Шляхова Ольга Анатоліївна,

викладач-стажист
Шляхова Ольга Анатоліївна

https://goo.gl/tq2yNN

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

Шляхова О. Сакральний locus «дому» у профанному просторі «будинку». EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE.- Чехія, 2019.- Вип. 5. Ч. 1. - С. 135-141.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2019) Як треба бути, щоб бути людиною міста/села в глобалізаційних умовах сучасності? (What should it be like to be a city / village man in today's globalized environment?). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, с. 184-20.

2018

Опублікування статті

Shliaсhowa O. Cielesne wyrażenie i «język» codzienności za pośrednictwem mody / О. Shliacowa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філософія. – Луцьк, 2018. – С. 32-37

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шляхова О.А. Аксіологія повсякдення в епоху глобалізації /О.А. Шляхова // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2018» - Київ, 26-27 квітня 2018 р.

Шляхова О.А. Антагонізм сакрального і профанного у трансгресивному повсякденні / О.А. Шляхова // ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Культурні домінанти в реаліях ХХІ ст.» - м. Рівне, 15-16 листопада, 2018 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шляхова О.А. «Розриви» повсякденності та їх роль у стратегії організації сільського повсякдення /О.А. Шляхова // VІ Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» - Острог, 17-18 жовтня 2018 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шляхова О.А. Антропологія дому: дзеркало приватної сфери культури повсякдення / О.А. Шляхова // ХХІІІ наукова викладацьо-студентська конференція «Дні науки» - Острог, 27-30 березня 2018 р.

2017

Опублікування статті

Шляхова О. Тілесна ідентичність як самоідентичність у просторі культури повсякдення / О. Шляхова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філософія. – Острог, 2017. – Вип. 20. – С. 39-44

Шляхова О. Ідея структури повсякдення в умовах глобалізації / О. Шляхова // Вісник Черкаського університету. Сер. Філософія. – Черкаси, 2017. – Вип. 17. – С. 76-83. – (Index Copernicus)

Шляхова О. Аксіологія повсякдення в умовах глобалізації. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Філософія.- Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. - Вип. 54 (799). - С. 116-121.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шляхова О.А. Тілесна ідентичність як самоідентичність у просторі культури повсякденн / О.А. Шляхова // Х Міжнародна наукова конференція «Проблема культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» - Острог, 12-13 травня 2017 р.

Шляхова О.А. Цінності в комунікативних координатах простору культури повсякдення /О.А. Шляхова // Міжнародна наукова конференція «Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади» - Чернівці, 6-7 жовтня 2017 р.

Опублікування тез доповідей

Шляхова О. Цінності в комунікативних координатах простору культури повсякдення // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади». – Чернівці, 2017. – С. 185-187

Шляхова О. «Живе тіло» у хронотопі культури повсякдення // Матеріали всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення». – Львів, 2017. – С. 131-133

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шляхова О.А. Живе тіло у хронотопі культури повсякдення / О.А. Шляхова // Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення» - Львів, 21-22 квітня 2017 р.

Шляхова О.А. Актуалізація проблеми повсякдення в сучасній філософії /О.А. Шляхова // Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» - Острог, 3 листопада 2017 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шляхова О.А. Дім як світоглядний архетип у просторі культури повсякдення / О.А. Шляхова // ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» - Острог, 27-30 березня 2017 р.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шляхова О.А. Тенденції розвитку науки про повсякдення в умовах глобалізації: український контекст / О.А. Шляхова / / ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» - Переяслав-Хмельницький, 30 листопада 2016 р.

Опублікування тез доповідей

Шляхова О. Тенденції розвитку науки про повсякдення в умовах глобалізації: український контекст // Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 503-505

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шляхова О.А. Зміна типу повсякдення в соціокультурних умовах сучасності / О.А. Шляхова // ІV Всеукраїнська конференція «Філософія як культурна політика сучасності» - Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.shliakhova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну