Каламаж Руслана Володимирівна,

д.п.н., проф., проректор з навчально-виховної роботи
Каламаж Руслана Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

1994 - Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка,

2001 - Національний університет «Острозька академія»

2004 - Національна академія внутрішніх справ України. Спеціалізована вчена рада Д. 26.007.01 Кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія

2010 - Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Спеціалізована вчена рада Д.26.453.01 Доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  
Досвід роботи

1996 – 2004 Національний університет «Острозька академія» помічник ректора; викладач на умовах погодинної оплати праці;

2004 – по теперішній час Національний університет «Острозька академія» викладач, згодом старший викладач, доцент, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін за сумісництвом;

2005– 2011 Національний університет «Острозька академія» декан факультету політико-інформаційного менеджменту

2011 – по теперішній час Національний університет «Острозька академія» проректор з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія»;

2005 – по теперішній час Національний університет «Острозька академія» член Вченої ради

Професійні навики

Технічні           OS Windows, MS Office (Word, Excel); Social networking, Internet browsing; presentations; Moodle (віртуальне навчаюче середовище)

Мовні                      українська — відмінно (рідна)

                                 англійська — добре (В1)

                                 російська — відмінно (С2)

Аналітичні    моніторинг освітнього середовища НаУОА (моніторинг, проведення фокус-групи)                                                


ІНШЕ:

Член редакційної колегії наукового збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія».

Член редколегії "Психологія та суспільство". Український теоретико-методологічний соцігуманітарний часопис (наукове періодичне видання). Тернопільський національний економічний університет

Член редколегії "Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки".

 

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамота Острозької міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний внесок у соціально-економічний розвиток міста, 18 вересня 2005 р.

Почесна грамота Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку кваліфікованих наукових кадрів  (№174 від 13.05.2009).

 

Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації  за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти Рівненщини (№353-р від 01.10.2009 р.).

 

Почесна грамота Кабінету Міністрів України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців  (№18411 від 20.10.2009 р.).

 

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (Указ Президента України  № 676/2014 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України»).

 

Подяка від Дружини Президента України за вагомий особистий внесок в організацію щорічного Всеукраїнського конкурсу для студентів та учнівської молоді, присвяченого творчості видатного українського письменника-публіциста Уласа Самчука, виховання свідомої, активної, високоморальної молоді та з нагоди Дня української писемності та мови, 9 листопада 2017 р.


Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Pasichnyk, I., & Kalamazh, R. (2021). Metacognitive Awareness and Academic Self-Regulation of HEI Students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 9(2), 161–172. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2021-9-2-161-172.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради Д.48.125.03 у Національному університеті "Острозька академія"

2020

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради Д.48.125.03 у Національному університеті "Острозька академія"

Видання наукової монографії

E.Balashov, I.Pasichnyk, R.Kalamazh, Y.Plyska. Psychological Peculiarities of Self-Regulated Learning of the First-Year and Graduate Students //Self-Regulated Learning, Cognition and Metacognition. - New York: Nova, 2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R., & Zdrobylko, T. (2020). Reflexive Competence in Metacognitive Monitoring of Learning Activity of HEI Students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 8(Special issue), 17–28. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2020-8-SI-17-28.(SCOPUS Q3).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ільницький В.О., Каламаж Р.В. Психологічний аналіз основних тенденцій політичної ідентичності студентів//Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221, 2020 Feb. (httpsdoi.org10.31174send-pp2020-221viii89-12.pdf)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Ільницький В. О., Каламаж Р. В. Рефлексивний стиль як метакогнітивний чинник формування політичної компетентності // PSYCHOLOGICAL JOURNAL. - Volume 6 Issue 2 2020. – с.94-103. DOI (Article): DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.2

2019

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

ВІДГУК на автореферат дисертації Пустовойт Мирослави Володимирівни «Особистісна безпека в структурі соціальної зрілості студентської молоді» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК на автореферат дисертації Матохнюк Людмили Олександрівни «Психологія інформаційної компетентності особистості (ґенеза онтологічного розвитку)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Pasichnyk, I & Kalamazh, (2019). Psychological Characteristics of Motivation of University Students' Learning Activities. in: Student Motivation: Perspectives, Improvement Strategies and Challenges. New York: Nova Science Publishers. p.25-46.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради Д.48.125.03 у Національному університеті "Острозька академія"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Каламаж Р. Волонтерство в Острозькій академії // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання/ за ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 709-713.

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Pasichnyk, I & Kalamazh, (2018). A Theoretical Approach to Researching the International Volunteer Movement. Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. New York: Nova Science Publishers. p. 21-40.

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R., Dovhaliuk, T. & Cicognani, E. (2018). Psychological, Emotional and Social Wellbeing and Volunteering: A Study on Italian and Ukrainian Universit Students. Youth Voice Journal, V.18, 1-22. (SCOPUS Q4).

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2018). Self-Monitoring and Self-Regulation of University Students in Text Comprehension. Psycholinguistics. V. 24 (1), 27-42. (WEB OF SCIENCE).

Maria Mykolaivna Avhustiuk, Ihor Demydovych Pasichnyk, Ruslana Volodymyrivna Kalamazh. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics //Europe's Journal of Psychology, 2018, Vol. 14(2), 317–341, doi:10.5964/ejop.v14i2.1418

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

ВІДГУК на автореферат дисертації Шпак Марії Мирославівни «Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Рецензування статті в журналі, що входить до наукометричної бази Скопус Journal of Cognitive Science "The illusions of thinking in metacognitive monitoring of university students"

Рецензування автореферату докторської дисертації Савелюк Н.М. "Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу", 2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Kalamazh R., Avhustiuk M. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - 2018. Вип. 31. - С. 107-117.

Каламаж Р. В., Ільницький В. О. Політична культура студентської молоді у контексті компетентнісного підходу // PSYCHOLOGICAL JOURNAL. - № 3 (13) 2018. – с.53-66. DOI (Article): https://doi.org/10.31108/2018vol13iss3pp53-66

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради Д.48.125.03 у Національному університеті "Острозька академія"

2017

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензія на видання Вакуленко О.Л. Сучасні проблеми української етнопсихології: монографія / О.Л. Вакуленко. – К: ВПЦ «Київський університет», 2018, – 111 с.

Відгук на автореферат докторської дисертації Савченко О.В. "Психологія рефлексивної компетентності особистості"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ihor D. Pasichnyk, Ruslana w. Kalamazh, Maria M. Avgustiuk, The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students //Psychologiczne Zeszyty Naukowe. № 1. 2017, С. 89-104. (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-94caacc4-5c9d-4ae9-9a9e-ae4122b310b0) Identyfikator YADDA: bwmeta1.element.desklight-94caacc4-5c9d-4ae9-9a9e-ae4122b310b0

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 48.125.03 зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія у Національному університеті «Острозька академія»;

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2016). Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes. Annual of Social Work. University of Zagreb, Croatia, V. 23 (1), 123-139.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Оксентюк Н.В. Каламаж Р.В. Концептуальна модель формування особистості інтелігента у ВНЗ // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2015. Том 3. Випуск 38. С.92-95.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Максименко С. Д, Пасічник І. Д, Каламаж Р. В. До питання методології групової навчальної діяльності // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Психологія. – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 2. – С. 3 – 9.

2014

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Pasichnyk I., Kalamazh R., Balashov E. (2014). Psychological Components of Self-Realization of Students in International Volunteer Programs. Journal of Psychological and Educational Research. University of Oradea, Romania, V. 22 (2), 28-44. (SCOPUS Q4).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Августюк М.М. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 28. – С. 3 – 17.

2012

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Матласевич О. В., Каламаж Р. В. Роль релігійності в мотивації досягнення успіху (на прикладі студентської молоді) // Наука і духовність у системі сучасного управління: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, Львів. – 2012. – С. 35-37.

Каламаж Р. В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 1. – С. 13-15

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Емпіричне дослідження уявлень студентів-юристів стосовно образів типових представників юридичних спеціальностей// Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 15. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 202–212.

Каламаж Р. В. Процесуально-змістові аспекти Я-концепції особистості // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 16. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 421–431.

Каламаж Р. В. Теоретико-експериментальне дослідження Я-концепції в зарубіжній психології // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 22. – С. 192–200.

Каламаж Р. В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 32–41.

Волошина В. О., Джонсон Ф. У., Каламаж Р. В. Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 58 – 78.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Правосвідомість у контексті правової культури виборців // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 140–147.

Каламаж Р. В. Особистісні особливості студентів-юристів у контексті когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 19. – С. 173–182.

Каламаж Р. В. Психологічний супровід професійної підготовки майбутніх юристів у ВНЗ // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – Т.ХІІІ, част. 6. – К., 2011. – С. 118–126.

Каламаж Р. В. Теоретичні аспекти визначення поняття «Я-концепція» // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – Рівне, 2011. – № 4 (68). – С. 80–83. Каламаж Р. В. Маніпулятивний аспект виборчих технологій // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 18. – С. 87–95.

2010

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Каламаж Р. В. Проблемні аспекти професійної підготовки майбутніх юристів в контексті соціономності професії// Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (19-20 квітня 2010 року). – Т. ІІІ. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – С. 240-244

Захист дисертації

Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Спеціалізована вчена рада Д.26.453.01 Доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції // Психологічні перспективи. – Луцьк : РВВ Волинського Національного університету імені Лесі Українки, 2010 – Вип. 15 . – С. 72–81.

Каламаж Р. В. Я-концепція професіонала як інтегральна складова особистості у поняттєвому апараті сучасної психології // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої, 2010. – Випуск 7. – С. 239–250.

Каламаж Р. В. Модель професійної Я-концепції майбутніх юристів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 16. – С. 85–94.

2009

Видання наукової монографії

Каламаж Р. В. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів [монографія]. - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Каламаж Р. В. Application of I-conception as a System // 16 Meeting of the European society for cognitive psychology. – Cracow, Poland, 2-5 September 2009. – P. 125.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Особливості самооцінки професійно важливих якостей майбутніх юристів // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць /за ред. В. О. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2009. – Т. 12, – вип. 7.– С. 88–97.

Каламаж Р. В. Емпіричне дослідження професійної Я-концепції юристів в контексті професійного самовизначення// Вісник ХНПУ імені Г. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2009. – Вип. 31. – С. 93–105.

Каламаж Р. В. Проблемні аспекти формування індивідуального стилю діяльності майбутніх юристів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ, 2009. – Т. Х1,– част. 4. – С. 157–166.

Каламаж Р. В. Кар’єрні орієнтації майбутніх юристів як прояв професійної Я-концепції // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 13. – С. 127–134.

Каламаж Р. В. Інтерпретаційна функція Я-концепції майбутніх юристів з позиції когнітивного підходу // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ, 2009. – Т. Х1, – част. 7. – С. 209–220.

2008

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Каламаж Р. В. Поняття та складові комунікативної компетентності студентів-юристів // Матеріали ХІІІ науково-викладацької конференції Національного університету «Острозька академія», секція «Актуальні проблеми психології та педагогіки». – Острог, 2008. – С. 20–24.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Професійне становлення та професійна діяльність юриста в контексті його особистісного Я-образу // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип. 10. – С. 120–126.

Каламаж Р. В. Поняття Я-образу юриста (теоретичні аспекти) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ, 2008. – Вип. 27. – С. 32–39.

Каламаж Р. В. Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип. 11. – С. 111–117.

Каламаж Р. В. Проблема взаємозв’язку складових професійної самосвідомості юриста // Актуальні проблеми психології: Екологічна психологія. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /за ред. С. Д. Максименка. – Київ : «Логос», 2008. – Т. 7. – Вип. 15. – С. 110–115.

Каламаж Р. В. Поняття самооцінки та ціннісних орієнтацій юриста // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /за ред. С. Д. Максименка. – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Т. Х, – вип. 7. – С. 198–205.

Каламаж Р. В. Психологічні особливості професійного розвитку майбутнього юриста // Психологічні перспективи. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Українки, 2008. – Вип. 11. – С. 117–123.

Каламаж Р. В. Емпіричне дослідження професійної Я-концепції майбутнього правника// Психологічні перспективи. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2008. – Вип. 12. – С. 11–21.

Каламаж Р. В. Я-концепція як психологічна категорія (теоретико-методологічні аспекти) // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України /за ред.С.Д.Максименка. – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Т.Х, – вип. 9. – С. 138–147.

Каламаж Р. В. Я-концепція як психологічна категорія (теоретико-методологічні аспекти) // Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України /за ред.С.Д.Максименка. – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Т.Х, – вип. 9. – С. 138–147.

Каламаж Р. В. Теоретичні аспекти вивчення професійної Я-концепції юриста // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Київ, 2008. – Т. Х, – част. 5. – С. 168–178.

Каламаж Р. В. Емпіричне дослідження представленості професійно важливих якостей в професійній свідомості студентів-юристів // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /за ред. С. Д. Максименка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2008. – Т. 7, – вип. 19. – С.88–95.

Каламаж Р. В. Вивчення Я-концепції в контексті когнітивних стилів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології» – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 12. – С. 100–115.

Каламаж Р. В. Психолого-соціальні особливості юридичної професії та професійна Я-концепція юриста // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості. Збірник наукових праць / за ред. В. О. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Т. 12, – вип. 6. – С. 94–103.

2007

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Аксіологічні особливості правової культури особистості // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – Вип. 8. – С. 112–121.

Каламаж Р. В. Концепція індивідуального стилю діяльності та її реалізація в професійній підготовці майбутніх правників // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – Вип. 9. – С. 192–198.

2006

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Я-концепція як складова професійної самосвідомості юристів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2006. – Вип. 7. – С. 156–164.

2005

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Проблеми формування психологічної компетентності магістрів державної служби // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2005. – Вип. 6. – С. 127–135.

2004

Захист дисертації

Національна академія внутрішніх справ України. Спеціалізована вчена рада Д. 26.007.01 Кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Психологічні особливості впливу громадської думки та ЗМІ на правову культуру виборців// Соціально-психологічні проблеми пострадянських трансформацій: Збірник тез науково-практичної конференції. – Острог, 2004. – С. 3-4.

Каламаж Р.В. Психологічні аспекти електоральної поведінки// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2004. – Вип. 5. – С. 100–107.

2003

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Формування демократичної правової культури в контексті юридичної психології// Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН україни / за ред. С. Д. Максименка. – К.: Вид-во «ГНОЗІС», 2003. – С. 91-96.

2002

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Психологічні аспекти правової культури виборців // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во ун-ту «Острозька академія», 2002. – Вип. 3. – С. 327–335.

Каламаж Р.В. Соціально-психологічні умови проведення виборів в Україні // Актуальні проблеми психології. – К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002. – Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – Частина 7. – С. 81-88.

2000

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Каламаж Р. В. Поняття правосвідомості та структура індивідуальної правосвідомості з позиції психології особистості // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во ун-ту «Острозька академія», 2000. – Вип. 1. – С. 219–226.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента - 28.12.2007 (0,39 Мб).

Атестат професора

Атестат професора - 13.01.2013 (0,12 Мб).

Диплом доктора наук

Диплом доктора наук - 22.12.2010 (0,44 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата - 04.11.2010 (0,37 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Закордонне стажування University of Beira Interior - 19.04.2018 (0,28 Мб).

Почесна грамота

Почесна грамота кабінету міністрів - 15.10.2009 (0,39 Мб).

Почесне звання "Заслуженого працівника освіти" - 23.08.2014 (0,48 Мб).

Почесна грамота Рівненської ОДА - 13.05.2009 (0,84 Мб).

Почесна грамота Рівненської ОДА - 01.10.2009 (0,76 Мб).

Грамота за сумлінну працю міської ради - 18.09.2005 (0,91 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір - 20.03.2018 (0,61 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат англійська мова (INTERMEDIATE) - 22.08.2008 (0,33 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника ІІІ літня школа Академічної доброчесноті - 03.07.2020 (0,65 Мб).

Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці - 19.02.2016 (0,64 Мб).

Філософсько-психологічні аспекти духовності: в економіці та управлінні - 19.04.2019 (0,59 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Quality Management Systems Internal Auditor Training Course - 29.05.2018 (0,43 Мб).

Стажування "PNU logo webp Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" - 23.11.2018 (1,33 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Літня психологічна школа "Психологія сучасного образу життя" - 22.07.2010 (0,73 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ruslana.kalamazh@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну