Шляхова Ольга Анатоліївна,

к.ф.н., викладач
Шляхова Ольга Анатоліївна

https://goo.gl/tq2yNN

QA
Резюме
Освіта
2014-2015 рр. - бакалаврат за спеціальністю Культурологія, НаУОА.
2014-2015 рр. - магістратура за спеціальністю Культурологія, НаУОА.
2015-2018 рр. - аспірантура за спеціальністю Релігієзнавство, НаУОА.
Досвід роботи
2016 (травень-серпень) - екскурсовод Музею книги та друкарства міста Острога.
2018-дотепер - викладач кафедри філософії та культурного менеджменту НаУОА.
2019-дотепер - старший науковий співробітник Музею історії НаУОА.
2018, 2021 рр. - написання грантових заявок та реалізація грантових проєктів УКФ у статусі: наукового консультанта в проєкті "Культурологія і МЕТАТЕАТР" (2018 р.), співавтор та PR- менеджер проєкту "Острозьку академія: 445 років історії вищої освіти в Україні" (2021 р.), менеджер з контенту у проєкті "Експозиція Острозька іконописна майстерня".
Хобі та інтереси
Книги, мандрівки, садівництво.
Професійні навики

Володіння мовами: українська (вільно), англійська (високий рівень),  польська (високий рівень).

Особисті навички роботи в колективі та зі студентами: 

-комунікабельна,

- відповідальна,

- ініціативна,

- конструктивна

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на форумі"Університетські музеї: виклики ХХІ ст."

Виступ під час круглого столу, приуроченого міжнародному дню філософії

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Шляхова О.А., Брижук А.В. Експозиція “Острозька іконописна майстерня” та пошуки невідомого іконописця // Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога. Випуск 13. - Острог, 2021. - С. 14-24

Шляхова. О. Усміхнені святі: як в Острозі створили свою традицію // Локальна історія. - №9 (35) / 2021. - С.82-83

Острозька іконописна майстерня (каталог Державного історико-культурного заповідника м. Острога)

Опублікування словника, довідника

Острозька іконописна майстерня / Каталог - Острог, 2021. - 60 с. Текст Шляхова О.А.

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шляхова О. Сакральний locus «дому» у профанному просторі «будинку». EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE.- Чехія, 2019.- Вип. 5. Ч. 1. - С. 135-141.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2019) Як треба бути, щоб бути людиною міста/села в глобалізаційних умовах сучасності? (What should it be like to be a city / village man in today's globalized environment?). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, с. 184-20.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Shliaсhowa O. Cielesne wyrażenie i «język» codzienności za pośrednictwem mody / О. Shliacowa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філософія. – Луцьк, 2018. – С. 32-37

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Шляхова О.А. Антропологія дому: дзеркало приватної сфери культури повсякдення / О.А. Шляхова // ХХІІІ наукова викладацьо-студентська конференція «Дні науки» - Острог, 27-30 березня 2018 р.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шляхова О. Тілесна ідентичність як самоідентичність у просторі культури повсякдення / О. Шляхова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філософія. – Острог, 2017. – Вип. 20. – С. 39-44

Шляхова О. Ідея структури повсякдення в умовах глобалізації / О. Шляхова // Вісник Черкаського університету. Сер. Філософія. – Черкаси, 2017. – Вип. 17. – С. 76-83. – (Index Copernicus)

Шляхова О. Аксіологія повсякдення в умовах глобалізації. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Філософія.- Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. - Вип. 54 (799). - С. 116-121.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Шляхова О.А. Дім як світоглядний архетип у просторі культури повсякдення / О.А. Шляхова // ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» - Острог, 27-30 березня 2017 р.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.shliakhova@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/olia.zelinska

На головну