Скарбарчук Олександр Григорович,

викладач
Скарбарчук Олександр Григорович
QA
Резюме
Досвід роботи

з 01.09.2018 року і по даний час 

викладач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін 

Навчально-наукового інститутут права ім. І. Малиновського Національного університету "Острозька академія"


з 01.01. 2016 року по 01.07.2017 року

юрист з претензійної роботи Публічного акціонерного товариства "Дікергофф Цемент Україна"


з 14.04. 2009 року по 31.12.2015 року

юрисконсульт Публічного акціонерного товариства "Волинь-Цемент"


з 18.10. 2006 року по 13.04.2009 року

юрисконсульт І категорії Закритого акціонерного товариства "Рівненський ливарний завод"


з 01.08. 2006 року по 17.10.2006 року

юрисконсульт Закритого акціонерного товариства "Рівненський ливарний завод"


з 01.01.2005 року по 31.07.2006 року

головний спеціаліст-юрист відділу забезпечення надходжень та використання коштів штрафних санкцій і юридичної роботи 

Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів


з 04.01.2005 року по 31.12.2005 року

головний спеціаліст-юридичної служби Рівненського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів


з 04.06.2004 року по 05.08.2004 року

старший помічник Хмельницького міжрайонного природоохоронного прокурора


з 30.04.2004 року по 03.06.2004 року

помічник Хмельницького міжрайонного природоохоронного прокурора


з 01.07.2002 року по 29.04.2004 року

помічник прокурора м. Нетішин Хмельницької області  


з 03.09.2001 року по 16.11.2001 року

начальник міжнародного відділу Національного університету "Острозька академія"

Освіта

вересень 1997- червень 2002Національний університет «Острозька академія», кваліфікація юрист за спеціальністю «Правознавство»

https://drive.google.com/open?id=0Bw-c9O4qgeHuVFAwTlNLbWZ0clE

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Скарбарчук О.Г. Межі доказування: визначення поняття на основі алгоритмічного підходу. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка (24 січня 2020 року, м. Львів) / орг.ком В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко, І.І. Когутич [та ін]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020, с.111-116

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукова доповідь на тему "Модель кримінальної відповідальності юридичних осіб: історичний аспект" на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Малиновські читання», м. Острог, 24 квітня 2020 року

Наукова доповідь на тему "Межі доказування: визначення поняття на основі алгоритмічного підходу" на Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ», м. Львів, 24 січня 2020 року

2019

Опублікування тез доповідей

Скарбарчук О.Г. Загальний предмет доказування у кримінальному провадженні при застосуванні заходів кримінально-правового характеру на підставі п.2. ч.1 ст. 96-3 КК України.Тридцять дев'яті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції. Львів, 2019, 96 с.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукова доповідь на тему "Вчинення злочину від імені юридичної особи як елемент предмету доказування" на VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Малиновські читання», м. Острог, 7 грудня 2018 року

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Скарбарчук О. Г. Майновий стан юридичної особи як елемент доказування у вирішенні питання про розстрочення штрафу ів порядку ч.3 ст. 96-7 КК Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. № 3. 2019. С. 322-326. [Index Copernicus International]

Скарбарчук О.Г. Предмет та межі доказування при застосуванні до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру//Visegrad Jurnal on Human Rights.-№4.-2019. С.181-185

Skarbarchuk O.H. Crime Commited on Behalf of Legal Entity: Fact in Issue Features // Danish Scientific Journal. - Nr 27/1 (2019).- p.13-16.

Опублікування статті

Межі доказування: визначення поняття на основі алгоритмічного підходу// Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2019. – №2(20)

2017

Опублікування тез доповідей

Скарбарчук О.Г. Проблемні аспекти у доказуванні одержання неправомірної вигоди юридичною особою як форми вчинення злочину в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою. Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 7 грудня 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017. – С. 165-167

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleksandr.skarbarchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну