Матласевич Оксана Володимирівна,

д.п.н., доц., завідувач кафедри психології та педагогіки
Матласевич Оксана Володимирівна
QA
Резюме
Освіта
 • 1994–1999 рр. – Рівненський державний педагогічний університет, спеціальність — „Практична психологія та основи правознавства ”, кваліфікація – „Практичний психолог у закладах освіти, вчитель основ правознавства”;
 • 2000–2004 рр. — Національний університет «Острозька академія», аспірантура, спеціальність 19.00.07 — „Педагогічна та вікова психологія”;
 • 2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія”, тема дисертації „Психологічні ідеї гуманізму в світлі концепцій острозьких просвітників ХVІ – ХVІІ століття”;
 • 2007 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри психолого-педагогічних дисциплін.
 •          Курси підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, листопад 2004 – травень 2005 рр.).
 •          Польсько-український проект «Bliski most – educacja we wspolpracy polsko-ukrainskiej» (Люблін, червень 2006 р.);
 •          Освітня програма першого ступеня «Введення в гештальт-терапію» (Київський гештальт-університет, 2008-2009 рр.);
 •          Програма професійної підготовки гештальт-терапевтів (м. Київ, Київський гештальт-університет, 2010 – 2014 рр.);
 •       Довгострокова навчальна програма «Психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми та батькам в гуманістичному підході» (м. Київ, Київський гештальт-університет, 2011 – 2014 рр.);
 •    Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Короткострокова терапія осіб, що перебувають (або перебували) у кризовій ситуації» (Буковинський державний медичний університет, 7-9 липня 2014р.);
 •          Освітні гештальт-інтенсиви (м.Косів, 20-28 липня 2010 р., Татарів, 06 – 14 липня 2013 р.);
 •          Тренінг-семінар «Лялькотерапія – мистецтво самовираження та само зцілення як форма роботи психолога у процесі консультування та корекції» (м. Рівне, 04 листопада 2011 р.), сертифікат № 129/11;
 •          Теоретико-практичний семінар «Сімейна системна психотерапія» (Буковинський проект групової психотерапії, 04 – 10 липня 2011 р.);
 •          Підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (м. Київ, 20-22 листопада 2014 року);
 • ІХ Літня психологічна школа «Психологічні форми і технології організації майбутнього» (м. Острог, 8-12 липня 2015 р.), сертифікат № 629.

   

Досвід роботи
 • 1999 2005 рр. - методист кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», викладач-асистент (за сумісництвом);
 • 2005 2007 рр. — старший викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія»;
 • 2007 – 2015 рр. – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія»;
 • 2010 - 2016 рр. – заступник декана з наукової роботи факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія»;
 • 2012 і по теперішній час – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
 • 2015 і по теперішній час — завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія».

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Психологія сімейних відносин; організаційна психологія.

Професійні навики

Практикуючий гештальт-консультант, дитячий психолог, ведуча тренінгових програм.

Наукова робота
2022

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Організація та проведення сертифікатної програми з організаційної психології (О.Матласевич, У.Нікітчук)

2021

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

відповідальна за випуск Наукового журналу "Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологія""

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Матласевич О.В. Сравнительный анализ структурно-компонентного состава педагогических способностей учителей общеобразовательных школ, учителей предметов духовно-нравственного направления и преподавателей вузов // Веснік Брэсцкага унівэрсітета. Серыя 3 «Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія». № 1. 2020. – С. 265 – 272.

Oksana Matlasevych, Eduard Balashov, Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh. STRUCTURAL AND COMPONENT STRUCTURE OF PEDAGOGICAL ABILITIES OF YOUNG TEACHERS FROM THE SIGNS OF SUCCESS. YOUTH VOICE JOURNAL. YOUNG PEOPLE IN EDUCATION. SPECIAL ISSUE VOLUME I, 2021. P. 30-33

Аnna Hilman, Oksana Matlasevych, Natalia Kulesha, Eduard Balashov. Peculiarities of attitude to the Disease in adulthood. Journal of Cognitive Science. 2021. Volume 22. Issue 1. P.111-134

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Публікація 2 статей у співавторстві зі студентами

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на звітній науковій конференції "Дні науки-2021"

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему "Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів 16-18 ст."

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на звітній науково-практичній конференції НаУОА "Дні науки" (травень 2019 року)

Доповідь на звітній науково-практичній конференції НаУОА "Дні науки" (травень 2020 року)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма "Основи психологічного консультування та капеланське служіння" (травень 2019 року)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

відповідальний секретар збірника наукових праць "Наукові записки. Серія "Психологія""

відповідальна за випуск Наукового журналу "Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологія""

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Публікація статті у Вип.9 Наукового журналу "Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологія""

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на підсумковій науково-практичній конференції "Дні науки"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

відповідальний секретар збірника наукових праць "Наукові записки. Серія "Психологія""

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

СТАТТЯ У НАУКОВИХ ЗАПИСКАХ ОА, серія "ПСИХОЛОГІЯ"

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Майстернею практичного психолога

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Матласевич О.В. Метакогнітивно-рефлексивний компонент у структурі педагогічних здібностей: результати емпіричного дослідження // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2017. - Том ХІ: психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Випуск 15. - 636 с. - С. 298 - 308.

Матласевич О.В., Нікітчук У.І. Альтернативні форми організації амбулаторної реабілітації у малому місті // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2017. - Том ХІ: психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Випуск 15. - 636 с. - С. 308 - 316.

Матласевич О.В. Здатність до саморозвитку у структурі педагогічних здібностей сучасних учителів та викладачів ВНЗ / О.В. Матласевич // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: збірник наукових матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2017. – 223 с. – С.108 – 112.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Матласевич О.В. Педагогічні здібності: виклики сучасності / О.В. Матласевич // Психологічні перспективи: Міжнародний науковий рецензований періодичний журнал. - Луцьк, 2016. - Випуск 28. - (Індекс COPERNICUS). - С. 340-351. - Режим доступу: http://psychoprospects.ucoz.com/load/issue_28_2016/38

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Маtlasevych Oksana. Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanogo modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operaci antyterrorystycznej. VIII MIEDZYNARODOWE DNI REHABILITACJI. (Rzeszow, 4-5 lutego 2016 r.)

Matlasevich O., Nikitchuk U. International Conference "Innovations in interprofessional collaboration: individual, community and global engagement", York Wellness and Rehabilitation Institute (16-18 June 2016, Nazareth Colledge, Rochester, NY, USA). Alternative forms of organization of rehabilitation in a small town.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Матласевич О.В. Компонентний склад і структура педагогічних здібностей / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія "Психологія". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Випуск 3. - С. 119 - 133.

Матласевич О.В. МЕТАКОГНІТИВНО-ДІАЛОГОВА ПОЗИЦІЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ / О.В. Матласевич // Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект». Збірник тез. 3- 5 червня 2016 року. – Львів, 2016. – 189 с. - С. 139 - 144.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К.48.125.03 по захисту дисертацій для одержання наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма з організаційної психології

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція "Modern problems of education aand science - 2015" (31 січня, м. Будапешт). Доповідь: "Methods of Christian psychological research: problems and prospects".

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Matlasevych O.V. Methods of Christian psychological research: problems and prospects // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015. – P. 77 – 79.

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Довідка № 182/17 про проходження стажування на базі кафедри клінічної псиїології Українського католицького університету (108 год.) - 27.04.2017 (1,37 Мб).

Сертифікат про завершення навчання у довгостроковій програмі "Психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході" (300 год.) - 18.09.2014 (1,37 Мб).

Сертифікат "Курси підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів" (200 год.) - 18.05.2006 (2,71 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Certificate scientific and pedagogic internship (Польща, Вища школа бізнесу і підприємництва" - 14.02.2018 (1,82 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про завершення освітньої програми 1-го рівня "Введення в гештальт-терапію" (150 год.) - 22.10.2009 (3 Мб).

Сертифікат про участь в VІІ літньому освітньому гештальт-інтенсиві "Чоловічо-жіночі стосунки" (06-14 липняя 2013 р.) - 14.07.2013 (1,53 Мб).

Сертифікат участі в польсько-українському проекті "Bliski most - edukacja we wspolpracy polsko-ukrainskiej" (75 год.) - 16.06.2006 (1,37 Мб).

Сертифікат про завершення програми професійної підготовки гештальт-терпевтів/гештальт-консультантів (570 год.) - 23.10.2014 (1,31 Мб).

Сертифікат № 129/11 про успішне проходження навчання на тренінгу-семінарі "Лялькотерапія - мистецтво самовираження та самозцілення як форма роботи психолога у процесі консультування та корекції" - 04.11.2011 (2,06 Мб).

Сертифікат про участь у ІV літньому освітньому гештальт-інтенсиві (20-28 липня 2010 р.) - 28.07.2010 (2,98 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь у ХІІ міжнародній психологічній конференції "Перлз фест" (05.10-07.10.2012 р.) - 07.10.2012 (1,44 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Сертифікат про участь у гала фестивалі тренінгів "Я. Мрія. Успіх" - 01.07.2009 (1,56 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат № 629 учасника ІХ літньої психологічної школи "Психологічні форми і технології організації майбутнього" - 12.07.2015 (2,16 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації за напрямами "Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики" - 22.11.2014 (1,96 Мб).

Сертифікат дійсного члена асоціації превентивної та антиейджинг медицини - 18.10.2017 (2,25 Мб).

Сертифікат учасника психологічного інтенсиву (Репуженці, 2011) - 10.07.2011 (1,43 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у теоретично-практичному семінарі за напрямом "Сімейна системна психотерапія" (28 год.) - 12.04.2020 (1,28 Мб).

Сертифікат учасника науково-практичного семінару з міжнародною участю "Короткострокова терапія осіб, що перебувають (або перебували) в кризовій ситуації" - 09.07.2014 (2,68 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.matlasevych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну