Чепіль Оксана Яківна,

к.п.н., доц., викладач англійської мови
Чепіль Оксана Яківна

https://goo.gl/GoEm2g

QA
Резюме
Освіта


2012  Associate Professor in English language and literature

Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, Kyiv, Ukraine

1999     academic degree of the Candidate of Sciences ( PhD) in the field of Age and Pedagogical Psychology

Research Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Thesis: The formation of the mental action of systematization in the process of learning foreign languages.

09/1989 – 06/1994    Master of Arts, diploma of the teacher of English language with  honours.  

Kiev State Pedagogical Institute of foreign languages  Kyiv, Ukraine Досвід роботи2012 -   Associate Professor of the Department of Indo-European Languages,

National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine

09/2006-02/2007   Lecturer, Lviv  Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

03/2003 - 06/2005   Lecturer of the Department of English Philology,

Ivan Franko National University of Lviv

02.01.2001 – 09/2003   Head of Foreign Languages Department 
National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine

1994 - 2000 Junior/Senior Lecturer of the Foreign Languages Department

National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine

1994  Rector’s assistant 

National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine


Research Visits

2001 Frei University ( JFK), Berlin , Germany

Scientific grant for the research of issues of the Ukrainian Immigration to Canada

10/1997-06/1999  Research Institute of Psychology of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

scientific correspondent of the laboratory of Pedagogical and Age Psychology.
Професійні навики


10/2018-12/2018   Deutsch-Intensivkursen, B2

                                                    Judishe Volkshochschule, Berlin, Germany 

02/2017    telc Examination  Certificate, Council of Europe level B1

ALTE, Lichtenberg Kolleg E.V.,  Berlin, Germany 

02/2016 – 12/2016 Deutsch-Intensivkursen, A1-B1

Deutsch Akademie, Berlin, Germany

12/2014    Winter School for EFL teachers “ Striving for Perfection”

                    Lviv, “Runa”, Natalia Deachuk’s Agency of Foreign Languages,  Cambridge English Language Assessment Center


09/2008    internship at international ELT Summer School “Professional Development of Teachers in the Information Society”, organized and supported U.S. Embassy in Ukraine, Public Affairs Section, Regional English Language Office.

                   Zhytomyr State University, Institute of Foreign Philology, Zhytomyr


06/2002 internship at international Summer School “ American Studies in Ukraine”, organized and supported by the US Embassy and the Department of press, education and culture.                                                         

 National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine


05-08/1997 the ICCP, New York, USA 

Took a team-training course at the Orientation Camp ( George College)

Camp Counselor ( the ICCP)

Performed volunteer work for Christian Children’s Camp ( Memphis, Tennessee, USA)

Initiated and supervised children’s team project work
Хобі та інтереси

Psycholinguistics, Pragmatic Linguistics,Communication Theory, Business/Political discourses, Business Communication, Communicative strategies, History of Britain. 

Наукова робота
2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у роботі ІІІ міжнародної науково-практичної конференції « Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», квітень 2019 р., м. Острог, НаУОА.( Сертифікат про участь додається).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Організація, модерація та доповідь під час проведення наук практ семінару для студентів магістеріуму на тему: «Insights into the current context of business communication: vectors of change », в рамках практичного курсу « Business Communication».

Опублікування статті

« Лінгвопрагматичний аспект оцінних та емоційно-впливових комунікативних стратегій англомовної промови». Наукові Записки, НаУОА, Випуск 6 (74), серія « Філологія», ст.39-43, 2019 р.

2018

Міжнародні виставки досягнень науково-технічного прогресу та освіти

Участь у роботі Expolingua Berlin, Німеччина, 31-а міжнародна виставка з вивчення іноземних мов та культур, відвідання англомовних науково-методичних семінарів в рамках виставки.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь у міжнародній конференції at Frei Universität, Berlin, Germany, 23-24 березня, 2018; «Wild Publics: Language in Public Space under the Conditions of Late Modernity.»

Участь у роботі науково-методичних семінарів, в рамках роботи 31-і міжнародної виставки Expolingua Berlin, Germany, на тему: « Learn how to translate with the world’s leading CAT tool”- SDL Trados Studio. Ed Flower, SDL pls, UK. “ Language teaching in 2030: game over humans?” By India Härtlin, Chatteburg GmbH, Germany.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції « Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». 19-20.04.2018р., м. Острог, НаУОА.( Сертифікат про участь додається).

Опублікування статті

ПСИХОЛІГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ  ЕФЕКТИВНОЇ ДІЛОВОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ У ПЛОЩИНІ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.» Наукові Записки, НаУОА, серія « Філологічна», Випуск 1(69),2 частина, ст. 223-227, 2018.

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь в роботі міжнародного форуму "Language Skills for Economic and Social Inclusion“ , Humboldt Universität, Berlin, 12-13 жовтня, 2017р.

Участь у дводенному семінарі з інтеграційних питань у європейський простір, м. Берлін, 11-12 листопада 2017р., за ініціативи федеральної організації BAGIV (Bundesarbeitsgemeischaft der Immigrantenverbande in Detschland e. V.).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у роботі І міжнародної науково-практичної конференції « Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації». 19-21.04.2017., м. Острог, НаУОА.( Сертифікат про участь додається).

Опублікування статті

«Специфіка комунікативноі поведінки німецької спільноти у діловому спілкуванні.»Наукові Записки, НаУОА, серія « Філологічна», випуск 61, С. 193-198, 2017р.

2016

Опублікування статті

«Комунікативний аспект в ідентифікації соціолінгвістичного статусу комуніканта», публікація у збірнику наукових праць НаУОА , серія " Філологічна", випуск 60, 2016р., С.249-251.

2015

Опублікування статті

«Особливості реалізації комунікативних стратегій у політичному дискурсі.»//Наукові записки/ Серія. «Філологічна».- Острог:Видавництво НаУОА.-Вип.52.-2015.- С.274-277.Фахов

2012

Присвоєння вченого звання доцента

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, протокол 1/02-Д, присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови та літератури.

1999

Захист дисертації

Кандидатська дисертація «Формування мислительноі дії систематизації у процесі вивчення іноземних мов у ВЗО». Рішенням спеціалізованої вченої ради Інститу психології ім. Г. С. Костюка АПН України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності педагогічна та вікова психологія

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.chepil@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну