Курганська Олена Вікторівна,

старший викладач
Курганська Олена Вікторівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Опублікування тез доповіді на тему "Поняття, сутність і особливості адміністративної юрисдикції" БИП - ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ. Білорусь

Курганська О. В. Проблемні питання при розгляді справ про порушення правил карантину // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "МАЛИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ", 22 травня 2020 року, м. Острог.

Опублікування тез доповіді на тему "Провадження у справах про адміністративні правопорушення: правове регулювання, акти, юрисдикція" для участі у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання" - 2021

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "МАЛИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ", 22 травня 2020 року, м. Острог.

Виступ із доповіддю на тему "Поняття, сутність і особливості адміністративної юрисдикції" на Міжнародній науково-практичній конференції. БИП - ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ. Білорусь

Виступ з доповіддю на тему "Провадження у справах про адміністративні правопорушення: правове регулювання, акти, юрисдикція" на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Малиновські читання" - 2021

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Опублікування статті у інших зарубіжних виданнях

Опублікування статті

Опублікування статті у фаховому виданні Часопис Національного університету "Острозька академія", Серія "Право"

2019

Опублікування тез доповідей

Курганська О.В. Реалізація принципу змагальності сторін адміністративного судочинства щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Минск: «БИП-Институт правоведения».Ч.1-2019

2018

Опублікування тез доповідей

Курганська О.В. “Змагальність сторін у провадженні у справах про адміністративні правопорушення” VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" 7 грудня 2018 року. м. Острог

Курганська О.В. “Роль адміністративних судів у питаннях притягнення до адміністративної відповідальності.” VІІI международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 24 апреля 2018 года

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Курганська О.В. “Роль адміністративних судів у питаннях притягнення до адміністративної відповідальності.” VІІI международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 24 апреля 2018 года

Курганська О.В. “Змагальність сторін у провадженні у справах про адміністративні правопорушення” VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" 7 грудня 2018 року. м. Острог

2017

Опублікування тез доповідей

Курганська О. В. Удосконалення законодавства України стосовно судової юрисдикції у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» м. Острог, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017

Курганская О. В. Адміністративні судові справи щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Материалы VІІ Международной научной конференции г. Минск, Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения», 2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Курганская О. В. Адміністративні судові справи щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Материалы VІІ Международной научной конференции г. Минск, Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения», 2017

Курганська О. В. Удосконалення законодавства України стосовно судової юрисдикції у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» м. Острог, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017

2016

Опублікування тез доповідей

Курганська О. В. Судовий контроль за процедурою притягнення до адміністративної відповідальності. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. (15 квітня 2016 р., м. Мінськ)

Курганська О. В. Особливості розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності судами. V Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" (присвячена 440-річчю Національного університету "Острозька академія" . (30 вересня - 1 жовтня 2016 р., м. Острог).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Курганська О. В. Судовий контроль за процедурою притягнення до адміністративної відповідальності. Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. (15 квітня 2016 р., м. Мінськ)

Курганська О. В. Особливості розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності судами. V Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" (присвячена 440-річчю Національного університету "Острозька академія" . (30 вересня - 1 жовтня 2016 р., м. Острог).

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olena.kurhanska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну