Балацька Ольга Романівна,

к.ю.н, доцент
Балацька Ольга Романівна

https://goo.gl/nKgp6j

QA
Резюме
Освіта

2001-2007 - Національний університет "Острозька академія", спеціальність "Правознавство", кваліфікація - юрист, магістр права, дипломи спеціаліста та магістра з відзнакою

Серпень 2018 року - травень 2019 року - навчання - спеціальна підготовка кандидата на посаду судді місцевого суду у Національній школі суддів України.

Досвід роботи

Вересень 2008 р. - травень 2017 р. - провідний юрисконсульт КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради;

Вересень 2016 р. - по даний час - адвокат;

Травень 2017 р. - жовтень 2019 - начальник юридичного відділу Національного університету "Острозька академія";

Вересень 2017 р. - по даний час - старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Балацька О. Р. Доступ до правосуддя як загальна засада кримінального провадження. Матеріали міжнародної науково- практичної конференції. м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 року. Запорізька міська громадська організація «Істина». С. 67 – 71.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Romantsova, S., Zinkovskyy, I., Komisarchuk, R., Balatska, O., & Strelbitska, L. (2020). Jurisprudence of the European court of human rights in the choice of precautionary measures in criminal proceedings: legal realities and perspectives. Cuestiones Políticas, 38(67), 443-458.

Olha Balatska, Tetiana Blashchuk, Yaroslava Orlovska. Publication date: January 2021. Student`s right for safe living and studying environment in pandemic conditions. Youth Voice Journal ISBN 978-1-911634-21-8.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

ВІДГУК на автореферат дисертації Кахновець Соломії Олегівни на тему: «Угляд прокурора у кримінальному провадженні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, 23.02.2021

ВІДГУК на автореферат дисертації Закревської Тамари Олексіївни на тему «Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, 05.05.2021

2020

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Балацька О. Р. Провокація злочину: співвідношення практики Верховного Суду з рактикою Європейського суду з прав людини. экономических и гуманитарных наук: ІХ Международная научная конференция профессорско- преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 9 апреля 2019 г.). Минск, 2019.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

ВІДГУК на автореферат дисертації Маленко Олександра Васильовича на тему: «Інститут заочного провадження в кримінальному судочинстві України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 22.09.2019

ВІДГУК на автореферат дисертації Волошанівської Тетяни Володимирівни на тему: «Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті європейських стандартів справедливого судового розгляду», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 05.03.2019

ВІДГУК на автореферат дисертації Колодчин Дмитра Васильовича на тему: «Тримання під вартою як запобіжний захід», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 05.12.2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Sukhanova, D., Tsurkanu, S., Ennan, R., Balatska, O., and Strelbitska, L. 2019. ECtHR practice of resolving disputes on royalty taxation for the use of copyright objects. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10, no. 7. (Scopus, Q2)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балацька О. Р., Мартинюк Т. О. Новели сімейного законодавства щодо захисту прав дитини на належне утримання. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. № 1 (21)

Публікація у фаховому журналі Балацька О. Р. Доступ до правосуддя як загальна засада кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. С. 262 – 268.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Балацька О. Р. Наукова доповідь на Днях науки НаУОА 2020 року. Застосування трудового законодавства та організація робочого процесу в умовах карантину

Наукова доповідь на онлайн круглому столі «Правове регулювання прав людини у сфері приватного права»

Лекція в рамках Відкритого університету НаУОА "Трудове законодавство в умовах карантину"

Видання наукової монографії

Видання монофрафії "Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: організаційні та правові аспекти"

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балацька О. Р. Природа та зміст правового статусу захисника в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2016. № 22. С. 157-160

Балацька О. Р. Проблеми забезпечення раннього доступу до захисника в сучасному кримінальному провадженні України. Visegrad Journal Human Rights. 2016. № 3. С. 7 - 12

Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1

Балацька О. Р. Поняття та класифікація суб’єктів захисту в кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 35. С. 89-93.

Балацька О. Р. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: нормативні передумови реалізації. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2014. № 2 (10). 16 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/ n2/14bornpr.pdf.

Балацька О.Р. Окремі проблеми забезпечення адвокатом права на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини. Вісник кримінального судочинства. Актуальні проблеми кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 8–5.

Захист дисертації

Балацька О.Р. Участь захисника в реалізації засади забезпечення права на захист: правові та організаційні аспекти. Київ. Академія адвокатури України. 2018. 250 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.balatska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну