Жилюк Сергій Іванович,

д.і.н., проф., професор кафедри культурології та філософії
Жилюк Сергій Іванович
QA
Резюме
Освіта

Доктор наук, професор

Хобі та інтереси

Релігія, політика, шахи, живопис

Досвід роботи

30 років

Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жилюк С., Шаправський С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ВОЛИНІ: МЕТОД І ПРАКТИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2019. Вип.31. Кн.2 С.118-123.

Жилюк С.І., Шаправський С.А. «ТОМОС 2019»: ДИСКУРС ЗУМОВЛЕНЬ УТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ України. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2019. Вип.28. С.202-214.

Написання наукових статей

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки НАуОА

Дні науки

Видання наукової монографії

Жилюк С., Шаправський С. Синодальні архієреї Волині. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 88 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Робота в спеціалізованій раді по захисту дисертацій

Робота в спеціалізованій раді по захисту дисертацій

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Наукові доповіді

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жилюк С.І. Джерельна база вивчення православного життя Волині

Жилюк С.І. Діяльність православного духовенства Волині синодального періоду

Видання наукової монографії

Церковне діловодство Волинської єпархії 19 - поч. 20 ст.

Волинські архієреї синодального періоду

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки НауОА

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Робота в спеціалізованій раді по захисту дисертацій

2015

Видання наукової монографії

3. Жилюк С.І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква: монографія / С.І. Жилюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 268 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жилюк С.І. Релігієзнавчі експертизи сучасної української православно-церковної ситуації в системі міфологем / С.І. Жилюк // Актульні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. - Вип. 26. - рівне, 2015. - С. 56 - 60.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Жилюк С.І. 3-4 листопада 2015 р. м. Варшава. Міжнародна польсько-українська конференція "Методи та ідеї". Тема доповіді: Методологічні рефлексії сучасних історико-релігієзнавчих досліджень в Україні

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: serhii.zhyliuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну