Кралюк Петро Михайлович,

д.ф.н, проф., Голова Вченої ради Національного університету "Острозька академія", завідувач кафедри теорії та історії держави і права
Кралюк Петро Михайлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кралюк П.М., Лавренчук В.П. Анна Київська і Реймське Євангеліє. Нова педагогічна думка. Рівне, 2021. №2. С.92-95 (Index Copernicus).

Kraliuk, Petro; Bogdanovskiy, Igor; and Yakunina, Kateryna (2020) "Religious Organizations under Quarantine: Ukrainian Realities," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40 : Iss. 7 , Article 5. (WoS)

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кралюк П. М. Богдан Кістяківський: апологет правової держави. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. No1(21) : [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20kpmapd.pdf.

Petro Kraliuk and Nadiya Sukhova. Reformation of Confessional Spiritual Educational Institutions of Ukraine: Containment Factors and Leadership Experience. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2020. V. 40. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/

Кралюк П. М.Богдан Кістяківський: апологет правової держави.Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. No1(21) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20kpmapd.pdf.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Кралюк П. М. Українцям варто відмовитися від відзначення 9 травня. (11.05.2020): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/30604425.html

Кралюк П. Михайло Драгоманов та Іван Франко: якою бути Українській державі?. Газета "День", №№89-90, 94-95 (2020) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/dumky-pro-lyudskyy-postup

Кралюк П. Прихована українська душа Федора Достоєвського. Газета "День". №75-76 (2020) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/u-vyri-idey-i-prystrastey

Кралюк П. Микола Гоголь: апологет чи руйнівник?. Газета "День" №№59, 61-62 (2020) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/rozdvoyena-dusha-geniya

Кралюк П. Європейські шляхи королеви Анни Київської. Газета "День", №№32-33, 37-38 (2020) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/donka-velykogo-knyazya

Кралюк П. Улас Самчук як мислитель. Газета "День", №31 (2020) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ulas-samchuk-yak-myslytel

Кралюк П. Православний більшовизм. Газета "День" : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/pravoslavnyy-bilshovyzm

Кралюк П. «Наталка Полтавка» як заперечення імперського «Козака-віршотворця». Газета "День" №17-18 (2020) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/doshkulna-vidpovid-kotlyarevskogo

Кралюк П. Ми так і не спромоглися виробити своє бачення розвитку Балто-Чорноморського регіону... Газета "День " №№14-15 (2020): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/mizhmorya-istoriya-ta-perspektyvy

Кралюк П. Котляревський кидає культурний виклик Російській імперії. Газета "День". №6 (2020) : [Електронний ресурс]. – https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/antyimperskyy-ta-antymoskovskyy-moskal-charivnykРежим доступу :

Кралюк П. Московія, яку розбудовували волиняни. Газета "День". №246-247 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/moskoviya-yaku-rozbudovuvaly-volynyany

Кралюк П. Гомер походив з українських земель? Газета "День". №246-247 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/gomer-pohodyv-z-ukrayinskyh-zemel

Кралюк П. Українці та культура Росії у XVIII ст. Газета "День". №243-244 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/ukrayinci-ta-kultura-rosiyi-u-xviii-st

Кралюк П. «Сонцепоклонник» Микола Руденко. Газета "День". №242 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/soncepoklonnyk-mykola-rudenko

Кралюк П. Учень Піфагора з українських земель. Газета "День". №240-241 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/uchen-pifagora-z-ukrayinskyh-zemel

Кралюк П. Високі ідеї та реалії життя. Трагізм народництва Михайла Грушевського. Газета "День". №232 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/vysoki-ideyi-ta-realiyi-zhyttya

Кралюк П. Оригінальний мислитель «осьового часу». Замолксіс — мудрець з українських земель і вчитель Піфагора? Газета "День". №230-231. URL:https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo-istoriya-i-ya/oryginalnyy-myslytel-osovogo-chasu

Кралюк П. Рік історії чи рік фальсифікацій. Газета "День". №208 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/rik-istoriyi-chy-rik-falsyfikaciy

Кралюк П. Стосунки українців та росіян: погляд із Заходу. Газета "День". "№205-206 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/stosunky-ukrayinciv-ta-rosiyan-poglyad-iz-zahodu

Кралюк П. Повернення унійного Мелетія Смотрицького. Газета "День". №205-206. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/povernennya-uniynogo-meletiya-smotryckogo

Кралюк П. Противник Симона Петлюри. Газета "День". №170 (2020). URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/protyvnyk-symona-petlyury

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kraliuk, P,. Sydoruk, T,. & Tymeichuk, I. (2021). “Opportunities for Young People to Study in Theological Education Institutions of Ukraine”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol.4, pp. 34-44. ISBN (ONLINE): 978-1- 911634-36-2. (Scopus Q4)

Видання наукової монографії

Кралюк П. М. Історія України «без брому». Розвиток державності на українських землях. - Харків: Фоліо, 2020. - 424 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство»

2019

Видання наукової монографії

Кралюк П. Петро Конашевич-Сагайдачний – творець української нації?. - Харків: Фоліо, 2019 - 208 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство»

Головування у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство»

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Кралюк П. Українська козацька «держава» на турецьких землях та її роль у російсько-турецьких війнах. Газета "День". №238-239 (2019): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/pislya-znyshchennya-sichi

Кралюк П. Стара Сталінська фікція. Газета "День". №230-231 (2019): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/stara-stalinska-fikciya

Кралюк П. Українська Ганьщина, яка передувала Новоросії. Газета "День". №225-226 (2019): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/ukrayinska-ganshchyna-yaka-pereduvala-novorosiyi

Кралюк П. Чи було стояння на Угрі кінцем «золотоординської навали» для Московії? Газета "День". №209 (2019): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/blog/polityka/chy-bulo-stoyannya-na-ugri-kincem-zolotoordynskoyi-navaly-dlya-moskoviyi

Кралюк П. Антиімперський Iван Котляревський. Газета "День". №198 (2019). : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya-osobystist/antyimperskyy-ivan-kotlyarevskyy

Кралюк П. Оборонець земель українських. Бойовий шлях Бернарда Претвича. Газета "День". №176-177 (2019): [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/oboronec-zemel-ukrayinskyh

Кралюк П. Покровитель українських автономістів. Микола Рєпнін https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/pokrovytel-ukrayinskyh-avtonomistiv. Газета "День". №161-162 (2019): [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/pokrovytel-ukrayinskyh-avtonomistiv

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кралюк П., Филипчук С. Українсько-кримськотатарські відносини у ХІХ ст.: генеза і сучасний стан // Єпропейський політико-правовий дискурс, 2018. - №5. - с. 51-60 [Index Copernicus]

Видання наукової монографії

Кралюк П. Чорна рада. - Харків: Фоліо, 2018. - 201 с.: іл.

Кралюк П. Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів. - Харків: Фоліо, 2018. - 282 с.: іл.

Кралюк П. Ярославн Мудрий. - Харків: Фоліо, 2018. - 156 с.: іл.

Кралюк П. М. Богдан Хмельницький : легенда і людина / Петро Михайлович Кралюк ; худож. оформл. О. А. Гугалова. – Київ : Довженко Букс, 2018. – 282 с.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Кралюк П. М. "Незвичайна філософія" Григорія Сковороди: суспільно-культурний контекст. - Філософсько-педагогічні читання, присвячені спадщині Г. С. Сковороди. - 22 січня 2018 р., м. Рівне (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

2015

Видання наукової монографії

Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015.- 282 с.

Тарас Шевченко: незауважене. – К. : КНТ, 2015. – 232 с.

Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія. - К. : КНТ, 2015. - 136 с.

Український месіанізм : монографіяю - К. : КНТ, 2015. - 220 с.

Тренос Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки : монографія. - К. КНТ, 2015. - 220 с., іл.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Krym jako kompleks nizszostci szowinistow narodowych. - The International Scientific Conference. Ostrowiec Swietokrzyski, 19-20 November 2015.

Культура права України і право культури Європи.- Wshodnie forum samorzadowo-gospodarcze, Tomaczow Lubelski, 12-13 wrzesnia 2015 r.

Historia jako element wspolczesnego konfliktu rosyjsko-ukrainskiego. - Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczenstwa. Zamosc 14-15 maja 2015.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

problemy integracji Ukrainy z europejska przesttrzenia kulturowa: polski aspekt / Petro Kraluk // Relacje polityczne miedzy Polska a Ukraina. Doswiadczenia i perspektywy. - Lublin, 2015. - S. 117-124.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про стажування 2020 - 30.04.2020 (0,34 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну