Балацька Ольга Романівна,

к.ю.н, начальник юридичного відділу, старший викладач
Балацька Ольга Романівна

https://goo.gl/nKgp6j

QA
Резюме
Освіта

2001-2007 - Національний університет "Острозька академія", спеціальність "Правознавство", кваліфікація - юрист, магістр права, дипломи спеціаліста та магістра

Досвід роботи

Вересень 2008 р. - травень 2017 р. - провідний юрисконсульт КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради;

Вересень 2016 р. - по даний час - адвокат;

Травень 2017 р. - по даний час - начальник юридичного відділу Національного університету "Острозька академія";

Вересень 2017 р. - по даний час - старший викладач кафедри державно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського.

Наукова робота
2018

Опублікування статті

Балацька О. Р. Природа та зміст правового статусу захисника в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2016. № 22. С. 157-160

Балацька О. Р. Проблеми забезпечення раннього доступу до захисника в сучасному кримінальному провадженні України. Visegrad Journal Human Rights. 2016. № 3. С. 7 - 12

Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1

Балацька О. Р. Поняття та класифікація суб’єктів захисту в кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 35. С. 89-93.

Балацька О. Р. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: нормативні передумови реалізації. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2014. № 2 (10). 16 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/ n2/14bornpr.pdf.

Балацька О.Р. Окремі проблеми забезпечення адвокатом права на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини. Вісник кримінального судочинства. Актуальні проблеми кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 8–5.

Опублікування тез доповідей

Балацька О. Р. Проблеми забезпечення права на захист підозрюваного у кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: VIІІ Международная научная конференция профессорско- преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 24 апреля 2018 г.). Минск, 2018. С. 11-12

Балацька О. Р. Організація тактики захисту адвокатом на етапі вступу в кримінальне провадження. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання». (Острог 17 листопада 2017 р.). Острог, 2017. C. 6-8

Балацька О. Р. Достатній час та можливості для підготовки захисту на стадії досудового розслідування. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: VIІ Международная научная конференция профессорско-преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 14 апреля 2017 г.). Минск, 2017. С. 131-132

Балацька О. Р. Доступ до захисника як складова права на справедливий судовий розгляд в кримінальному провадженні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» присвяченої 440-річчю Національного університету «Острозька ак адемія» (Острог 30 вересня - 1 жовтня 2016 р.). Острог, 2016. С. 153-155.

Балацька О. Р. Організаційні умови забезпечення права на захист сучасного кримінального провадження. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: VI Международная научная конференция профессорско-преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 15 апреля 2016 г.). Минск, 2016. С. 100-101

Балацька О. Р. Засада забезпечення права на захист на досудовому розслідуванні: проблеми залишаються. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (Острог 13-14 листопада 2015 р.). Острог, 2015. С. 139-140.

Балацька О. Р. Коло суб’єктів захисту в умовах сучасного забезпечення права на захист в кримінальному провадженні. Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів 14-15 серпня 2015 р.). Львів, 2015. С. 20-22.

Балацька О. Р. Забезпечення права на захист як загальна засада кримінального провадження. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон 12-13 грудня 2014 р.). Херсон, 2014. С. 128-131

Балацька О. Р. Нормативність загальних засад кримінального провадження. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (Острог 14-15 листопада 2014 р.). Острог, 2014. С. 233-234.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Наукова доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти».

Виступ з доповіддю на VI Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання"

Виступ з доповіддю на V Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання"

Виступ з доповіддю на ІV Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання"

Захист дисертації

Балацька О.Р. Участь захисника в реалізації засади забезпечення права на захист: правові та організаційні аспекти. Київ. Академія адвокатури України. 2018. 250 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.balatska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну