Герасимчук Олег Павлович,

к.ю.н, доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Герасимчук Олег Павлович
QA
Резюме
Освіта

  • Національний університет «Острозька академія», 2003 р., спеціальність «Правознавство», кваліфікація: магістр права
  • Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; Тема дисертації «Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України»
  • Доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін 


Підвищення кваліфікації

  • Стажування у ПУО "БИП-Институт правоведения", тема: "Дослідження І. Малиновським злочинів проти правосуддя у Великому Князівстві Литовському" (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 25.01-25.04.2018 р., 180 год.) https://drive.google.com/file/d/1UUyc3SHA1Ac1b5kRdDanibpD_PES1aDb/view?usp=sharing


Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

МНК "Малиновські читання-2021"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки-2021

Опублікування статті

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог,2021

2020

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Заступник гол.редактора Часопису НаУОА, 2020

2019

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Заступник гол.редактора Часопису НаУОА, 2019

2018

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

МЧ, Часопис

Опублікування тез доповідей

МЧ, РБх2

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

МЧ-2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

РБ, двічі

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Часопис, 2 номери

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Часопис. Серія "Право"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Поняття та ознаки злочину за Статутом Великого Князівства Литовського / О. П. Герасимчук // Матеріали ХХХУ Міжнародної історико-правової конференції "Нормотворення і систематизація в праві: до 100-річчя Руської правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського", 22-25 вересня 2016 р., м. Дубно

Загальна характеристика системи злочинів на українських землях у складі Великого князівства Литовського у другій половині ХУІ ст. / О.П. Герасимчук //Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання". м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 року

Засада диспозитивності: теоретичні аспекти / О. П. Герасимчук // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти", м. Івано-Франківськ, 11-12 березня 2016 року. - С. 204-207.

Правова охорона правосуддя за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року / О.П. Герасимчук // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні», м. Київ, 24 квітня 2016 р.

Практика як основа підготовки фахових правників. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна юридична освіта: досвід минулого - погляд у майбутнє". Одеса, 21 жовтня 2016 р.

Засада диспозитивності у класифікації засад кримінального провадження / О. П. Герасимчук. - П"ята Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми". м. Івано-Франківськ, 15 квітня 2016 р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Процессуальный статус близких родственников потерпевшего / О. П. Герасимчук // "Россия в современном мире: политико-правовой аспект" : материалы 2 Международной науч. конф., (с. Дивноморское, 24-29 мая 2016 г.). - Ростов н/Д: ДГТУ, 2016. - С. 93-99.

Уголовно-правовая охрана правосудия согласно Статута ВКЛ 1566 г. / О. П. Герасимчук //«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК», г. Минск, 15 апреля. - Минск: БИП, 2016.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

7

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сутність конституційної держави у працях Є.В. Спекторського // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року

Опублікування статті

Сутність конституційної держави у працях Є.В. Спекторського // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 14-17.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну