Подворна Олена Геннадіївна,

к.п.н., доц., доцент кафедри країнознавства
Подворна Олена Геннадіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Опублікування аналітичної доповіді. Serhiy Troyan, Olena Podvorna, Security insecured: Central-Eastern Europe, https://ine.org.pl/en/security-insecured-central-eastern-europe/

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Плановане опублікування статті у виданні, що входить до бази Scopus

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Arktyczny wymiar polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:] M. Banasik (red.), Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019, s. 159-184. Стаття написана та видана польською мовою.

Арктична політика Сполучених Штатів Америки за президентства Дональда Трампа, “Філософія та політологія в контексті сучасної культури”, 2020, Т.12, №2, с. 112-124

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у конференції "Дні науки"

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у І міжнародній науковій конференції "Євроатлантична безпека та політика Російської Федерації". Місце проведення - Університет Яна Кохановського в Кєльцах. Філія у Пьотркуві Трибунальському (Польща). Доповідь виголошена польською мовою.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у вузівській конференції "Дні Науки 2019"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Podvorna O., Zhovtenko T., NATO Arctic Policy in Statu Nascendi // Romanian Political Science Review, 2019, vol. XIX, no. 2, p. 163-186 (Scopus Q4).

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у вузівській конференції "Дні Науки 2018"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Transformacja polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy po Rewolucji Godności // Ukraina po (Euro) majdanie. Od autorytaryzmu do protodemokracji / (red.) A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk /. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – s. 251-271. Стаття написана та видана польською мовою.

Postmajdanowe relacje USA i Ukrainy: rzeczywiste zmiany czy zmarnowane szanse? // Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie / (red.) L. Hurska-Kowalczyk, S. E. Serwońska /. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. – s. 179-196. Стаття написана та видана польською мовою.

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у Вишеградській конференції. Місце проведення - Католицький університет ім. Яна Павла ІІ. Люблін (Польща). Доповідь виголошена польською мовою.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у вузівській конференції "Дні Науки 2017".

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Політика Королівства Норвегії щодо регіону Арктики у ХХІ столітті: специфіка зовнішнього виміру // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія. Соціологія. Політологія : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2016. – Випуск 6 (34). – с. 77-90.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Wspólnota zachodnia wobec rozwiązywania konfliktu na Ukrainie // Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Europy Wschodniej UMCS, 2015. – Nr 1 (2). – s. 183-210.

Політика Сполучених Штатів щодо Арктики в ХХІ столітті // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1 : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З.М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – с. 133-138.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

29-30.05.2015 р. – участь у 6-му міжнародному науковому семінарі «Робота в Арктиці». Місце проведення – Університет в Тарту, Тарту, Естонія. Доповідь виголошена англійською мовою.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olena.podvorna@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну