Пелипенко Ольга Олександрівна,

старший викладач
Пелипенко Ольга Олександрівна
QA
Резюме
Освіта

1985 - Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, вчитель іспанської та англійської мови

Досвід роботи

09.1999 - по тепер - викладач, старший викладач кафедри англійської мови та літератури НаУОА

08.1991 - 06.1999 - вчитель англійської мови ліцею, м..Шепетівка Хмельницької обл.

02.1991 - 08.1991 - вчитель англійської мови СШ № 5, м. Шепетівка Хмельницької обл.

09.1985 - 12.1986 - вчитель англійської мови СШ № 75, м. Запоріжжя

01.1982 - 31.12.1983 - перекладач групи консультантів ГУГК при Кубинському інституті геодезії та картографії

Професійні навики


Наукові інтереси           Фонетика англійської мови, методика викдадання іноземних мов, переклад
Знання мов

Українська - вільне володіння (рідна)
російська - вільне володіння
іспанська - вільне володіння (С2)
англійська - вільне володіння (С2)

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Плипенко О.А., Пелипенко О.О. Відтворення фразеології К.Х.Сели в перекладах

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Пелипенко О.А. Пелипенко О.О. Cuyo чи que de su: дослідження узусу в іспаномовній періодиці.

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Пелипенко О.О., Пелипенко О.А. La fraseología de "La Colmena" de Camilo José Cela en las traducciones ucranianas («Фразеологія роману Каміло Хосе Села «Вулик» в українських перекладах» ). X Конгрес іспаністів України, Київ, 20-21 вересня 2019 р.

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Пелипенко О.О., Пелипенко О.А.Realias de la vada española de los años 40en las traducciones de la novela "La colmena" de Camilo José Cela (Реалії іспанського життя сорокових років у перекладах роману "Вулик" Каміло Хосе Сели). IX Конгрес іспаністів України, Острог, 20-21 вересня 2018 р.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Пелипенко О.О., Пелипенко О.А.El lenguaje no sexista en culturas europeas: ¿Bandera común, objetivos opuestos? (Несексистське мовлення в європейських культурах: під спільним прапором до різних цілей?). VIII Congreso de hispanistas de Ucrania. Actas, Odesa, 15-16 septiembre 2017 р.

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Пелипенко О.О., Пелипенко О.А. Особливості гендерної політкоректності в українській та англійській мовах. XІ міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства». Луцьк – Світязь, 5-7 червня 2017 р.

Пелипенко О.О., Пелипенко О.А.El lenguaje no sexista en culturas europeas: ¿Bandera común, objetivos opuestos? (Несексистське мовлення в європейських культурах: під спільним прапором до різних цілей?). VIII Конгрес іспаністів України, Одеса, 15-16 вересня 2017 р.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Transmisión del concepto de poquedad en las traducciones del ingles al castellano. - VII Congreso de hispanistas de Ucrania. Actas, Kamianets'Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. p. 170 - 185

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Пелипенко О.О. , Пелипенко О.А.Вербалізація мікроконцепту " мала сутність" в українській та іспанській прозі. Х Міжнародна наукова конференція "Пріоритети германського та романського мовознавства" (17-19 червня 2016, Луцьк-Світязь)

Пелипенко О.О. Передача концепту малої кількості в перекладах з англійської мови на іспанську. VII Конгрес іспаністів України "Діалог культур в глобальному іспанізмі" (7-8 жовтня 2016 р., м. Кам'янець-Подільський)

Пелипенко О.О. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення англійської мови. Х Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість" (7-8 квітня 2016 р., м. Острог)

Опублікування статті

Коцюк Л.М., Пелипенко О.О. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення англійської мови. Х Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість" (7-8 квітня 2016 р., м. Острог), Наукові записки НаУОА, серія "Філологічна". Випуск 60, м. Острог, 2016

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Пелипенко О.О. Про важливість аналізу помилок у процесі вивчення англійської мови як іноземної. 9 Міжнародна наукова конференція "Пріорітети германського і романського мовознавства", 12-14 червня 2015 р. м. Луцьк-Світязь

Olga O. Pelypenko, Oleksii O. Pelypenko El concepto de poquedad en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. VI Congreso de hispanistas de Ucrania. 25-26 de septiembre 2015, Mykolayiv

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

9. Курс «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» (54 год.) в рамках роботи лінгвістичного семінару у СНУ ім. Лесі Українки, м.Луцьк 13 -19 червня 2016 р. - 24.06.2018 (0,35 Мб).

Лінгвістичний семінар "Ключові проблеми германського та романського мовознавства" (54 год.) , Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки, інститут іноземної філології, м.Луцьк,1 -7 червня 2017 р. - 24.06.2018 (0,3 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

British Council English Agenda Webinar "Leveraging technology to effectively teach English language in the mother tongue of the learner", (вебінар Британської ради з англійської мови на тему "Використання технічних засобів для ефективного навчання англійської мови рідною мовою учня"), 09.01.2018 - 24.06.2018 (0,11 Мб).

18. Webinar formativo de la editorial Difusión “Aprender la lengua narrando historias” (вебінар видавництва «Difusión» на тему «Вивчення через розповіді»), 20.02.2018. - 24.06.2018 (0,15 Мб).

Webinar de SIELE (Servicio Internacional de Evaluación d le Lengua Española) “Cómo preparar a nuestros alumnos para el examen SIELE” (вебінар міжнародної служби оцінювання іспанської мови на тему «як підготувати наших учнів до екзамену SIELE») ? 12 .12. 2017 - 24.06.2018 (0,17 Мб).

Oxford Professional Development Webinar “Do you speak Emoji” (вебінар Oxford University Press на тему «Ви спілкуєтесь за допомогою ідеограм?» ), 18.01.2018 - 24.06.2018 (0,82 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

12. Taller formativo "Los textos periodísticos en la didáctica de ELE: Las entrevistas orales y escritas" (Семінар "Публіцистичні тексти у викладанні іспанської мови як іноземної: Усні та писбмові інткрв'ю"). м. Одеса, організатор: видавництво SM, Іспанія, 16.09.2017 - 24.06.2018 (0,16 Мб).

Taller teórico práctico: "La clase de ELE, un espacio abierto a la reflexión" (теоретично-практичний семінар "Урок іспанської мови як іноземної- це відкритий до роздумів простір ") організатор: Коледж Делібес, м. Саламанка , Іспанія, центр акредитований інститутом Сервантеса, місце проведення: м. Київ, 13.05.2016 - 24.06.2018 (0,25 Мб).

XII Curso Didáctico para Profesores de Español como Lengua Extranjera en Ucrania, організатор: Асоціація іспаністів України та відділ культури Посольства Іспанії, м.Київ, 28.04.2017 - 24.06.2018 (0,26 Мб).

Taller formativo "Didáctica intercultural y dimensión afectіva en la enseñanza y aprendizaje del español" (практичний семінар), організатор: видавництво SM, м Кам'янець-Подільський, 07.10.2016 - 24.06.2018 (0,2 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну