Герасимчук Олег Павлович,

к.ю.н, доц., завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Герасимчук Олег Павлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Засада диспозитивності: теоретичні аспекти / О. П. Герасимчук // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти", м. Івано-Франківськ, 11-12 березня 2016 року. - С. 204-207.

Правова охорона правосуддя за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року / О.П. Герасимчук // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні», м. Київ, 24 квітня 2016 р.

Практика як основа підготовки фахових правників. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна юридична освіта: досвід минулого - погляд у майбутнє". Одеса, 21 жовтня 2016 р.

Засада диспозитивності у класифікації засад кримінального провадження / О. П. Герасимчук. - П"ята Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми". м. Івано-Франківськ, 15 квітня 2016 р.

Поняття та ознаки злочину за Статутом Великого Князівства Литовського / О. П. Герасимчук // Матеріали ХХХУ Міжнародної історико-правової конференції "Нормотворення і систематизація в праві: до 100-річчя Руської правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського", 22-25 вересня 2016 р., м. Дубно

Загальна характеристика системи злочинів на українських землях у складі Великого князівства Литовського у другій половині ХУІ ст. / О.П. Герасимчук //Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання". м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 року

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Процессуальный статус близких родственников потерпевшего / О. П. Герасимчук // "Россия в современном мире: политико-правовой аспект" : материалы 2 Международной науч. конф., (с. Дивноморское, 24-29 мая 2016 г.). - Ростов н/Д: ДГТУ, 2016. - С. 93-99.

Уголовно-правовая охрана правосудия согласно Статута ВКЛ 1566 г. / О. П. Герасимчук //«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК», г. Минск, 15 апреля. - Минск: БИП, 2016.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Часопис. Серія "Право"

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сутність конституційної держави у працях Є.В. Спекторського // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

7

Опублікування статті

Сутність конституційної держави у працях Є.В. Спекторського // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 14-17.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну