Каламаж Руслана Володимирівна,

д.п.н., проф., проректор з навчально-виховної роботи
Каламаж Руслана Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Balashov, E., Pasichnyk, I & Kalamazh, (2018). A Theoretical Approach to Researching the International Volunteer Movement. Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. New York: Nova Science Publishers. p. 21-40.

Maria Mykolaivna Avhustiuk, Ihor Demydovych Pasichnyk, Ruslana Volodymyrivna Kalamazh. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics //Europe's Journal of Psychology, 2018, Vol. 14(2), 317–341, doi:10.5964/ejop.v14i2.1418

Опублікування статті

Kalamazh R., Avhustiuk M. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - 2018. Вип. 31. - С. 107-117.

Каламаж Р. В., Ільницький В. О. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ // PSYCHOLOGICAL JOURNAL. - № 3 (13) 2018. – с.53-66. DOI (Article): https://doi.org/10.31108/2018vol13iss3pp53-66

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради Д.48.125.03 у Національному університеті "Острозька академія"

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування статті в журналі, що входить до наукометричної бази Скопус Journal of Cognitive Science "The illusions of thinking in metacognitive monitoring of university students"

Рецензування автореферату докторської дисертації Савелюк Н.М. "Психологія розуміння особистістю релігійного дискурсу", 2018

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії збірника Наукові записки.Серія:Психологія

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та суспільстві

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2016). Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes. Annual of Social Work. University of Zagreb, Croatia, V. 23 (1), 123-139.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ruslana.kalamazh@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну