Гонгало Сергій Йосипович,

к.ю.н, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Гонгало Сергій Йосипович
QA
Резюме
*****

              Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0082-1891

 У 1996 році закінчив Калінінградську вищу школу МВС Росії по спеціальності юриспруденція з присвоєнням кваліфікації юрист. Диплом ЭВ № 807457 від 31 травня 1996 року (Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту № 6/ІЦ-Н-4257/2077.12 від 10.12.2012 року).

2013 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність: Тема дисертації «Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку».. Диплом кандидата наук ДК № 016570 від 10.10.2013 року.  

Пройшов курс підготовки та на підставі складених іспитів рішенням Експертно-кваліфікаційної комісії отримав право проведення експертизи холодної зброї та дактилоскопічних експертиз; трасологічної експертизи; комплексного дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують; експертиз техніко-криміналістичних досліджень документів; почеркознавчих експертиз.

Проходив службу в органах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації на посадах оперуповноваженого карного розшуку, старшого оперуповноваженого карного розшуку, експерта-криміналіста, старшого експерта-криміналіста, начальника експертно-криміналістичного відділення. В органах Міністерства внутрішніх справ України на посаді старшого експерта-криміналіста.

Пройшов 1-й з 3 курсів навчання графології Інституту графоаналізу Інеси Гольдберг, Ізраїль http://inessa-goldberg.ru/, у відповідності з навчальною програмою Ізраїльського Товариства Наукової Графології. Свідоцтво № 262-2016 від 05.07.2016 р.

Відзнаки:  Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Подяка Нотаріальної  палати України; Почесна грамота Науково-дослідного інтитуту інформатики і права Національної академії правових наук України.

Види діяльності:

·        Наукові дослідження в галузі судового почеркознавства та дослідження документів;

·        Консультування з питань експертно-криміналістичного забезпечення досудового розслідування та судового розгляду.

·        Наукові розвідки в галузі графології. Практикуючий графолог.


 


Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Графологія в судовому почеркознавстві: другий прихід чи новий підхід // Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції "Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи" (19 лютого 2021 р. м. Львів)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Співвідношення типів папілярних узорів та загальних ознак почерку: за результатами експерименту

Опублікування статті

Опублікування статті у збірнику "Криміналістика та судова експертиза"

2020

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.Й. Графологія: модна тенденція чи вимога часу? / С.Й. Гонгало // Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні: матеріали X Всеукраїнської навчально-наукової конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.). Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. – С. 175-178.

Гонгало С.Й. "Рукописне письмо: можливості експертного дослідження та приховані проблеми" / С.Й. Гонгало // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року). Київ-Маріуполь, 2020. С. 78-81

Гонгало С.Й. Графологія: досліджувати чи критикувати? / С.Й. Гонгало// Криміналістичний процес і криміналістика: виклики часу : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг. ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобенко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С.288-294.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Графологія як перспективний метод вирішення окремих діагностичних завдань у судово-почеркознавчій експертизі / С.Й. Гонгало // Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 листпада 2020 р.) / за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, В. П. Колонюк, О. О. Садченко, О. В. Юдіна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. - С. 134-138.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Графологія: досліджувати чи критикувати?/ С.Й. Гонгало// Криміналістичний процес і криміналістика: виклики часу : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг.ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобенко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С.288-294.

"Рукописне письмо: можливості експертного дослідження та приховані проблеми" Доповідь на IIIВсеукраїнській науково-практичній конференції "Теорія і практика судової експертизи і криміналістики" 27 лютого 2020 р. м. Київ

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

С. Гонгало Наукова основи графології: проблемні аспекти

Опублікування статті

Графологія: досліджувати чи критикувати?/ С.Й. Гонгало// Криміналістичний процес і криміналістика: виклики часу : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (24 січня 2020 р., м. Львів) / орг.ком. В.Т. Нор, Н.Р. Бобенко, І.І. Когутич [та ін.]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С.288-294.

Опублікування статті у збірнику "Теорія та практика судової експертизи і криміналістики"

2019

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.Й. Використання положень графології у судовому почеркознавстві / С.Й. Гонгало // Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: мат. міжн. наук.-практ.конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / за заг. ред. О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор; уклад. О.І. Жеребко, А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. - К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. - С. 136-139.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Використання положень графології у судовому почеркознавстві / С.Й. Гонгало // Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: мат. міжн. наук.-практ.конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / за заг. ред. О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор; уклад. О.І. Жеребко, А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. - К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. - С. 136-139.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. / С.Й. Гонгало // Міжнародна науково-практична конференція "Впровадження ефективної системи корпоративної безпеки. Досвід України, Європи та США" (м. Київ, 29 травня 2019 року).

Гонгало С.Й. Довіряти чи перевіряти? Ознаки неблагонадійності у почерку / С.Й. Гонгало // Матеріали круглого столу «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» (м. Київ, 4 грудня 2019 року). Київ, 2019 – С.___.

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автреферат дисертації Воробчака Андрія Романовича на тему «Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному проваджені», представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Шахрайчук А.М., старший судовий експерт СДО ВКВД Рівненського НДЕКЦ МВС України «Шкірні захворювання, які впливають на якість інформації, що відобразилась у слідах дактилоскопічного походження»

Відгук на автреферат дисертації Негрича Назарія Михайловича на тему «Криміналістична характеристика та особливості розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності», представлена до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Криміналістика у правоохоронній діяльності"

2018

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. Як це працює / С.Й. Гонгало // Матеріали круглого столу «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» (м. Київ, 4 грудня 2018 року). Київ, 2018 – С.___.

Гонгало С.Й. Як захистити підпис від підробки / С.Й. Гонгало // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 7 грудня 2018 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.___.

Гонгало С.Й. Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведені поліграфічних досліджень / С.Й. Гонгало // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь: 2018 – С.85-87 .

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Як захистити підпис від підробки / С.Й. Гонгало // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 7 грудня 2018 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.___.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. І ще раз про графологію / С.Й. Гонгало //. Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку», присвяченій 105-річчю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та 95-річчю з дня народження видатного українського фундатора теорії судової ідентифікації та судової експертології академіка Сегая М.Я. (м. Київ, 4-5 липня 2018 року).

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. Як це працює / С.Й. Гонгало // Матеріали круглого столу «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» (м. Київ, 4 грудня 2018 року). Київ, 2018 – С.___.

Гонгало С.Й. Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведені поліграфічних досліджень / С.Й. Гонгало // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь: 2018 – С.85-87 .

2017

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.И. Инновации в криминалистической тактике / С.И. Гонгало //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной коференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. Кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2017. – Ч.1. – С. 140-141.

Гонгало С.Й. Щодо запровадження інновацій у криміналістичну тактику // С.Й. Гонгало // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – С.128-130.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. Графологія в Україні: сучасний стан та перспективи. Семінар «Психофізіологічна діагностика людини: правові, наукові та ресурсне забезпечення», КУП НАН України. 28 листопада 2017 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. «Діагностичні дослідження у судовому почеркознавстві: проблеми та шляхи їх вирішення» 6 грудня 2017 року Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, факультет менеджменту. Круглий стіл «Права людини. Забезпечення прав людини в Україні на сучасному етапі розвитку державності».

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Зразки для судової почеркознавчої експертизи: проблемні питання одержання та можливі шляхи їх вирішення / С.Й. Гонгало, І.М. Гоменюк // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / [голов. ред. В.В. Чернєй] / ДНДЕКЦ МВС України, НАВС. – К. : ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016. – № 1 (25). – 2. – С. 122-125

Гонгало С.Й. Науковий статус графології у світі / С.Й. Гонгало //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной коференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. Кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч.1. – 2016. – С. 107-109.

Гонгало С.Й. Методики почеркознавчих досліджень потребують змін / С.Й. Гонгало // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу / редкол. Кобилянський О.Л., Черноус Ю.М., Свобода Є.Ю., Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: навчально-науковий інститут № 2 НАВС, 2016. – С. 114-116.

Гонгало С.Й. Графологія і поліграф: конкуренція чи партнерство. VIII Міжнародна конференція «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб» 26 травня 2016 року м. Львів (Програма VIII Міжнародної конференції)

Гонгало С.Й. Графологія: сьогодення та перспективи. VI Міжнародна науково-практична конференція «Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти» 27 травня 2016 року. м. Львів (VI Міжнародна науково-практичної конференції)

Гонгало С.Й. Підпис: етапи формування та проблемні питання діагностичного почеркознавчого дослідження конструктивно-простих підписів / С.Й. Горнгало // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 30 вересні – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 167-168.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Психологічні знання та їх значення у судовому почеркознавстві IV Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», (13-14 листопада 2015 р.). – Острог:

Графологія чи почеркознавча експертиза? Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Міжнародний круглий стіл. 29 травня 2015 р., м. Одеса

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат № 536/17 від 28 квітня 2017 р. Про підвищення кваліфікації юриста. - 28.04.2017 (0,28 Мб).

Свідоцтво № 262-2016 від 05.07.2016 р. про проходження 80-ти годинного курсу навчання графологічному аналізу почерку в Інституті графоаналізу Інеси Гольдберг, Ізраїль, у відповідності з навчальною програмою Ізраїльського Товариства Наукової Графології. - 05.07.2016 (0,39 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "ТЕРІЯ І ПРАКТИКА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І КРИМІНАЛІСТИКИ" з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко - 27.02.2018 (1,88 Мб).

Сертифікат учасника X Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Актуальні проблеми право творення в сучасній Україні» (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.) - 25.05.2020 (0,18 Мб).

Сертифікат учасника I-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу" - 05.11.2019 (2,45 Мб).

Сертифікат учасника IIIВсеукраїнської науково-практичної конференції "Теорія і практика судової експертизи і криміналістики" 27 лютого 2020 р. м. Київ - 27.02.2020 (0,86 Мб).

Сертифікат учасника II-ї міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу». - 19.11.2020 (0,88 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Учасник міжнародного навчального майстер-класу "Безпека бізнесу & захист інновацій і власних ідей" - 10.09.2020 (0,41 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання - 08.09.2020 (0,07 Мб).

Тестування на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта - 28.11.2020 (0,49 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну