Максимчук Оксана Олексіївна,

викладач
Максимчук Оксана Олексіївна

https://goo.gl/6gx7Rn

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Максимчук О. О. Сутність та правова природа плати за землю Юридичний науковий електронний журнал №4. 2020. С. 104-109 http://www.lsej.org.ua/4_2020/26.pdf Index Copernicus International (Республіка Польща)

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Максимчук О. О. Правова форма економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель: поняття та види. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : наук. журн..- Одеса. №20. 2019 р. С.79-86 (Index Copernicus International (Республіка Польща)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.maksymchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну