Пухонська Оксана Ярославівна,

к.ф.н., Старший викладач
Пухонська Оксана Ярославівна

https://goo.gl/Tr9rk7

QA
Резюме
Освіта

Національний університет "Острозька академія", Магістр філології

Досвід роботи

- Національний університет "Острозька академія" (старший викладач Кафедри української мови і літератури) - з 2018 р.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (докторант Кафедри української літератури і компаративістики) – 2015-2018.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (старший викладач Кафедри української літератури і компаративістики) – 2013-2016.

- Київський університет імені Бориса Грінченка (науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії літературознавства) – 2012-2015.

- Національний університет «Острозька академія» (викладач Кафедри літературознавства і журналістики) – 2011-2013.

- Національний університет «Острозька академія» (старший лаборант Кафедри літературознавства і журналістики) – 2010- 2011.

Опис відсутній

Професійні навики

Опис відсутній

****

Опис відсутній

Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція "Україна - Європейський Союз: Від партнерства до асоціації" Львівський національний університет імені Івана франка

Міжнародна наукова конференція "Тіло як текст та текст тіла: тіло / тілесність у художньому та літературознавчому дискурсах" Київський національний лінгвістичний університет

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

IX Міжнародний Конгрес Україністів

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

вузівська конференція "Дні науки"

Захист дисертації

Захист докторської дисертації "Посттоталітарна пам'ять та її трансформація в сучасній українській літературі"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Пухонська О. Література VS війна: "Життя P.S." Валерії Бурлакової як посттравматична рефлексія // Вісник Запорізького національного університету. - 2018. - №1. - С. 17-23 [Index Copernicus]

Pukhonska O. Głos „po” albo Wszechświat „za kolczastym drutem” w świetle wspomnień Myrosława Marynowycza // OD „ZAPISU” DO... ZAPISU HISTORII. KULTURA POZA CENZURĄ W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W LATACH 1977–1991 / redakcja naukowa Bogusław Bakuła, Agnieszka Matusiak, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, Wrocław 2018. - S. 233-248

Пухонська О. Література і пам’ять: версії взаємовпливу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вип 4(72). Острог, 2018. С. 191–193. Index Copernicus International.

Pukhonska O. Деконструкція міту слов'янського братерства в українській літературі Євромайдану. Słowiańskie inspiracje. Język, literatura, kultura. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. S. 135-146

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Пухонська О. ЗАКІНЧЕНА ПОВІСТЬ ЖИТТЯ, ЩО НЕ ВІДБУЛОСЯ. Рецензія на видання Глуховський П., Ковальський М. Апте. Незакінчена повість / Пьотр Глуховський, Мартин Ковальський; [переклад з польської мови – Є. Врадій]. – Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2017. – 140 с. з іл.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" (до 170-річчя заснування кафедри української словесності). Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Konferencja międzynarodowa "Doświadczenia 100-lecia niepodległości. Historia i perspektywy..." Warszawa

IX Konferencja Młodych Naukowców "Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog". Obrzycko

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Друга всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту", Острог

Видання наукової монографії

Пухонська О. Літературний вимір пам'яті. Київ: Академвидав, 2018. 304 с.

Пухонська О. Словографія минулого. Збірник статей про культурну пам'ять у літературі. LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 116 с.

Опублікування статті

3. Пухонська О. «#Вертеп. Роман про Майдан» Олени Захарченко: світлотіні нової історії. Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри «Коронації слова» : монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2018. С. 45-56

Пухонська О. Білі плями пам’яті на темному тлі історії (за романом «Дім для Дома» Вікторії Амеліної). Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства (збірник наукових праць) / відп.ред.І.В.Сабадош. Ужгород, 2018. Вип.23.С. 279-282

Поколіннєва рецепція пам’яті в літературі після 1990-х. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 61. Ч.1. – С. 28-35.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Certificate - 27.07.2018 (0,3 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Zaświadczenie - 07.12.2018 (2,39 Мб).

Сертифікат - 04.10.2018 (1,18 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну