Кравець Олександр Петрович,

викладач
Кравець Олександр Петрович
QA
Резюме
Освіта

1.1979-1984 рр. навчання  у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (факультет німецької мови)

спеціальність  - вчитель іноземних мов (німецької та англійської)

2. 2008 р.  магістеріум  "Острозька академія"

спеціальність  - "Мова та література (англійська)"    магістр філології 


Досвід роботи

1.  1984 - 1985 рр. вчитель німецької мови Михнівської середньої школи Ізяславського р-ну Хмельницької обл.

2. 1985 - 1987 рр  заступник директора школи з виховної роботи цієї ж школи

3. 1987 - 1990 рр. заступник директора школи з навчально-виховної роботи М якітської середньої школи Ізяславського р-ну Хмельницької обл.

4. 1990 - 2002 рр. вчитель німецької мови цієї ж школи

5. з 2002 р і до цього часу - викладач німецької мови кафедри індоєвропейських мов ф-ту романо-германських мов Національного університету "Острозька академія"

Наукова робота
2020

Опублікування тлумачного словника, довідника

Видання "Німецько-українського словника"

Опублікування словника

Німецько-український словник

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІ” 26 листопада 2020 року м. Острог

2019

Опублікування тлумачного словника, довідника

Видання "Німецько-українського словника"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у четвертій Міжнародній науково-практичній конференції "Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації"

Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь у міжнародному науково-практичному семінарі з питань сімейного консультування у м. Свалява (Закарпаття)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво німецько-мовним клубом "Лорелея"

2018

Опублікування тлумачного словника, довідника

Видання "Німецько-українського словника" у співавторстві з Поліщук В.Л.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

виступ з доповіддю на тему: "Компаративний метод у викладанні іноземної мови (на базі ні- мецької мови)" на Днях науки в "Острозькій академії". 27-28.03. 2018 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кравець О.П. Про походження мов. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія Філологія. Вип.70 (2) с. 106-110.2018 р.

Опублікування статті

Про походження та розвиток мови як найунікальнішого засобу людського спілкування

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Використання методу проектів на заняттях з німецької мови Доповідач: Кравець О. П.

5. Окремі аспекти вивчення німецької мови (самостійно чи дистанційно). Кравець О., викладач кафедри індоєвропейських мов факультету романо-германських мов НаУОА

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Aleksander Kravets, The Relations between State and Religion in Germany in 20-30 years of XX Century: the Experience of Baptist Societies (Stosunki pomiędzy państwem a religią w Niemczech w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.: doświadczenia Kościoła Chrześcijan Baptystów), s. 291-301

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у роботі секції "Університет" Східноєвропейського Лідерського Форуму . Київ: 11-14 листопада 2015 р. Є лист -подяка від керівника Я. Лукасіка

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

The relations between state and religion in Germany in 20-30 years of XX century: the experience of Baptist societies Index Copernicus Journal Master List CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) «Вармінські студії» («Studia Warmińskie»). Польща Подано до друку. Збірник вийде у січні 2016 р.

Опублікування статті

Державно-церковні відносини у Польщі в 20-30 рр. ХХ ст.: досвід баптистських громад Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова. Українська Академія Наук. Гілея. Науковий вісник. Київ-2015 № 97 (6) Ст.118-123

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну