Шаправський Сергій Анатолійович,

к.і.н., доц., доцент кафедри культурології та філософії
Шаправський Сергій Анатолійович
QA
Резюме
Освіта

Кандидат історичних наук, доцент

Досвід роботи

15 років

Хобі та інтереси

Релігія, політика, спорт

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Конгрес транскордонного співробітництва Люблін 2020

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXV науково-звітна викладацько-студентська конференція «Дні науки НУ «Острозька академія»

Дні науки

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Опублікування наукових статей

Жилюк С.І., Шаправський С.А. «ТОМОС 2019»: ДИСКУРС ЗУМОВЛЕНЬ УТВОРЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ України. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2019. Вип.28. С.202-214.

Жилюк С., Шаправський С. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ВОЛИНІ: МЕТОД І ПРАКТИКА. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне. 2019. Вип.31. Кн.2 С.118-123.

Видання наукової монографії

Жилюк С., Шаправський С. Синодальні архієреї Волині. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 88 с.

2019

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

відповідальний секретар

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шаправський С. РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ЧИННИКА У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ / С.Шаправський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Релігієзнавство», № 2(14), 2018 р. - с.125-135

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Міжвузівська конференція молодих науковців «Видатні постаті, події та пам’ятки в історії та сьогоденні релігій: світ та Україна» (Острог: НУ «Острозька академія» – Луцьк: ВПБА, 29 – 30 березня 2017 р.). Тема доповіді «Ісламській виклик європейській системі безпеки».

Щорічна науково-звітна викладацько-студентська конференція «Дні науки НУ «Острозька академія» (березень 2017 рр.)

Керівництво студентським науковим гуртком

"Релігійний туризм"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний секретар

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Часопис "Життя і церква" як джерело до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі (1956–1967) / С. Шаправський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. - 2016. - Вип. 25. - С. 175-182.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

13-15 квітня 2016 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформація 500". м.Острог

19-21 квітня 2016 р. XXI наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». м.Острог

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шаправський С. Моделі державно-церковних відносин : європейський контекст / С.Шаправський //Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Випуск 12. - С.183-198

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: serhii.shapravskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну