Жилюк Сергій Іванович,

д.і.н., проф., професор кафедри культурології та філософії
Жилюк Сергій Іванович
QA
Резюме
Освіта

Доктор наук, професор

Хобі та інтереси

Релігія, політика, шахи, живопис

Досвід роботи

30 років

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Жилюк С., Шаправський С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ВОЛИНІ: МЕТОД І ПРАКТИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2019. Вип.31. Кн.2 С.118-123.

Жилюк С.І., Шаправський С.А. «ТОМОС 2019»: ДИСКУРС ЗУМОВЛЕНЬ УТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ України. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2019. Вип.28. С.202-214.

Написання наукових статей

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки НАуОА

Дні науки

Видання наукової монографії

Жилюк С., Шаправський С. Синодальні архієреї Волині. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 88 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Робота в спеціалізованій раді по захисту дисертацій

Робота в спеціалізованій раді по захисту дисертацій

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська науково-практична конференція «Родина Рильських у європейському культурному просторі XIX-XX століть»

Участь у конференціях

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у конференціях

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Підготовка статті

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Наукові доповіді

2019

Опублікування статті

Жилюк С.І. Джерельна база вивчення православного життя Волині

Жилюк С.І. Діяльність православного духовенства Волині синодального періоду

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні прроблеми вітчизняної та всесвітньої історії"

Видання наукової монографії

Церковне діловодство Волинської єпархії 19 - поч. 20 ст.

Волинські архієреї синодального періоду

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки НауОА

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Робота в спеціалізованій раді по захисту дисертацій

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

- Міжнародна науково-практична конференція «Канонічність Українського Православ’я: історія проблеми» (Київ, 17 травня 2016 р.)

- Міжнародна науково-практична конференція «Роль особистості в церкві» (Луцьк: ВПБА, 19 травня 2016 р.)

2015

Видання наукової монографії

3. Жилюк С.І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква: монографія / С.І. Жилюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 268 с.

Опублікування статті

Жилюк С.І. Релігієзнавчі експертизи сучасної української православно-церковної ситуації в системі міфологем / С.І. Жилюк // Актульні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки РДГУ. - Вип. 26. - рівне, 2015. - С. 56 - 60.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Жилюк С.І. 3-4 листопада 2015 р. м. Варшава. Міжнародна польсько-українська конференція "Методи та ідеї". Тема доповіді: Методологічні рефлексії сучасних історико-релігієзнавчих досліджень в Україні

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

2. Жилюк С.І. Участь в Міжнародній науковій конференції, присвяченій 75-річчю РДГУ (9-10 грудня 2015 р.). Виступ на тему: Релігієзнавчі експертизи сучасної української православно-церковної ситуації в системі міфологем

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: serhii.zhyliuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну