Костюк Оксана Юріївна,

к.п.н., доц., завідувач кафедри англійської мови та літератури
Костюк Оксана Юріївна
QA
Резюме
Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов 

Наукова робота
2020

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

участь у XXV науково викладацько-студентській конференція «Дні Науки», травень 2020 р.

участь у Всеукраїнській Інтернет конференції

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”

Опублікування статті

написання і публікація статті

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна науково-практична конференція „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”

III Міжнародна науково-практична конференція „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”,

Опублікування статті

Karen Eicher, Oksana Kostiuk. Learning the semantics of verbs with the prefix пере- in the system of the Ukrainian language as a foreign language/ Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 5(73). – С. 298-301

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на ІІ міжнародній конференції, квітень 2018 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

участь у XXІІІ науково викладацько-студентській конференція «Дні Науки», березень 2018 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”,

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Міжнародний досвід інклюзивного навчання. – Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. – Житомир: ЖДУ, 2016. – С. 13-25.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Narrative method in teaching foreign languages. – Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, О.Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – C. 22-23.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

I Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (Острог, 6-7 квітня 2017 року). Голова секції

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Костюк О. Ю. IIІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» 22 лютого 2107 року, м. Острог. Голова секції

Участь Симпозіумі з канадознавства

Костюк О. Ю. XXІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні Науки», тема доповіді: Іноземні мови у навчально-виховному процесі у «Жіночому графа Д. Блудова училищі», 27-30 березня 2017 р., м. Острог

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Організація семінару “Blended Learning”, представництво компанії “Pearson Longman” в Україні, 28 березня 2017 р.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – 226 с.

Опублікування статті

Kostiuk O.Y., Lushpay L.I. Narrative Method in Teaching Foreign Languages / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І.Міжнародний досвід інклюзивного навчання. / Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. - Житомир: ЖДУ, 2016. - 150 с.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

XXІ наукова викладацько-студентська конференція, Острог – 2016, 19 – 21 квітня 2016 р.

IІ Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-конференції з міжнародною участю “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ” 24 лютого 2016 р., м. Острог

ХХ Міжнародна науково-практична конференції «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 7-8 квітня 2016 року)

Опублікування статті

Kostiuk O.Y., Lushpay L.I. Task-based language teaching as an effective in foreign language studies // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна ”. – 2016. – Вип. 60. – С. 3-5.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

заочної онлайн конференції з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» 25 лютого 2015 року

 участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 3-4 квітня 2015 року

Видання наукової монографії

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія ”, 2015. – Вип. 52 – 306 с.

Опублікування статті

Костюк О. Ю. Інтернет-ресурси та електронні бібліотеки на заняттях з англійської мови // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Філологічна ”. – 2015. – Вип 52. – С. 140-141

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна ”. – 2015. – Вип. 56. – С. 368.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну