Мартинюк Роман Станіславович,

к.п.н., доц., доцент кафедри державно-правових дисциплін
Мартинюк Роман Станіславович
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Мартинюк Р. Актуальні напрямки корекції вітчизняної форми правління Перша науково-практична конференція “Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід” (м. Львів, 30 квітня 2015 р.).

Мартинюк Р. Змішана республіка − напівпрезидентська форма правління? V Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання” (м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.).

Мартинюк Р. Змішана республіка: конституційна логіка організації влади. VІ Міжнародна науково-практична конференція“Малиновські читання” (м. Острог, 17 листопада 2017 р.)

Мартинюк Р. Деякі проблемні аспекти реалізації статусу Президента України як гаранта державного суверенітету та територіальної цілісності України. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку” (м. Острог, 8 червня 2018 р.).

Мартинюк Р. Емпіричний підхід до класифікації форми правління: оцінка наукової коректності. VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання” (м. Острог, 7 грудня 2018 р.).

Мартинюк Р. Розвиток форми правління в сучасній Україні. Перша науково-практична конференція “Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи” (м. Львів, 19 квітня 2019 р.). Мартинюк Р. Остаточність актів органів конституційного контролю. Міжнародна науково-практична конференція “Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації” (м. Хмельницький, 17 травня 2019 р.). Мартинюк Р. Проблемні аспекти реалізації функції Президента України із забезпечення національної безпеки і оборони України. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку” (м. Острог, 14 червня 2019 р.).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: модели соотношения институтов / Р. Мартынюк // Материалы IX международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск, 9 апреля 2019 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 28-30.

Опублікування тез доповідей

Мартинюк Р. Деякі проблемні аспекти реалізації статусу Президента України як гаранта державного суверенітету та територіальної цілісності України / Р. Мартинюк // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку”, м. Острог, 8 червня 2018 р. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. – С. 218-222.

Мартинюк Р. Емпіричний підхід до класифікації форми правління: оцінка наукової коректності / Р. Мартинюк // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 7 грудня 2018 р. ‒ Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. ‒ С. 22-24.

Мартинюк Р. Розвиток форми правління в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції “Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи”, м. Львів, 19 квітня 2019 р. ‒ Львів: Каменяр, 2019. ‒ С. 64-68.

Мартынюк Р. Президент и исполнительная власть: модели соотношения институтов / Р. Мартынюк // Материалы IX международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск, 9 апреля 2019 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 28-30.

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Опублікування статті

Мартинюк Р. Органи конституційної юрисдикції в системі вищих органів держави / Р. Мартинюк // Публічне право. – 2017. − № 1 (25). – С. 83-91.

Мартинюк Р. Змішана республіка − напівпрезидентська форма правління? / Р. Мартинюк // Право України. – 2018. – № 1. – С. 172-183.

Мартинюк Р. Класифікація форми правління: проблема вибору критеріїв / Р. Мартинюк // Право України. – 2018. – № 12. – С. 207-219.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартынюк Р. Смешанная республика как сочетание элементов президенциализма и парламентаризма / Р. Мартынюк // Материалы VІІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 24 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 25-27.

Опублікування тез доповідей

Мартынюк Р. Смешанная республика как сочетание элементов президенциализма и парламентаризма / Р. Мартынюк // Материалы VІІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 24 апреля 2018 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП.– 2018. – Ч. 1. ‒ С. 25-27.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком "Сучасний український конституціоналізм"

2017

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мартынюк Р. Особенности компетенционных взаимосвязей органов конституционной юрисдикции с политическими высшими органами государства / Р. Мартынюк // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 2 (27). – С. 98-104. (включён в БД "Ulrich`s Periodical Directory")

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартынюк Р. Постсоветские президенциализированные республики: классификация формы правления / Р. Мартынюк // Материалы VІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП. – 2017. – Ч. 1. ‒ С. 25-28.

Опублікування тез доповідей

Мартынюк Р. Постсоветские президенциализированные республики: классификация формы правления / Р. Мартынюк // Материалы VІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП. – 2017. – Ч. 1. ‒ С. 25-28.

Мартинюк Р. Змішана республіка: конституційна логіка організації влади // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 17 листопада 2017 року. ‒ Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. ‒ С. 63-64.

2016

Опублікування статті

Мартинюк Р. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв’язків / Р. Мартинюк // Публічне право. – 2016. − № 4. – С. 66-75.

Мартинюк Р. Поновлення чинності положень редакції Конституції України від 8 грудня 2004 року: питання конституційності та легітимності / Р. Мартинюк // Право України. – 2016. – № 2. – С. 114-121.

Мартинюк Р. Перехідна президенціалізована республіка − особливий різновид республіканської форми правління у країнах пострадянського простору / Р. Мартинюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2016. – Вип. 1: [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2016_1_12.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мартынюк Р. Сложности классификации формы правления, учрежденной первичной редакцией Конституции Украины / Р. Мартынюк // Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов “Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук”, Минск 16 апреля 2016 г. В двух частях / ред. Кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: “БИП-Институт правоведения”. Ч. 1. – 2016. – С. 22-24.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мартынюк Р. Особенности функциональной природы органов конституционной юрисдикции / Р. Мартынюк // Евразийская адвокатура. – 2016. – № 4 (23). – С. 80-87. (включён в БД "Ulrich`s Periodical Directory")

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», НаУОА, 13-14 листопада 2015 року. Тема виступу: «Питання функціональної природи органів конституційного контролю».

Мартинюк Р. Розвиток форми правління в сучасній Україні. Перша науково-практична конференція “Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи” (м. Львів. 19 квітня 2019 р.).

Опублікування статті

Мартинюк Р. “Суперпрезидентська республіка” ‒ форма правління?/ Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2015. – № 1 (11): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15mrsrfp.pdf

Мартынюк Р. Президентская республика: особенности формы правления и логика организации государственной власти / Р. Мартынюк // Евразийская адвокатура. – 2015. – № 4 (17). – С. 60-66.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: roman.martyniuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну