Балацька Ольга Романівна,

к.ю.н, старший викладач
Балацька Ольга Романівна

https://goo.gl/nKgp6j

QA
Резюме
Освіта

2001-2007 - Національний університет "Острозька академія", спеціальність "Правознавство", кваліфікація - юрист, магістр права, дипломи спеціаліста та магістра з відзнакою

Серпень 2018 року - травень 2019 року - навчання - спеціальна підготовка кандидата на посаду судді місцевого суду у Національній школі суддів України.

Досвід роботи

Вересень 2008 р. - травень 2017 р. - провідний юрисконсульт КЗ "Острозька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2 І-ІІ ступенів" Рівненської обласної ради;

Вересень 2016 р. - по даний час - адвокат;

Травень 2017 р. - жовтень 2019 - начальник юридичного відділу Національного університету "Острозька академія";

Вересень 2017 р. - по даний час - старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського.

Наукова робота
2021

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Балацька О. Р. Доступ до правосуддя як загальна засада кримінального провадження. Матеріали міжнародної науково- практичної конференції. м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 року. Запорізька міська громадська організація «Істина». С. 67 – 71.

2020

Опублікування тез доповідей

Балацька О. Р. Провокація злочину: співвідношення практики Верховного Суду з рактикою Європейського суду з прав людини. экономических и гуманитарных наук: ІХ Международная научная конференция профессорско- преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 9 апреля 2019 г.). Минск, 2019.

Балацька О.Р. Розширення змісту поняття «підозрюваного» у кримінальному провадженні України: Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (17 грудня 2018 р., м. Київ). С.12-16

Балацька О. Р. Актуальні питання розмежування трудового договору та договору цивільно-правового характеру. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (Острог 24 квітня 2020 року). Острог, 2020. С.

Тези Малиновські читання

Тези доповіді на Всеукраїнській конференції

Тези доповіді на Всеукраїнській конференції Балацька О. Р. Доступ до правосуддя як загальна засада кримінального провадження. Матеріали міжнародної науково- практичної конференції. м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 року. Запорізька міська громадська організація «Істина». С. 67 – 71.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Балацька О. Р. Провокація злочину: співвідношення практики Верховного Суду з рактикою Європейського суду з прав людини. экономических и гуманитарных наук: ІХ Международная научная конференция профессорско- преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 9 апреля 2019 г.). Минск, 2019.

Рецензування статей, авторефератів

ВІДГУК на автореферат дисертації Маленко Олександра Васильовича на тему: «Інститут заочного провадження в кримінальному судочинстві України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 22.09.2019

ВІДГУК на автореферат дисертації Волошанівської Тетяни Володимирівни на тему: «Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні в контексті європейських стандартів справедливого судового розгляду», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 05.03.2019

ВІДГУК на автореферат дисертації Колодчин Дмитра Васильовича на тему: «Тримання під вартою як запобіжний захід», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 05.12.2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Балацька О.Р. Розширення змісту поняття «підозрюваного» у кримінальному провадженні України. Виступ з доповіддю на Міжнародній науково-практичній конференції "Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство", 17 грудня 2018 року, місто Київ

Виступ з доповіддю на VІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання"

Виступ на міжнародній науковій конференції "Малиновські читання"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Sukhanova, D., Tsurkanu, S., Ennan, R., Balatska, O., and Strelbitska, L. 2019. ECtHR practice of resolving disputes on royalty taxation for the use of copyright objects. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10, no. 7. (Scopus, Q2)

Опублікування статті у WOS

Опублікування статті

Балацька О. Р., Мартинюк Т. О. Новели сімейного законодавства щодо захисту прав дитини на належне утримання. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. № 1 (21)

Публікація у фаховому журналі

Публікація у фаховому журналі Балацька О. Р. Доступ до правосуддя як загальна засада кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. С. 262 – 268.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Балацька О. Р. Наукова доповідь на Днях науки НаУОА 2020 року. Застосування трудового законодавства та організація робочого процесу в умовах карантину

Наукова доповідь на онлайн круглому столі «Правове регулювання прав людини у сфері приватного права»

Лекція в рамках Відкритого університету НаУОА "Трудове законодавство в умовах карантину"

Видання наукової монографії

Видання монофрафії "Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: організаційні та правові аспекти"

2018

Опублікування статті

Балацька О. Р. Природа та зміст правового статусу захисника в кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2016. № 22. С. 157-160

Балацька О. Р. Проблеми забезпечення раннього доступу до захисника в сучасному кримінальному провадженні України. Visegrad Journal Human Rights. 2016. № 3. С. 7 - 12

Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1

Балацька О. Р. Поняття та класифікація суб’єктів захисту в кримінальному провадженні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. № 35. С. 89-93.

Балацька О. Р. Засада забезпечення права на захист у кримінальному провадженні: нормативні передумови реалізації. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2014. № 2 (10). 16 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/ n2/14bornpr.pdf.

Балацька О.Р. Окремі проблеми забезпечення адвокатом права на захист в контексті практики Європейського суду з прав людини. Вісник кримінального судочинства. Актуальні проблеми кримінального судочинства. 2018. № 1. С. 8–5.

Опублікування тез доповідей

Балацька О. Р. Проблеми забезпечення права на захист підозрюваного у кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: VIІІ Международная научная конференция профессорско- преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 24 апреля 2018 г.). Минск, 2018. С. 11-12

Балацька О. Р. Організація тактики захисту адвокатом на етапі вступу в кримінальне провадження. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання». (Острог 17 листопада 2017 р.). Острог, 2017. C. 6-8

Балацька О. Р. Достатній час та можливості для підготовки захисту на стадії досудового розслідування. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: VIІ Международная научная конференция профессорско-преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 14 апреля 2017 г.). Минск, 2017. С. 131-132

Балацька О. Р. Доступ до захисника як складова права на справедливий судовий розгляд в кримінальному провадженні. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» присвяченої 440-річчю Національного університету «Острозька ак адемія» (Острог 30 вересня - 1 жовтня 2016 р.). Острог, 2016. С. 153-155.

Балацька О. Р. Організаційні умови забезпечення права на захист сучасного кримінального провадження. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: VI Международная научная конференция профессорско-преподавательського состава, аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 15 апреля 2016 г.). Минск, 2016. С. 100-101

Балацька О. Р. Засада забезпечення права на захист на досудовому розслідуванні: проблеми залишаються. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (Острог 13-14 листопада 2015 р.). Острог, 2015. С. 139-140.

Балацька О. Р. Коло суб’єктів захисту в умовах сучасного забезпечення права на захист в кримінальному провадженні. Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів 14-15 серпня 2015 р.). Львів, 2015. С. 20-22.

Балацька О. Р. Забезпечення права на захист як загальна засада кримінального провадження. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон 12-13 грудня 2014 р.). Херсон, 2014. С. 128-131

Балацька О. Р. Нормативність загальних засад кримінального провадження. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (Острог 14-15 листопада 2014 р.). Острог, 2014. С. 233-234.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Наукова доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти».

Виступ з доповіддю на VI Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання"

Виступ з доповіддю на V Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання"

Виступ з доповіддю на ІV Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання"

Захист дисертації

Балацька О.Р. Участь захисника в реалізації засади забезпечення права на захист: правові та організаційні аспекти. Київ. Академія адвокатури України. 2018. 250 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.balatska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну