Мартинюк Роман Станіславович,

Мартинюк Роман Станіславович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Опублікування статті

Мартинюк Р. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків / Р. Мартинюк // Публічне право. – 2016. − № 4. – С. 66-75.

Мартинюк Р. Поновлення чинності положень редакції Конституції України від 8 грудня 2004 року: питання конституційності та легітимності / Р. Мартинюк // Право України. – 2016. – № 2. – С. 114-121.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартинюк Р. Змішана республіка − напівпрезидентська форма правління? / Р. Мартинюк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. ‒ Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. ‒ С. 79-80.

Мартынюк Р. Сложности классификации формы правления, учрежденной первичной редакцией Конституции Украины / Р. Мартынюк // Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 16 апреля 2016 г. В двух частях / ред. Кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП-Институт правоведения”. Ч. 1. – 2016. – С. 22-24.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мартынюк Р. Особенности функциональной природы органов конституционной юрисдикции / Р. Мартынюк // Евразийская адвокатура. – 2016. – № 4 (23). – С. 80-87.(включён в БД "Ulrich`s Periodical Directory")

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», НаУОА, 13-14 листопада 2015 року. Тема виступу: «Питання функціональної природи органів конституційного контролю».

Мартинюк Р. Актуальні напрямки корекції вітчизняної форми правління Перша науково-практична конференція “Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід” Львів, 30 квітня 2015 р.

Опублікування статті

Мартинюк Р. “Суперпрезидентська республіка” ‒ форма правління?/ Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2015. – № 1 (11): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15mrsrfp.pdf

Мартынюк Р. Президентская республика: особенности формы правления и логика организации государственной власти / Р. Мартынюк // евразийская адвокатура. – 2015. – № 4 (17). – С. 60-66.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: roman.martyniuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну