Скарбарчук Олександр Григорович,

викладач
Скарбарчук Олександр Григорович
QA
Резюме
Досвід роботи

з 01.09.2018 року і по даний час 

викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін 

Навчально-наукового інститутут права ім. І. Малиновського Національного університету "Острозька академія"


з 01.01. 2016 року по 01.07.2017 року

юрист з претензійної роботи Публічного акціонерного товариства "Дікергофф Цемент Україна"


з 14.04. 2009 року по 31.12.2015 року

юрисконсульт Публічного акціонерного товариства "Волинь-Цемент"


з 18.10. 2006 року по 13.04.2009 року

юрисконсульт І категорії Закритого акціонерного товариства "Рівненський ливарний завод"


з 01.08. 2006 року по 17.10.2006 року

юрисконсульт Закритого акціонерного товариства "Рівненський ливарний завод"


з 01.01.2005 року по 31.07.2006 року

головний спеціаліст-юрист відділу забезпечення надходжень та використання коштів штрафних санкцій і юридичної роботи 

Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів


з 04.01.2005 року по 31.12.2005 року

головний спеціаліст-юридичної служби Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів


з 04.06.2004 року по 05.08.2004 року

старший помічник Хмельницького міжрайонного природоохоронного прокурора


з 30.04.2004 року по 03.06.2004 року

помічник Хмельницького міжрайонного природоохоронного прокурора


з 01.07.2002 року по 29.04.2004 року

помічник прокурора м. Нетішин Хмельницької області  


з 03.09.2001 року по 16.11.2001 року

начальник міжнародного відділу Національного університету "Острозька академія"

Освіта

вересень 1997- червень 2002Національний університет «Острозька академія», кваліфікація юрист за спеціальністю «Правознавство»

https://drive.google.com/open?id=0Bw-c9O4qgeHuVFAwTlNLbWZ0clE

Наукова робота
2020

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукова доповідь на тему "Межі доказування: визначення поняття на основі алгоритмічного підходу" на Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ», м. Львів, 24 січня 2020 року

Наукова доповідь на тему "Модель кримінальної відповідальності юридичних осіб: історичний аспект" на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Малиновські читання», м. Острог, 24 квітня 2020 року

Опублікування тез доповідей

Скарбарчук О.Г. Межі доказування: визначення поняття на основі алгоритмічного підходу. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка (24 січня 2020 року, м. Львів) / орг.ком В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [та ін]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020, с.111-116

2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Скарбарчук О. Г. Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у вирішенні питання про розстрочення штрафу ів порядку ч.3 ст. 96-7 КК Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. № 3. 2019. С. 322-326. [Index Copernicus International]

Skarbarchuk O.H. Crime Commited on Behalf of Legal Entity: Fact in Issue Features // Danish Scientific Journal. - Nr 27/1 (2019).- p.13-16.

Скарбарчук О.Г. Предмет та межі доказування при застосуванні до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру//Visegrad Jurnal on Human Rights.-№4.-2019. С.181-185

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукова доповідь на тему "Вчинення злочину від імені юридичної особи як елемент предмету доказування" на VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Малиновські читання», м. Острог, 7 грудня 2018 року

Опублікування тез доповідей

Скарбарчук О.Г. Загальний предмет доказування у кримінальному провадженні при застосуванні заходів кримінально-правового характеру на підставі п.2. ч.1 ст. 96-3 КК України.Тридцять дев'яті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції. Львів, 2019, 96 с.

Опублікування статті

Межі доказування: визначення поняття на основі алгорритмічного підходу// Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2019. – №2(20)

2017

Опублікування тез доповідей

Скарбарчук О.Г. Проблемні аспекти у доказуванні одержання неправомірної вигоди юридичною особою як форми вчинення злочину в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою. Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 165-167

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleksandr.skarbarchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну