Костюк Оксана Юріївна,

к.п.н., доц., завідувач кафедри англійської мови та літератури
Костюк Оксана Юріївна
QA
Резюме
Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов 

Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

III Міжнародна науково-практична конференція „ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”

Опублікування статті

Karen Eicher, Oksana Kostiuk National University of Ostroh Academy Learning the semantics of verbs with the prefix пере- in the system of the Ukrainian language as a foreign language

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на ІІ міжнародній конференції, квітень 2018 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

участь у XXІІІ науково викладацько-студентській конференція «Дні Науки», березень 2018 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Викладацько-студентська конференція «Дні науки» в Національному університеті «Острозька академія”,

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Міжнародний досвід інклюзивного навчання. – Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. – Житомир: ЖДУ, 2016. – С. 13-25.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Narrative method in teaching foreign languages. – Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, О.Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – C. 22-23.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

I Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (Острог, 6-7 квітня 2017 року). Голова секції

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Костюк О. Ю. IIІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» 22 лютого 2107 року, м. Острог. Голова секції

Участь Симпозіумі з канадознавства

Костюк О. Ю. XXІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні Науки», тема доповіді: Іноземні мови у навчально-виховному процесі у «Жіночому графа Д. Блудова училищі», 27-30 березня 2017 р., м. Острог

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Організація семінару “Blended Learning”, представництво компанії “Pearson Longman” в Україні, 28 березня 2017 р.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – 226 с.

Опублікування статті

Kostiuk O.Y., Lushpay L.I. Narrative Method in Teaching Foreign Languages / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І.Міжнародний досвід інклюзивного навчання. / Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків / За ред. доц. Борейка О. М. - Житомир: ЖДУ, 2016. - 150 с.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

XXІ наукова викладацько-студентська конференція, Острог – 2016, 19 – 21 квітня 2016 р.

IІ Всеукраїнської науково-практичної заочної Інтернет-конференції з міжнародною участю “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ” 24 лютого 2016 р., м. Острог

ХХ Міжнародна науково-практична конференції «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 7-8 квітня 2016 року)

Опублікування статті

Kostiuk O.Y., Lushpay L.I. Task-based language teaching as an effective in foreign language studies // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна ”. – 2016. – Вип. 60. – С. 3-5.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

заочної онлайн конференції з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» 25 лютого 2015 року

 участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 3-4 квітня 2015 року

Видання наукової монографії

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія ”, 2015. – Вип. 52 – 306 с.

Опублікування статті

Костюк О. Ю. Інтернет-ресурси та електронні бібліотеки на заняттях з англійської мови // Наукові записки Національного університету “Острозька академія ”. Серія “Філологічна ”. – 2015. – Вип 52. – С. 140-141

Костюк О. Ю., Лушпай Л. І. Соціолінгвістична компетенція як компонент комунікативної компетентності // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна ”. – 2015. – Вип. 56. – С. 368.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.kostyuk@oa.edu.ua

Посилання

http://scholar.google.com/

На головну