Гонгало Сергій Йосипович,

к.ю.н, доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Гонгало Сергій Йосипович
QA
Резюме
*****

           Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, Національного університету «Острозька академія», практикуючий графолог.

 У 1996 році закінчив Калінінградську вищу школу МВС Росії по спеціальності юриспруденція з присвоєнням кваліфікації юрист. 2013 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Пройшов курс підготовки та на підставі складених іспитів рішенням Експертно-кваліфікаційної комісії отримав право проведення експертизи холодної зброї та дактилоскопічних експертиз; трасологічної експертизи; комплексного дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують; експертиз техніко-криміналістичних досліджень документів; почеркознавчих експертиз.

Проходив службу в органах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації на посадах оперуповноваженого карного розшуку, старшого оперуповноваженого карного розшуку, експерта-криміналіста, старшого експерта-криміналіста, начальника експертно-криміналістичного відділення. В органах Міністерства внутрішніх справ України на посаді старшого експерта-криміналіста.

 Пройшов 80-ти годинний курс навчання графологічному аналізу почерку в Інституті графоаналізу Інеси Гольдберг, Ізраїль, у відповідності з навчальною програмою Ізраїльського Товариства Наукової Графології. Свідоцтво № 262-2016 від 05.07.2016 р.

Відзнаки:  Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Подяка Нотаріальної  палати України; Почесна грамота Науково-дослідного інтитуту інформатики і права Національної академії правових наук України.

Види діяльності:

  •                                  Наукові дослідження в галузі судового почеркознавства та дослідження документів;
  •                         Консультування з питань експертно-криміналістичного забезпечення досудового розслідування та судового розгляду.
  •                                Практикуючий експерт-графолог.

Наукова робота
2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Криміналістика у правоохоронній діяльності"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. / С.Й. Гонгало // Міжнародна науково-практична конференція "Впровадження ефективної системи корпоративної безпеки. Досвід України, Європи та США" (м. Київ, 29 травня 2019 року).

2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведені поліграфічних досліджень / С.Й. Гонгало // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь: 2018 – С.85-87 .

Гонгало С.Й. І ще раз про графологію / С.Й. Гонгало //. Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку», присвяченій 105-річчю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та 95-річчю з дня народження видатного українського фундатора теорії судової ідентифікації та судової експертології академіка Сегая М.Я. (м. Київ, 4-5 липня 2018 року).

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. Як це працює / С.Й. Гонгало // Матеріали круглого столу «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» (м. Київ, 4 грудня 2018 року). Київ, 2018 – С.___.

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.Й. Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведені поліграфічних досліджень / С.Й. Гонгало // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь: 2018 – С.85-87 .

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. Як це працює / С.Й. Гонгало // Матеріали круглого столу «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» (м. Київ, 4 грудня 2018 року). Київ, 2018 – С.___.

Гонгало С.Й. Як захистити підпис від підробки / С.Й. Гонгало // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 7 грудня 2018 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.___.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Як захистити підпис від підробки / С.Й. Гонгало // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 7 грудня 2018 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.___.

2017

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.И. Инновации в криминалистической тактике / С.И. Гонгало //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной коференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. Кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2017. – Ч.1. – С. 140-141.

Гонгало С.Й. Щодо запровадження інновацій у криміналістичну тактику // С.Й. Гонгало // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – С.128-130.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. Графологія в Україні: сучасний стан та перспективи. Семінар «Психофізіологічна діагностика людини: правові, наукові та ресурсне забезпечення», КУП НАН України. 28 листопада 2017 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. «Діагностичні дослідження у судовому почеркознавстві: проблеми та шляхи їх вирішення» 6 грудня 2017 року Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, факультет менеджменту. Круглий стіл «Права людини. Забезпечення прав людини в Україні на сучасному етапі розвитку державності».

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Зразки для судової почеркознавчої експертизи: проблемні питання одержання та можливі шляхи їх вирішення / С.Й. Гонгало, І.М. Гоменюк // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / [голов. ред. В.В. Чернєй] / ДНДЕКЦ МВС України, НАВС. – К. : ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016. – № 1 (25). – 2. – С. 122-125

Гонгало С.Й. Науковий статус графології у світі / С.Й. Гонгало //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной коференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. Кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч.1. – 2016. – С. 107-109.

Гонгало С.Й. Методики почеркознавчих досліджень потребують змін / С.Й. Гонгало // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу / редкол. Кобилянський О.Л., Черноус Ю.М., Свобода Є.Ю., Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: навчально-науковий інститут № 2 НАВС, 2016. – С. 114-116.

Гонгало С.Й. Графологія і поліграф: конкуренція чи партнерство. VIII Міжнародна конференція «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб» 26 травня 2016 року м. Львів (Програма VIII Міжнародної конференції)

Гонгало С.Й. Графологія: сьогодення та перспективи. VI Міжнародна науково-практична конференція «Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти» 27 травня 2016 року. м. Львів (VI Міжнародна науково-практичної конференції)

Гонгало С.Й. Підпис: етапи формування та проблемні питання діагностичного почеркознавчого дослідження конструктивно-простих підписів / С.Й. Горнгало // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 30 вересні – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 167-168.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Психологічні знання та їх значення у судовому почеркознавстві IV Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», (13-14 листопада 2015 р.). – Острог:

Графологія чи почеркознавча експертиза? Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Міжнародний круглий стіл. 29 травня 2015 р., м. Одеса

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну