Матласевич Оксана Володимирівна,

к.п.н., доц., завідувач кафедри психології та педагогіки
Матласевич Оксана Володимирівна
QA
Резюме
Освіта
 • 1994–1999 рр. – Рівненський державний педагогічний університет, спеціальність — „Практична психологія та основи правознавства ”, кваліфікація – „Практичний психолог у закладах освіти, вчитель основ правознавства”;
 • 2000–2004 рр. — Національний університет «Острозька академія», аспірантура, спеціальність 19.00.07 — „Педагогічна та вікова психологія”;
 • 2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія”, тема дисертації „Психологічні ідеї гуманізму в світлі концепцій острозьких просвітників ХVІ – ХVІІ століття”;
 • 2007 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри психолого-педагогічних дисциплін.
 •          Курси підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, листопад 2004 – травень 2005 рр.).
 •          Польсько-український проект «Bliski most – educacja we wspolpracy polsko-ukrainskiej» (Люблін, червень 2006 р.);
 •          Освітня програма першого ступеня «Введення в гештальт-терапію» (Київський гештальт-університет, 2008-2009 рр.);
 •          Програма професійної підготовки гештальт-терапевтів (м. Київ, Київський гештальт-університет, 2010 – 2014 рр.);
 •       Довгострокова навчальна програма «Психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми та батькам в гуманістичному підході» (м. Київ, Київський гештальт-університет, 2011 – 2014 рр.);
 •    Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Короткострокова терапія осіб, що перебувають (або перебували) у кризовій ситуації» (Буковинський державний медичний університет, 7-9 липня 2014р.);
 •          Освітні гештальт-інтенсиви (м.Косів, 20-28 липня 2010 р., Татарів, 06 – 14 липня 2013 р.);
 •          Тренінг-семінар «Лялькотерапія – мистецтво самовираження та само зцілення як форма роботи психолога у процесі консультування та корекції» (м. Рівне, 04 листопада 2011 р.), сертифікат № 129/11;
 •          Теоретико-практичний семінар «Сімейна системна психотерапія» (Буковинський проект групової психотерапії, 04 – 10 липня 2011 р.);
 •          Підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (м. Київ, 20-22 листопада 2014 року);
 • ІХ Літня психологічна школа «Психологічні форми і технології організації майбутнього» (м. Острог, 8-12 липня 2015 р.), сертифікат № 629.

   

Досвід роботи
 • 1999 2005 рр. - методист кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», викладач-асистент (за сумісництвом);
 • 2005 2007 рр. — старший викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія»;
 • 2007 – 2015 рр. – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія»;
 • 2010 - 2016 рр. – заступник декана з наукової роботи факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія»;
 • 2012 і по теперішній час – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
 • 2015 і по теперішній час — завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія».

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Психологія сімейних відносин; організаційна психологія.

Професійні навики

Практикуючий гештальт-консультант, дитячий психолог, ведуча тренінгових програм.

Наукова робота
2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на підсумковій науково-практичній конференції "Дні науки"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

відповідальний секретар збірника наукових праць "Наукові записки. Серія "Психологія""

Опублікування статті

СТАТТЯ У НАУКОВИХ ЗАПИСКАХ ОА, серія "ПСИХОЛОГІЯ"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція "Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення", м.Львів, 16-17 березня 2018 року. Доповідь на тему: "Формування духовної культури бізнес-середовища".

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Майстернею практичного психолога

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

член редколегії фахового збірника "Наукові записки" серія "Психологія"

Опублікування статті

Матласевич О.В. Метакогнітивно-рефлексивний компонент у структурі педагогічних здібностей: результати емпіричного дослідження // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2017. - Том ХІ: психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Випуск 15. - 636 с. - С. 298 - 308.

Матласевич О.В., Нікітчук У.І. Альтернативні форми організації амбулаторної реабілітації у малому місті // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2017. - Том ХІ: психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Випуск 15. - 636 с. - С. 308 - 316.

Матласевич О.В. Здатність до саморозвитку у структурі педагогічних здібностей сучасних учителів та викладачів ВНЗ / О.В. Матласевич // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: збірник наукових матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2017. – 223 с. – С.108 – 112.

2016

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К.48.125.03 по захисту дисертацій для одержання наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Matlasevich O., Nikitchuk U. International Conference "Innovations in interprofessional collaboration: individual, community and global engagement", York Wellness and Rehabilitation Institute (16-18 June 2016, Nazareth Colledge, Rochester, NY, USA). Alternative forms of organization of rehabilitation in a small town.

Маtlasevych Oksana. Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanogo modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operaci antyterrorystycznej. VIII MIEDZYNARODOWE DNI REHABILITACJI. (Rzeszow, 4-5 lutego 2016 r.)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма з організаційної психології

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Матласевич О.В. Педагогічні здібності: виклики сучасності / О.В. Матласевич // Психологічні перспективи: Міжнародний науковий рецензований періодичний журнал. - Луцьк, 2016. - Випуск 28. - (Індекс COPERNICUS). - С. 340-351. - Режим доступу: http://psychoprospects.ucoz.com/load/issue_28_2016/38

Опублікування статті

Матласевич О.В. Компонентний склад і структура педагогічних здібностей / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія "Психологія". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Випуск 3. - С. 119 - 133.

Матласевич О.В. МЕТАКОГНІТИВНО-ДІАЛОГОВА ПОЗИЦІЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ / О.В. Матласевич // Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект». Збірник тез. 3- 5 червня 2016 року. – Львів, 2016. – 189 с. - С. 139 - 144.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Матласевич О.В. МЕТАКОГНІТИВНО-ДІАЛОГОВА ПОЗИЦІЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» (3- 5 червня 2016 р., Львів).

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна конференція «The First International Scientific Conference on Psychology Regarding Evidence-Based Practice in Ukraine», 13-14 листопада 2015 р., м. Київ (засвідчено сертифікатом, виданим SWPS University спільно з КНУ ім. Т. Г. Шевченка)

Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах» (м. Київ, 11 грудня 2015 року). Доповідь: "Особливості допомоги сім’ям у кризових ситуаціях засобами християнсько-орієнтованої психології".

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція "Modern problems of education aand science - 2015" (31 січня, м. Будапешт). Доповідь: "Methods of Christian psychological research: problems and prospects".

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

1. Matlasevych O.V. Methods of Christian psychological research: problems and prospects // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015. – P. 77 – 79.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.matlasevych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну