Каламаж Руслана Володимирівна,

д.п.н., проф., проректор з навчально-виховної роботи
Каламаж Руслана Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Каламаж Р.В., Ільницький В.О. МЕТАКОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Виступ з доповіддю на 5 Міжнародній науково-практичній конференції "Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій", 22 квітня 2020 року

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради Д.48.125.03 у Національному університеті "Острозька академія"

Видання наукової монографії

E.Balashov, I.Pasichnyk, R.Kalamazh, Y.Plyska. Psychological Peculiarities of Self-Regulated Learning of the First-Year and Graduate Students //Self-Regulated Learning, Cognition and Metacognition. - New York: Nova, 2020

Опублікування статті

Ільницький В.О., Каламаж Р.В. Психологічний аналіз основних тенденцій політичної ідентичності студентів//Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221, 2020 Feb. httpsdoi.org10.31174send-pp2020-221viii89-12.pdf

Ільницький В. О., Каламаж Р. В. Рефлексивний стиль як метакогнітивний чинник формування політичної компетентності // PSYCHOLOGICAL JOURNAL. - Volume 6 Issue 2 2020. – с.94-103. DOI (Article): DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.2

2019

Рецензування статей, авторефератів

ВІДГУК на автореферат дисертації Пустовойт Мирослави Володимирівни «Особистісна безпека в структурі соціальної зрілості студентської молоді» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ВІДГУК на автореферат дисертації Матохнюк Людмили Олександрівни «Психологія інформаційної компетентності особистості (ґенеза онтологічного розвитку)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук

2018

Рецензування статей, авторефератів

ВІДГУК на автореферат дисертації Шпак Марії Мирославівни «Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Рецензування статті в журналі, що входить до наукометричної бази Скопус Journal of Cognitive Science "The illusions of thinking in metacognitive monitoring of university students"

Рецензування автореферату докторської дисертації Савелюк Н.М. "Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу", 2018

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради Д.48.125.03 у Національному університеті "Острозька академія"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії збірника Наукові записки.Серія:Психологія

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Balashov, E., Pasichnyk, I & Kalamazh, (2018). A Theoretical Approach to Researching the International Volunteer Movement. Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. New York: Nova Science Publishers. p. 21-40.

Maria Mykolaivna Avhustiuk, Ihor Demydovych Pasichnyk, Ruslana Volodymyrivna Kalamazh. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics //Europe's Journal of Psychology, 2018, Vol. 14(2), 317–341, doi:10.5964/ejop.v14i2.1418

Опублікування статті

Каламаж Р. В., Ільницький В. О. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ // PSYCHOLOGICAL JOURNAL. - № 3 (13) 2018. – с.53-66. DOI (Article): https://doi.org/10.31108/2018vol13iss3pp53-66

Kalamazh R., Avhustiuk M. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - 2018. Вип. 31. - С. 107-117.

2017

Рецензування статей, авторефератів

Рецензія на видання Вакуленко О.Л. Сучасні проблеми української етнопсихології: монографія / О.Л. Вакуленко. – К: ВПЦ «Київський університет», 2018, – 111 с.

Відгук на автореферат докторської дисертації Савченко О.В. "Психологія рефлексивної компетентності особистості"

Опублікування статті

Ihor D. Pasichnyk, Ruslana w. Kalamazh, Maria M. Avgustiuk, The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students //Psychologiczne Zeszyty Naukowe. № 1. 2017, С. 89-104.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2016). Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes. Annual of Social Work. University of Zagreb, Croatia, V. 23 (1), 123-139.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ruslana.kalamazh@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну