Мартинюк Роман Станіславович,

к.п.н., доц., доцент кафедри державно-правових дисциплін
Мартинюк Роман Станіславович
QA
Резюме
Освіта

1998-2002 - Національний університет "Острозька академія". Спеціальність "правознавство".

1991-1996 -  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Спеціальність "історія".


Досвід роботи

участь у Літній школі із загальної теорії права та методики викладання, організованій та проведеній у межах проекту "Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини" 15-16 серпня 2016 року, м. Львів

стажування в Інституті інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві

у період з 1 по 19 лютого 2016 року 


Наукова робота
2021

Опублікування статті

Мартинюк Р. Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації. Право України. 2020. № 12. С. 173-183.

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: поиск оптимальной модели соотношения институтов. Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Минск: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2020. Вып. 22. С. 540-553.

2020

Опублікування тез доповідей

Мартинюк Р. Змішана республіка: конституційна логіка організації влади. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (Острог, 17 листопада 2017 р.). Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. С. 63-64.

Мартинюк Р. Деякі проблемні аспекти реалізації статусу Президента України як гаранта державного суверенітету та територіальної цілісності України. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку” (Острог, 8 червня 2018 р.). Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. С. 218-222.

Мартинюк Р. Розвиток форми правління в сучасній Україні. Збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції “Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи” (Львів, 19 квітня 2019 р.). Львів: Каменяр, 2019. С. 64-68.

Мартинюк Р. Емпіричний підхід до класифікації форми правління: оцінка наукової коректності. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (Острог, 7 грудня 2018 р.). Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. С. 22-24.

Мартинюк Р. Остаточність актів органів конституційного контролю. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації” (Хмельницький, 17 травня 2019 р.). [у 2-х част.]. Частина 1. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 315-320.

Мартинюк Р. Проблемні аспекти реалізації функції Президента України із забезпечення національної безпеки і оборони України. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку” (Острог, 14 червня 2019 р.). К.: ТОВ Видавничий дім “АртЕк”, 2019. С. 149-152.

Мартинюк Р. “Монархічні” повноваження президента. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правові реформи як елемент соціального реформування” (Рівне, 11-12 грудня 2019 р.). Рівне: Юридичний факультет Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. Степана Дем’янчука, 2019. С. 28-33.

Мартинюк Р. Президент і виконавча влада: співвідношення інститутів у практиці сучасних республік. Збірник тез Міжнародної наукової конференції “Вісімнадцяті осінні юридичні читання” (Хмельницький, 25 жовтня 2019 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 153-156.

Мартинюк Р. Дилема права і моралі. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії” (Рівне, 5 грудня 2019 р.). Рівне: Рівненський інститут Київського університету права, 2019. С. 31-35.

Мартинюк Р. Вчення Б. Констана про нейтральну владу глави держави та його вплив на сучасну державно-правову практику. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (Острог, 22 травня 2020 р.). Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2020. С. 50-51.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська науково-практична конференція “Правові реформи як елемент соціального реформування” (Рівне, 11-12 грудня 2019 р.).

Перша науково-практична конференція “Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи” (Львів, 19 квітня 2019 р.).

Міжнародна науково-практична конференція “Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації” (Хмельницький, 17 травня 2019 р.).

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку” (Острог, 14 червня 2019 р.).

IX Международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук” (Минск, 9 апреля 2019 г.).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Вчення Б. Констана про нейтральну владу глави держави та його вплив на сучасну державно-правову практику. Острог, 2020. Викладацько-студентська конференція "Дні науки"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: анализ моделей соотношения институтов. Wschód Europy. Восток Европы. 2020. № 1. С. 14-29.

Мартинюк Р. Президент і виконавча влада: співвідношення інститутів у практиці сучасних республік. Право України. 2020. № 3. С. 256-269.

Мартинюк Р. Класифікація форми правління: проблема вибору критеріїв. Право України. 2018. № 12. С. 207-219.

Мартинюк Р. Змішана республіка − напівпрезидентська форма правління? Право України. 2018. № 1. С. 172-183.

Опублікування статті

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: анализ моделей соотношения институтов. Wschód Europy. Восток Европы. 2020. № 1. С. 14-29.

Мартинюк Р. Президент і виконавча влада: співвідношення інститутів у практиці сучасних республік. Право України. 2020. № 3. С. 256-269.

2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: модели соотношения институтов / Р. Мартынюк // Материалы IX международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск, 9 апреля 2019 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 28-30.

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартынюк Р. Смешанная республика как сочетание элементов президенциализма и парламентаризма / Р. Мартынюк // Материалы VІІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 24 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 25-27.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком "Сучасний український конституціоналізм"

Опублікування статті

Мартинюк Р. Змішана республіка − напівпрезидентська форма правління? / Р. Мартинюк // Право України. – 2018. – № 1. – С. 172-183.

Мартинюк Р. Органи конституційної юрисдикції в системі вищих органів держави / Р. Мартинюк // Публічне право. – 2017. − № 1 (25). – С. 83-91.

Мартинюк Р. Класифікація форми правління: проблема вибору критеріїв / Р. Мартинюк // Право України. – 2018. – № 12. – С. 207-219.

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартынюк Р. Постсоветские президенциализированные республики: классификация формы правления / Р. Мартынюк // Материалы VІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП. – 2017. – Ч. 1. ‒ С. 25-28.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартынюк Р. Сложности классификации формы правления, учрежденной первичной редакцией Конституции Украины / Р. Мартынюк // Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 16 апреля 2016 г. В двух частях / ред. Кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП-Институт правоведения”. Ч. 1. – 2016. – С. 22-24.

Опублікування статті

Мартинюк Р. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків / Р. Мартинюк // Публічне право. – 2016. − № 4. – С. 66-75.

Мартинюк Р. Поновлення чинності положень редакції Конституції України від 8 грудня 2004 року: питання конституційності та легітимності / Р. Мартинюк // Право України. – 2016. – № 2. – С. 114-121.

Мартинюк Р. Перехідна президенціалізована республіка − особливий різновид республіканської форми правління у країнах пострадянського простору / Р. Мартинюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2016. – Вип. 1: [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2016_1_12.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: roman.martyniuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну