Пелипенко Ольга Олександрівна,

старший викладач
Пелипенко Ольга Олександрівна
QA
Резюме
Освіта

1985 - Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вчитель іспанської та англійської мови

Досвід роботи

09.1999 - по тепер - викладач, старший викладач кафедри англійської мови та літератури НаУОА

08.1991 - 06.1999 - вчитель англійської мови ліцею, м..Шепетівка Хмельницької обл.

02.1991 - 08.1991 - вчитель англійської мови СШ № 5, м. Шепетівка Хмельницької обл.

09.1985 - 12.1986 - вчитель англійської мови СШ № 75, м. Запоріжжя

01.1982 - 31.12.1983 - перекладач групи консультантів ГУГК при Кубинському інституті геодезії та картографії

Професійні навики


Наукові інтереси           Фонетика англійської мови, методика викдадання іноземних мов, переклад
Знання мов

Українська - вільне володіння (рідна)
російська - вільне володіння
іспанська - вільне володіння (С2)
англійська - вільне володіння (С2)

Наукова робота
2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Пелипенко О.О., Пелипенко О.А.El lenguaje no sexista en culturas europeas: ¿Bandera común, objetivos opuestos? (Несексистське мовлення в європейських культурах: під спільним прапором до різних цілей?). VIII Congreso de hispanistas de Ucrania. Actas, Odesa, 15-16 septiembre 2017 р.

2017

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Transmisión del concepto de poquedad en las traducciones del ingles al castellano. - VII Congreso de hispanistas de Ucrania. Actas, Kamianets'Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. p. 170 - 185

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк Л.М., Пелипенко О.О. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення англійської мови. Х Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість" (7-8 квітня 2016 р., м. Острог), Наукові записки НаУОА, серія "Філологічна". Випуск 60, м. Острог, 2016

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

9. Курс «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» (54 год.) в рамках роботи лінгвістичного семінару у СНУ ім. Лесі Українки, м.Луцьк 13 -19 червня 2016 р. - 24.06.2018 (0,35 Мб).

Лінгвістичний семінар "Ключові проблеми германського та романського мовознавства" (54 год.) , Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки, інститут іноземної філології, м.Луцьк,1 -7 червня 2017 р. - 24.06.2018 (0,3 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

British Council English Agenda Webinar "Leveraging technology to effectively teach English language in the mother tongue of the learner", (вебінар Британської ради з англійської мови на тему "Використання технічних засобів для ефективного навчання англійської мови рідною мовою учня"), 09.01.2018 - 24.06.2018 (0,11 Мб).

18. Webinar formativo de la editorial Difusión “Aprender la lengua narrando historias” (вебінар видавництва «Difusión» на тему «Вивчення через розповіді»), 20.02.2018. - 24.06.2018 (0,15 Мб).

Webinar de SIELE (Servicio Internacional de Evaluación d le Lengua Española) “Cómo preparar a nuestros alumnos para el examen SIELE” (вебінар міжнародної служби оцінювання іспанської мови на тему «як підготувати наших учнів до екзамену SIELE») ? 12 .12. 2017 - 24.06.2018 (0,17 Мб).

Oxford Professional Development Webinar “Do you speak Emoji” (вебінар Oxford University Press на тему «Ви спілкуєтесь за допомогою ідеограм?» ), 18.01.2018 - 24.06.2018 (0,82 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

12. Taller formativo "Los textos periodísticos en la didáctica de ELE: Las entrevistas orales y escritas" (Семінар "Публіцистичні тексти у викладанні іспанської мови як іноземної: Усні та писбмові інткрв'ю"). м. Одеса, організатор: видавництво SM, Іспанія, 16.09.2017 - 24.06.2018 (0,16 Мб).

Taller teórico práctico: "La clase de ELE, un espacio abierto a la reflexión" (теоретично-практичний семінар "Урок іспанської мови як іноземної- це відкритий до роздумів простір ") організатор: Коледж Делібес, м. Саламанка , Іспанія, центр акредитований інститутом Сервантеса, місце проведення: м. Київ, 13.05.2016 - 24.06.2018 (0,25 Мб).

XII Curso Didáctico para Profesores de Español como Lengua Extranjera en Ucrania, організатор: Асоціація іспаністів України та відділ культури Посольства Іспанії, м.Київ, 28.04.2017 - 24.06.2018 (0,26 Мб).

Taller formativo "Didáctica intercultural y dimensión afectіva en la enseñanza y aprendizaje del español" (практичний семінар), організатор: видавництво SM, м Кам'янець-Подільський, 07.10.2016 - 24.06.2018 (0,2 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну