Шаправський Сергій Анатолійович,

к.і.н., доц., доцент кафедри релігієзнавства і теології
Шаправський Сергій Анатолійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

відповідальний секретар

Опублікування статті

Шаправський С. РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ЧИННИКА У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ / С.Шаправський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Релігієзнавство», № 2(14), 2018 р. - с.125-135

2017

Опублікування тез доповідей

Польська модель державно-церковних відносин: історія та сучасність // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 119 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (12-13 травня 2017 р. Хмельницький). Тема доповіді «Польська модель державно-церковних відносин: історія та сучасність».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький простір України: історія та виклики сучасності» (25-26 жовтня 2017 р. Рівне). Тема доповіді "Символічна складова вотивних предметів у православній церкві"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Міжвузівська конференція молодих науковців «Видатні постаті, події та пам’ятки в історії та сьогоденні релігій: світ та Україна» (Острог: НУ «Острозька академія» – Луцьк: ВПБА, 29 – 30 березня 2017 р.). Тема доповіді «Ісламській виклик європейській системі безпеки».

Щорічна науково-звітна викладацько-студентська конференція «Дні науки НУ «Острозька академія» (березень 2017 рр.)

Керівництво студентським науковим гуртком

"Релігійний туризм"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний секретар

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Часопис "Життя і церква" як джерело до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі (1956–1967) / С. Шаправський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. - 2016. - Вип. 25. - С. 175-182.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

13-15 квітня 2016 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформація 500". м.Острог

19-21 квітня 2016 р. XXI наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». м.Острог

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

27-28 вересня 2016 р. II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ». м.Острог

17 вересня 2016 р. Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого Михайла Сергійовича Грушевського. м.Острог

2015

Опублікування статті

Шаправський С. Моделі державно-церковних відносин : європейський контекст / С.Шаправський //Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - Випуск 12. - С.183-198

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

XX наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» м.Острог, 9 березня

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: serhii.shapravskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну