Пухонська Оксана Ярославівна,

к.ф.н., Старший викладач
Пухонська Оксана Ярославівна

https://goo.gl/Tr9rk7

QA
Резюме
Освіта

Національний університет "Острозька академія", Магістр філології

Досвід роботи

- Національний університет "Острозька академія" (старший викладач Кафедри української мови і літератури) - з 2018 р.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (докторант Кафедри української літератури і компаративістики) – 2015-2018.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (старший викладач Кафедри української літератури і компаративістики) – 2013-2016.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії літературознавства) – 2012-2015.

- Національний університет «Острозька академія» (викладач Кафедри літературознавства і журналістики) – 2011-2013.

- Національний університет «Острозька академія» (старший лаборант Кафедри літературознавства і журналістики) – 2010- 2011.

Опис відсутній

Професійні навики

Опис відсутній

****

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" (до 170-річчя заснування кафедри української словесності). Львівський національний університет імені Івана Франка

Опублікування статті

Пухонська О. Білі плями пам’яті на темному тлі історії (за романом «Дім для Дома» Вікторії Амеліної). Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства (збірник наукових праць) / відп.ред.І.В.Сабадош. Ужгород, 2018. Вип.23.С. 279-282

Поколіннєва рецепція пам’яті в літературі після 1990-х. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 61. Ч.1. – С. 28-35.

3. Пухонська О. «#Вертеп. Роман про Майдан» Олени Захарченко: світлотіні нової історії. Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова» : монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2018. С. 45-56

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Пухонська О. ЗАКІНЧЕНА ПОВІСТЬ ЖИТТЯ, ЩО НЕ ВІДБУЛОСЯ. Рецензія на видання Глуховський П., Ковальський М. Апте. Незакінчена повість / Пьотр Глуховський, Мартин Ковальський; [переклад з польської мови – Є. Врадій]. – Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2017. – 140 с. з іл.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Konferencja międzynarodowa "Doświadczenia 100-lecia niepodległości. Historia i perspektywy..." Warszawa

IX Konferencja Młodych Naukowców "Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog". Obrzycko

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Друга всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту", Острог

Видання наукової монографії

Пухонська О. Літературний вимір пам'яті. Київ: Академвидав, 2018. 304 с.

Пухонська О. Словографія минулого. Збірник статей про культурну пам'ять у літературі. LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 116 с.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Certificate - 27.07.2018 (0,3 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Zaświadczenie - 07.12.2018 (2,39 Мб).

Сертифікат - 04.10.2018 (1,18 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну