Гонгало Сергій Йосипович,

к.ю.н, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Гонгало Сергій Йосипович
QA
Резюме
*****

           Гонгало Сергій Йосипович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, Національного університету «Острозька академія», практикуючий графолог.

 У 1996 році закінчив Калінінградську вищу школу МВС Росії по спеціальності юриспруденція з присвоєнням кваліфікації юрист. 2013 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Пройшов курс підготовки та на підставі складених іспитів рішенням Експертно-кваліфікаційної комісії отримав право проведення експертизи холодної зброї та дактилоскопічних експертиз; трасологічної експертизи; комплексного дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують; експертиз техніко-криміналістичних досліджень документів; почеркознавчих експертиз.

Проходив службу в органах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації на посадах оперуповноваженого карного розшуку, старшого оперуповноваженого карного розшуку, експерта-криміналіста, старшого експерта-криміналіста, начальника експертно-криміналістичного відділення. В органах Міністерства внутрішніх справ України на посаді старшого експерта-криміналіста.

 Пройшов 80-ти годинний курс навчання графологічному аналізу почерку в Інституті графоаналізу Інеси Гольдберг, Ізраїль, у відповідності з навчальною програмою Ізраїльського Товариства Наукової Графології. Свідоцтво № 262-2016 від 05.07.2016 р.

Відзнаки:  Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Подяка Нотаріальної  палати України; Почесна грамота Науково-дослідного інтитуту інформатики і права Національної академії правових наук України.

Види діяльності:

  •                                  Наукові дослідження в галузі судового почеркознавства та дослідження документів;
  •                         Консультування з питань експертно-криміналістичного забезпечення досудового розслідування та судового розгляду.
  •                                Практикуючий експерт-графолог.

Наукова робота
2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. / С.Й. Гонгало // Міжнародна науково-практична конференція "Впровадження ефективної системи корпоративної безпеки. Досвід України, Європи та США" (м. Київ, 29 травня 2019 року).

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Криміналістика у правоохоронній діяльності"

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.Й. Використання положень графології у судовому почеркознавстві / С.Й. Гонгало // Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: мат. міжн. наук.-практ.конф. (м. Київ, 5.11.2019 р.) / за заг. ред. О.Г. Рувіна, Н.В. Нестор; уклад. О.І. Жеребко, А.О. Полтавський, О.В. Юдіна. - К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. - С. 136-139.

Рецензування статей, авторефератів

Шахрайчук А.М., старший судовий експерт СДО ВКВД Рівненського НДЕКЦ МВС України «Шкірні захворювання, які впливають на якість інформації, що відобразилась у слідах дактилоскопічного походження»

2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведені поліграфічних досліджень / С.Й. Гонгало // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь: 2018 – С.85-87 .

Гонгало С.Й. І ще раз про графологію / С.Й. Гонгало //. Доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку», присвяченій 105-річчю Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та 95-річчю з дня народження видатного українського фундатора теорії судової ідентифікації та судової експертології академіка Сегая М.Я. (м. Київ, 4-5 липня 2018 року).

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. Як це працює / С.Й. Гонгало // Матеріали круглого столу «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» (м. Київ, 4 грудня 2018 року). Київ, 2018 – С.___.

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.Й. Щодо можливості співпраці експерта-поліграфолога та графолога при проведені поліграфічних досліджень / С.Й. Гонгало // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики» з нагоди 85-річчя доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (м. Київ, 27 лютого 2018 року). Київ-Маріуполь: 2018 – С.85-87 .

Гонгало С.Й. Графологія і безпека бізнесу. Як це працює / С.Й. Гонгало // Матеріали круглого столу «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти» (м. Київ, 4 грудня 2018 року). Київ, 2018 – С.___.

Гонгало С.Й. Як захистити підпис від підробки / С.Й. Гонгало // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 7 грудня 2018 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.___.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Як захистити підпис від підробки / С.Й. Гонгало // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 7 грудня 2018 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.___.

2017

Опублікування тез доповідей

Гонгало С.И. Инновации в криминалистической тактике / С.И. Гонгало //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной коференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. Кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2017. – Ч.1. – С. 140-141.

Гонгало С.Й. Щодо запровадження інновацій у криміналістичну тактику // С.Й. Гонгало // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції. / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – С.128-130.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. Графологія в Україні: сучасний стан та перспективи. Семінар «Психофізіологічна діагностика людини: правові, наукові та ресурсне забезпечення», КУП НАН України. 28 листопада 2017 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гонгало С.Й. «Діагностичні дослідження у судовому почеркознавстві: проблеми та шляхи їх вирішення» 6 грудня 2017 року Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, факультет менеджменту. Круглий стіл «Права людини. Забезпечення прав людини в Україні на сучасному етапі розвитку державності».

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гонгало С.Й. Зразки для судової почеркознавчої експертизи: проблемні питання одержання та можливі шляхи їх вирішення / С.Й. Гонгало, І.М. Гоменюк // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / [голов. ред. В.В. Чернєй] / ДНДЕКЦ МВС України, НАВС. – К. : ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016. – № 1 (25). – 2. – С. 122-125

Гонгало С.Й. Науковий статус графології у світі / С.Й. Гонгало //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной коференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. Кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч.1. – 2016. – С. 107-109.

Гонгало С.Й. Методики почеркознавчих досліджень потребують змін / С.Й. Гонгало // Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу / редкол. Кобилянський О.Л., Черноус Ю.М., Свобода Є.Ю., Київ. ННІ №2 НАВС. – К.: навчально-науковий інститут № 2 НАВС, 2016. – С. 114-116.

Гонгало С.Й. Графологія і поліграф: конкуренція чи партнерство. VIII Міжнародна конференція «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб» 26 травня 2016 року м. Львів (Програма VIII Міжнародної конференції)

Гонгало С.Й. Графологія: сьогодення та перспективи. VI Міжнародна науково-практична конференція «Напрями реформування кримінального провадження в Україні: процесуальні та криміналістичні аспекти» 27 травня 2016 року. м. Львів (VI Міжнародна науково-практичної конференції)

Гонгало С.Й. Підпис: етапи формування та проблемні питання діагностичного почеркознавчого дослідження конструктивно-простих підписів / С.Й. Горнгало // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 30 вересні – 1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 167-168.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Психологічні знання та їх значення у судовому почеркознавстві IV Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», (13-14 листопада 2015 р.). – Острог:

Графологія чи почеркознавча експертиза? Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: Міжнародний круглий стіл. 29 травня 2015 р., м. Одеса

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну