Костюк Оксана Юріївна,

к.п.н., доц., завідувач кафедри англійської мови та літератури
Костюк Оксана Юріївна
QA
Резюме
Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов 

Наукова робота
2019

Опублікування статті

Karen Eicher, Oksana Kostiuk National University of Ostroh Academy Learning the semantics of verbs with the prefix пере- in the system of the Ukrainian language as a foreign language

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

III Міжнародна науково-практична конференція „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”

IV Міжнародна науково-практична конференція „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”,

2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

участь у XXІІІ науково викладацько-студентській конференція «Дні Науки», березень 2018 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”,

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на ІІ міжнародній конференції, квітень 2018 р.

2017

Опублікування статті

Kostiuk O.Y., Lushpay L.I. Narrative Method in Teaching Foreign Languages / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І.Міжнародний досвід інклюзивного навчання. / Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. - Житомир: ЖДУ, 2016. - 150 с.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – 226 с.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Narrative method in teaching foreign languages. – Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, О.Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – C. 22-23.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Міжнародний досвід інклюзивного навчання. – Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. – Житомир: ЖДУ, 2016. – С. 13-25.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Костюк О. Ю. XXІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні Науки», тема доповіді: Іноземні мови у навчально-виховному процесі у «Жіночому графа Д. Блудова училищі», 27-30 березня 2017 р., м. Острог

Костюк О. Ю. IIІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» 22 лютого 2107 року, м. Острог. Голова секції

Участь Симпозіумі з канадознавства

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Організація семінару “Blended Learning”, представництво компанії “Pearson Longman” в Україні, 28 березня 2017 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

I Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (Острог, 6-7 квітня 2017 року). Голова секції

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IІ Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-конференції з міжнародною участю “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ” 24 лютого 2016 р., м. Острог

ХХ Міжнародна науково-практична конференції «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 7-8 квітня 2016 року)

XXІ наукова викладацько-студентська конференція, Острог – 2016, 19 – 21 квітня 2016 р.

Опублікування статті

Kostiuk O.Y., Lushpay L.I. Task-based language teaching as an effective in foreign language studies // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна ”. – 2016. – Вип. 60. – С. 3-5.

2015

Опублікування статті

Костюк О. Ю. Інтернет-ресурси та електронні бібліотеки на заняттях з англійської мови // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Філологічна ”. – 2015. – Вип 52. – С. 140-141

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна ”. – 2015. – Вип. 56. – С. 368.

Видання наукової монографії

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія ”, 2015. – Вип. 52 – 306 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

заочної онлайн конференції з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» 25 лютого 2015 року

 участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 3-4 квітня 2015 року

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну