Кралюк Петро Михайлович,

д.ф.н, проф.
Кралюк Петро Михайлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство»

Головування у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 09.00.11 «Релігієзнавство»

Видання наукової монографії

Кралюк П. Петро Конашевич-Сагайдачний – творець української нації?. - Харків: Фоліо, 2019 - 208 с.

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кралюк П. М. "Незвичайна філософія" Григорія Сковороди: суспільно-культурний контекст. - Філософсько-педагогічні читання, присвячені спадщині Г. С. Сковороди. - 22 січня 2018 р., м. Рівне (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

Видання наукової монографії

Кралюк П. Чорна рада. - Харків: Фоліо, 2018. - 201 с.: іл.

Кралюк П. Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів. - Харків: Фоліо, 2018. - 282 с.: іл.

Кралюк П. Ярославн Мудрий. - Харків: Фоліо, 2018. - 156 с.: іл.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кралюк П., Филипчук С. Українсько-кримськотатарські відносини у ХІХ ст.: генеза і сучасний стан // Єпропейський політико-правовий дискурс, 2018. - №5. - с. 51-60 [Index Copernicus]

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Historia jako element wspolczesnego konfliktu rosyjsko-ukrainskiego. - Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczenstwa. Zamosc 14-15 maja 2015.

Krym jako kompleks nizszostci szowinistow narodowych. - The International Scientific Conference. Ostrowiec Swietokrzyski, 19-20 November 2015.

Культура права України і право культури Європи.- Wshodnie forum samorzadowo-gospodarcze, Tomaczow Lubelski, 12-13 wrzesnia 2015 r.

Видання наукової монографії

Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні : монографія. - К. : КНТ, 2015. - 136 с.

Український месіанізм : монографіяю - К. : КНТ, 2015. - 220 с.

Тренос Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки : монографія. - К. КНТ, 2015. - 220 с., іл.

Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015.- 282 с.

Тарас Шевченко: незауважене. – К. : КНТ, 2015. – 232 с.

Опублікування статті

problemy integracji Ukrainy z europejska przesttrzenia kulturowa: polski aspekt / Petro Kraluk // Relacje polityczne miedzy Polska a Ukraina. Doswiadczenia i perspektywy. - Lublin, 2015. - S. 117-124.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: petro.kraliuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну