Жилюк Сергій Іванович,

д.і.н., проф., професор кафедри культурології та філософії
Жилюк Сергій Іванович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті

Жилюк С., Шаправський С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ВОЛИНІ: МЕТОД І ПРАКТИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2019. Вип.31. Кн.2 С.118-123.

Жилюк С.І., Шаправський С.А. «ТОМОС 2019»: ДИСКУРС ЗУМОВЛЕНЬ УТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ України. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2019. Вип.28. С.202-214.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки НАуОА

Видання наукової монографії

Жилюк С., Шаправський С. Синодальні архієреї Волині. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 88 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Робота в спеціалізованій раді по захисту дисертацій

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська науково-практична конференція «Родина Рильських у європейському культурному просторі XIX-XX століть»

2019

Опублікування статті

Жилюк С.І. Джерельна база вивчення православного життя Волині

Жилюк С.І. Діяльність православного духовенства Волині синодального періоду

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні прроблеми вітчизняної та всесвітньої історії"

Видання наукової монографії

Церковне діловодство Волинської єпархії 19 - поч. 20 ст.

Волинські архієреї синодального періоду

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки НауОА

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

- Міжнародна науково-практична конференція «Канонічність Українського Православ’я: історія проблеми» (Київ, 17 травня 2016 р.)

- Міжнародна науково-практична конференція «Роль особистості в церкві» (Луцьк: ВПБА, 19 травня 2016 р.)

2015

Видання наукової монографії

3. Жилюк С.І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква: монографія / С.І. Жилюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 268 с.

Опублікування статті

Жилюк С.І. Релігієзнавчі експертизи сучасної української православно-церковної ситуації в системі міфологем / С.І. Жилюк // Актульні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. - Вип. 26. - рівне, 2015. - С. 56 - 60.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Жилюк С.І. 3-4 листопада 2015 р. м. Варшава. Міжнародна польсько-українська конференція "Методи та ідеї". Тема доповіді: Методологічні рефлексії сучасних історико-релігієзнавчих досліджень в Україні

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

2. Жилюк С.І. Участь в Міжнародній науковій конференції, присвяченій 75-річчю РДГУ (9-10 грудня 2015 р.). Виступ на тему: Релігієзнавчі експертизи сучасної української православно-церковної ситуації в системі міфологем

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: serhii.zhyliuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну