Костюк Оксана Юріївна,

к.п.н., доц., завідувач кафедри англійської мови та літератури
Костюк Оксана Юріївна
QA
Резюме
Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов 

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Kotsiuk, L., Polishchuk, V., & Bobkov, V. (2021). The Formation and Development of Women’s Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 20th Century. Journal of Education Culture and Society, 12(2), 227–240. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.227.240 (Наукометричне видання, WoS)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

виступ на щорічній Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації». Доповідь: "Лексичні засоби репрезентації категорії «часу» в текстах класичної британської літератури (Е. Бронте, О. Вайлд, Ч. Діккенс)" 21 жовтня 2021 р.

Науково-методичний семінар “Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури”, доц Костюк О.Ю.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

написання і публікація статті

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Karen Eicher, Oksana Kostiuk. Learning the semantics of verbs with the prefix пере- in the system of the Ukrainian language as a foreign language/ Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 5(73). – С. 298-301

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”,

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”,

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Kostiuk O.Y., Lushpay L.I. Narrative Method in Teaching Foreign Languages / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І.Міжнародний досвід інклюзивного навчання. / Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. - Житомир: ЖДУ, 2016. - 150 с.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Міжнародний досвід інклюзивного навчання. – Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. – Житомир: ЖДУ, 2016. – С. 13-25.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Організація семінару “Blended Learning”, представництво компанії “Pearson Longman” в Україні, 28 березня 2017 р.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Kostiuk O.Y., Lushpay L.I. Task-based language teaching as an effective in foreign language studies // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна ”. – 2016. – Вип. 60. – С. 3-5.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Костюк О. Ю. Інтернет-ресурси та електронні бібліотеки на заняттях з англійської мови // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Філологічна ”. – 2015. – Вип 52. – С. 140-141

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна ”. – 2015. – Вип. 56. – С. 368.

Видання наукової монографії

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія ”, 2015. – Вип. 52 – 306 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну