Дем'янчук Ольга Іванівна,

Дем'янчук Ольга Іванівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Опублікування статті

Дем'янчук О.І. Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України / О.І. Дем'янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», випуск 16/2016. - Ч 1. - Вид-во: "Видавничий дім "Гельватика" - С. 108-112.

Дем'янчук О.І. Інноваційні методи управління місцевими бюджетами України / О.І. Дем'янчук // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка», Том 21. випуск 1. - Вид-во: Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова - С. 190-195.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем'янчук О.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень, 2016. – № 1(29). – С. 95-99.

Дем'янчук О.І. Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації / О.І. Дем'янчук // Наукові за­писки На­ціонального університету «Острозька ака­де­мія». Серія «Економіка» : нау­ко­вий жур­нал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», вересень, 2016. – № 2(30). – С. 78-82.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на тему: "Механізм фінансування проектів (програм) регіонального розвитку" та тези Міжнародної науково-практичної конференції "Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності" Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 26 березня 2016 року

Доповідь на тему: "Бюджетно-податковий потенціал регіону у формуванні доходів місцевих бюджетів України" та тези ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Фінансова ситема країни: тенденції та перспективи розвитку" Національний університет "Острозька академія", Острог, 13 травня 2016 року

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Розроблений грантовий проект розвитку територіальної громади за напрямом: Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню (1 тис. грн.)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Дем'янчук О.І. Фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України - Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28.– С. 91-97

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Дем'янчук О.І. Інвестиційна складова фінансового потенціалу регіону. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку», 20 березня 2015 р., Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

Дем'янчук О.І. Формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкового реформування. Дні Науки в Національному університеті «Острозька академія», 18 березня 2015 року, м. Острог.

Дем'янчук О.І. Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», НУ «Острозька академія», 24.04.2015 р., м. Острог.

Дем'янчук О.І. Фактори, що зумовлюють фінансові втрати у фінансовому потенціалі регіонів України. Міжнародна науково-практична конференція на тему: Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України, 22 травня 2015 р., Національний університет державної податкової служби України., 2015., м. Ірпінь.

Дем'янчук О.І. Залучення грантових коштів для розвитку регіонів України. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференція на тему: «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», 29-30 жовтня 2015 р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015, м.Київ.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.demianchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну