Курганська Олена Вікторівна,

старший викладач
Курганська Олена Вікторівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Курганська О.В. “Судові рішення в адміністративних справах щодо рішень, дій, бездіяльності у справах про притягнення до адміністративної відповідальності” ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" 05 жовтня 2021 року. м. Острог. С. 23-25.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Курганська О. Критерії адміністративної юрисдикції у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. Круглий стіл "Сучасні тенденції розвитку публічного права". Острог. 11 травня 2021 р.

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Iryna Drobush, Liudmila Kornuta, Olha Shmyndruk, Olena Kurhanska y Tetiana PolishchukPublic and Private Interests in the Sphere of Administration of Vaccination in a Pandemic //Cuestiones Políticas Vol. 39 Nº 68 .2021, 476 – 491 Web of Science

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Курганська О.В. “Роль адміністративних судів у питаннях притягнення до адміністративної відповідальності.” VІІI международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 24 апреля 2018 года

Курганська О.В. “Змагальність сторін у провадженні у справах про адміністративні правопорушення” VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" 7 грудня 2018 року. м. Острог

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Курганская О. В. Адміністративні судові справи щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Материалы VІІ Международной научной конференции г. Минск, Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения», 2017

Курганська О. В. Удосконалення законодавства України стосовно судової юрисдикції у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» м. Острог, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Курганська О. В. Судовий контроль за процедурою притягнення до адміністративної відповідальності. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. (15 квітня 2016 р., м. Мінськ)

Курганська О. В. Особливості розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності судами. V Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" (присвячена 440-річчю Національного університету "Острозька академія" . (30 вересня - 1 жовтня 2016 р., м. Острог).

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olena.kurhanska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну