Чепіль Оксана Яківна,

к.п.н., доц., викладач англійської мови
Чепіль Оксана Яківна

https://goo.gl/GoEm2g

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Міжнародні виставки досягнень науково-технічного прогресу та освіти

Участь у роботі Expolingua Berlin, Німеччина, 31-а міжнародна виставка з вивчення іноземних мов та культур, відвідання науково-методичного семінару : “ Learn how to translate with the world’s leading CAT tool” - SDL Trados Studio. Ed Flower, SDL plc, UK. “ Language teaching in 2030: game over for humans?” Inda Härtlein, Chatteburg GmbH, Germany.

Опублікування статті

ПСИХОЛІГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ  ЕФЕКТИВНОЇ ДІЛОВОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ У ПЛОЩИНІ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.» Наукові Записки, НаУОА, серія « Філологічна», Випуск 1(69),2 частина, ст. 223-227, 2018.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь у міжнародній конференції at Frei Universität, Berlin, Germany, 23-24 березня, 2018; «Wild Publics: Language in Public Space under the Conditions of Late Modernity.»

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції « Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». 19-20.04.2018р., м. Острог, НаУОА.( Сертифікат про участь додається).

2017

Опублікування статті

«Специфіка комунікативноі поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні.»Наукові Записки, НаУОА, серія « Філологічна», випуск 61, С. 193-198, 2017р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь в роботі міжнародного форуму "Language Skills for Economic and Social Inclusion“ , Humboldt Universität, Berlin, 12-13 жовтня, 2017р.

Участь у дводенному семінарі з інтеграційних питань у європейський простір, м. Берлін, 11-12 листопада 2017р., за ініціативи федеральної організації BAGIV (Bundesarbeitsgemeischaft der Immigrantenverbande in Detschland e. V.).

2016

Опублікування статті

«Комунікативний аспект в ідентифікації соціолінгвістичного статусу комуніканта», публікація у збірнику наукових праць НаУОА , серія " Філологічна", випуск 60, 2016р., С.249-251.

2015

Опублікування статті

«Особливості реалізації комунікативних стратегій у політичному дискурсі.»//Наукові записки/ Серія. «Філологічна».- Острог:Видавництво НаУОА.-Вип.52.-2015.- С.274-277.Фахов

2012

Присвоєння вченого звання доцента

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, протокол 1/02-Д, присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови та літератури.

1999

Захист дисертації

Кандидатська дисертація «Формування мислительноі дії систематизації у процесі вивчення іноземних мов у ВЗО». Рішенням спеціалізованої вченої ради Інститу психології ім. Г. С. Костюка АПН України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності педагогічна та вікова психологія

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.chepil@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну