Вісич Олександра Андріївна,

к.ф.н., доц., доцент
Вісич Олександра Андріївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Вісич О. Кримський метатекст у творчості Лесі Українки / Олександра Вісич // Її зоря яснітиме віки: Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-ій річниці від дня народження Лесі Українки та 175-річчю від дня народження Михайла Драгоманова. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2016 – С.121-130.

Опублікування тез доповідей

Вісич О. Українська метадрама в сучасній літературознавчій рецепції / Вісич О. // Contemporary issues in philological science: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine. – 2017. – С. 152-155.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вісич О.А. Метадраматичний потенціал блазнювання в драматургії Миколи Куліша. Міжнародна наукова конференція “Видовищні форми ігрової культури: літературні проекції” (16-17 березня 2017 р., м. Київ).

Вісич О. Типологія метадрами в сучасному літературознавстві. ІІ Міжнародна науково-практичної конференції “Актуальні проблеми літературознавчої термінології” (28-29 квітня 2017 р., м. Рівне).

Вісич О. Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому творі (на матеріалі п'єси Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”)”. XIV Міжнародна літературознавча конференція “Пасіонарність другорядного” (11-12 травня 2017 р., Чернівці).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Вісич О. Творчість Ігоря Костецького у контексті європйської метадрами. IV Międzynarodowa konferencjia “Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie”, (25-26 травня, м. Люблін, Польща).

Вісич О. Драматична експресія Івана Мацинського-лірика (на матеріалі вінка сонетів “Самоспалення Лесі Українки”). Vedecká konferencia “Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy)” (13-14 вересня 2017 р, м. Пряшів, Словаччина).

Вісич О. “Українська метадрама в сучасній літературознавчій рецепції”. International research and practice conference “Contemporary issues in philological science: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” (28-29 квітня, 2017 р., м. Люблін, Польща).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Вісич О. “Постмодерна метадрама Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”. Всеукраїнська наукова конференція “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція” (27-28 квітня 2017 р., м. Львів).

Вісич О. Драматична експресія Івана Мацинського-лірика (на матеріалі вінка сонетів “Самоспалення Лесі Українки”). Наукова конференція, присвячена 145-ій річниці від дня народження Лесі Українки та 175-річчю від дня народження Михайла Драгоманова (29 липня, 2017 р., Новоград-Волинський).

Опублікування статті

Вісич О. П'єса “Талан” Михайла Старицького: метадраматичний аналіз / Олександра Вісич // “Південний архів” (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон. – 2017. – XLVІ. – С. 182–186.

Вісич О. Генеза сучасної концепції метадрами / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 65. – С. 11-14.

Вісич О. Рецепція метадрами в польському літературознавстві / О. Вісич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – № 8. – С. 18-23. –

Вісич О.А. Типологія метадрами в сучасному літературознавстві / Вісич О. А. // Актуальні проблеми літературознавчої термінології: Вип. 2. Науковий збірник. – Рівне : О.Зень, 2017. – С. 165–169.

Вісич О. Метадраматичний потенціал блазнювання в драматургії Миколи Куліша / О.Вісич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2017. – Вип. 27. – Т.1. – С. 100-104 (індекс Copernicus)

Вісич О. Ієрархія метадраматичних конструкцій в художньому тексті (на матеріалі п'єси Павла Ар'є “Людина в підвішеному стані”) / Oleksandra Visych // Питання літературознавства/ Науковий журнал. – Випуск 95. – 2017. – С. 32-44 (індекс Copernicus).

2016

Опублікування статті

Вісич О. Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки [Текст] / О.А. Вісич // Матеріали міжнародної конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки». – Мюнхен, 2016. – С. 239-242

Вісич О. Поезія Оксани Забужко «Задзеркалля: пані Мержинська»: драматизація метатексту / Вісич Олександра // Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки : зб. наук. пр. / упорядкув. C. М. Романова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 22. – С. 391-399.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Вісич О. Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки. Матеріали міжнародної конференції «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки» (8-10 квітня, 2016, Мюнхен)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вісич О. Поезія Оксани Забужко «Задзеркалля: пані мержинська»: драматизація метатексту. Міжнародна наукова конференція «Універсум Лесі Українки: людина, культура, націософія» (Світязь, Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки, 28-30 червня 2016 р.)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Вісич О. “Метадраматичний простір «Осінньої казки» Лесі Українки”. Всеукраїнська наукова конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності» (27-28 жовтня 2016 р., м. Острог).

2015

Опублікування статті

Вісич О. Синдром утечі у творчості Лесі Українки / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 57. – С. 239–241. – Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2015/NZ_Ukr_filol_Vyp_57.pdf

Вісич О. Топос театру в драматургії Лесі Українки / О.А. Вісич // Наукові записки. Серія «Філологічна». ˗ Острог : Вид-во НаУОА, 2015. – Вип. 50. – С. 121–125. – Режим доступу : http://lingvj.oa.edu.ua/assets/files/full/2014/NZ_Vyp_50.pdf

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вісич О. Проблема ескапізму у творчості Лесі Українки. Міжнародна наукова конференція «Аналіз інтерпретації тексту у світлі сучасних методологій» (30 червня – 2 липня 2015 р., Луцьк-Світязь)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Вісич О. Поетика замкнутого простору в українській літературній традиції. Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен шістдесятництва в контексті літератури ХХ ст. (2-3 квітня 2015 р., Остріг)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну