28.04.2017 (0,28 Мб).

Свідоцтво № 262-2016 від 05.07.2016 р. про проходження 80-ти годинного курсу навчання графологічному аналізу почерку в Інституті графоаналізу Інеси Гольдберг, Ізраїль, у відповідності з навчальною програмою Ізраїльського Товариства Наукової Графології. - 05.07.2016 (0,39 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "ТЕРІЯ І ПРАКТИКА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І КРИМІНАЛІСТИКИ" з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко - 27.02.2018 (1,88 Мб).

Сертифікат учасника міжнародної науково-практичної конференції-полілогу "Актуальні питання судової експертизи і криміналістики" - 27.04.2021 (2,36 Мб).

Сертифікат учасника X Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні» (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.) - 25.05.2020 (0,18 Мб).

Сертифікат учасника I-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу" - 05.11.2019 (2,45 Мб).

Сертифікат учасника IIIВсеукраїнської науково-практичної конференції "Теорія і практика судової експертизи і криміналістики" 27 лютого 2020 р. м. Київ - 27.02.2020 (0,86 Мб).

III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу» - 15.12.2021 (1 Мб).

XI Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" КУП НАН України - 20.04.2021 (3,75 Мб).

Сертифікат учасника II-ї міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу». - 19.11.2020 (0,88 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Учасник міжнародного навчального майстер-класу "Безпека бізнесу & захист інновацій і власних ідей" - 10.09.2020 (0,41 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання - 08.09.2020 (0,07 Мб).

Тестування на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта - 28.11.2020 (0,49 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

«Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Майстер-класи ORCID для науковців» - 29.09.2021 (1,01 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: serhij.gongalo@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/sgongalo

http://grafologia.com.ua/

https://www.facebook.com/prominfm/videos/307970906588085/

https://www.facebook.com/TEDxVinnytsia/?__tn__=kCH-R

https://investor-ua.com/news/sergij-gongalo-pro-grafologiju-viznachennja-seksualnih-zbochenciv-za-pocherkom-ta-diagnoz-stalina-interv-ju.html

https://www.youtube.com/watch?v=5JFWzjw5vD0

https://www.youtube.com/watch?v=alK1BpU6olU

https://www.mixcloud.com/ukrradiorivne/теорія-всього-епізод-14-теорія-почерку-09082019/?fbclid=IwAR3RY-1jF1bGV40u4Fn48pkigD8a-X_sV--03WQ_bBqWU_0HaKajuI1kzSk

https://www.youtube.com/watch?v=nWvBwFaBss8

https://www.youtube.com/watch?v=XmmwUDie3DU

https://rv.suspilne.media/episode/27905

https://horyn.info/posts/grafologichnyj-portret-ulasa-samchuka/?fbclid=IwAR3l9FZsPkTJ1ssr-AKeYfEAQ3DGGkwv9I0u74zAf_FrQdvbmMzidrpBMKo

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19knfnTIoQvunSa1q8wG1J-63tI56ahBo

https://www.facebook.com/Agrus.P.S/videos/294328261709379

https://www.facebook.com/Agrus.P.S/videos/294328261709379

http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=88642

https://www.facebook.com/ostrogbibl/videos/792702721284102

https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

https://www.youtube.com/watch?v=SY1kMn47gd0

https://www.youtube.com/watch?reload=9

https://www.youtube.com/watch?v=ju6RgOaibF0

https://www.youtube.com/watch?v=9W5sDoW1bF0

https://www.youtube.com/watch?v=En4xxKe9XTw

https://www.youtube.com/watch?v=En4xxKe9XTw

На головну