Кравець Олександр Петрович,

викладач
Кравець Олександр Петрович
QA
Резюме
Освіта

1.1979-1984 рр. навчання  у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (факультет німецької мови)

спеціальність  - вчитель іноземних мов (німецької та англійської)

2. 2008 р.  магістеріум  "Острозька академія"

спеціальність  - "Мова та література (англійська)"    магістр філології 


Досвід роботи

1.  1984 - 1985 рр. вчитель німецької мови Михнівської середньої школи Ізяславського р-ну Хмельницької обл.

2. 1985 - 1987 рр  заступник директора школи з виховної роботи цієї ж школи

3. 1987 - 1990 рр. заступник директора школи з навчально-виховної роботи М якітської середньої школи Ізяславського р-ну Хмельницької обл.

4. 1990 - 2002 рр. вчитель німецької мови цієї ж школи

5. з 2002 р і до цього часу - викладач німецької мови кафедри індоєвропейських мов ф-ту романо-германських мов Національного університету "Острозька академія"

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

участь з доповіддю в науково-практичному семінарі кафедри

2020

Опублікування словника, довідника

Німецько-український словник

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у міжнародному науково-практичному семінарі з питань сімейного консультування у м. Свалява (Закарпаття)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво німецько-мовним клубом "Лорелея"

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кравець О.П. Про походження мов. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія Філологія. Вип.70 (2) с. 106-110.2018 р.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Про походження та розвиток мови як найунікальнішого засобу людського спілкування

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Використання методу проектів на заняттях з німецької мови Доповідач: Кравець О. П.

5. Окремі аспекти вивчення німецької мови (самостійно чи дистанційно). Кравець О., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету романо-германських мов НаУОА

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Aleksander Kravets, The Relations between State and Religion in Germany in 20-30 years of XX Century: the Experience of Baptist Societies (Stosunki pomiędzy państwem a religią w Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.: doświadczenia Kościoła Chrześcijan Baptystów), s. 291-301

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Державно-церковні відносини у Польщі в 20-30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. Українська Академія Наук. Гілея. Науковий вісник. Київ-2015 № 97 (6) Ст.118-123

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

The relations between state and religion in Germany in 20-30 years of XX century: the experience of Baptist societies Index Copernicus Journal Master List CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) «Вармінські студії» («Studia Warmińskie»). Польща Подано до друку. Збірник вийде у січні 2016 р.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну