Мамонтова Наталія Анатоліївна,

д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Мамонтова Наталія Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995 р.р. -  Український інститут інженерів водного господарства, спеціальність «Облік і аудит» (диплом з відзнакою).

2012-2015 р.р. – Національний університет «Острозька академія», бакалавр з права (диплом з відзнакою).

Досвід роботи

1996-1998 -  Контрольно-ревізійний відділ в Острозькому районі,  головний контролер-ревізор, заступник начальника відділу.

1998 – 2018 – ТОВ «Острозький завод мінеральної води», головний бухгалтер.

З 2019 року - фізична особа-підприємець ( в т.ч. вид діяльності 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування)

НУ ОА
З 1997 року- викладач кафедри економіки (за сумісництвом)
2001 р - ст. викладач кафедри фінансів, доцент кафедри фінансів
2002-2003 - завідувач кафедри фінансів
2003 -2011 - доцент кафедри фінансів
2012- професор кафедри фінансів, обліку і аудиту
З 2013 року - завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ivanchuk N., Mamontova N. Payroll Taxes Increase Reserves in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. No 12(2). P. 575-589 (Web of Science).

Мамонтова Н. А. Концепція реформування корпоративного оподаткування доходів в Україні. /Н.А.Мамонтова, В.О.Витюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. № 4 (39). С. 130–137. (Web of Science).

Kovalska, L., Rogach, S., Petrukha, N., Mamontova, N., Yurchenko, O., Derevianko. S., Kolumbet, O. Correlation analysis of profitability in the management system of agricultural enterprises on the basis of sustanbile development. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2021. Vol. 21. Iss 4. Р. 327-336. (Web of Science).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мамонтова Н.А., Корнійчук Т.С. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами. Наукові записки Національного університету “Острозька академія” серія “Економіка”. 2021. № 21 (49). С.120-125

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 Національного університету водного господарства та природокористування як член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Мамонтова Н.А. Вплив пандемії на фінанси суб’єктів туристичної галузі/ М.В. Вавілов, Н. А. Мамонтова // Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., м. Острог, 22 жовтня 2021 р. Видавництво Національного університету «Острозька академія». Острог, 2021. C. 90–95.

2020

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 Національного університету водного господарства та природокористування як член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мамонтова Н. А. Організаційні етапи та методичні особливості надання аудиторських послуг. / О.Р.Антонюк, Н.А.Мамонтова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. 2020. № 18(46). С. 100–106.

Мамонтова Н.А. Развитие интеллектуального капитала в современных условиях /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2020. - № 1.- С. 155-160.

Мамонтова Н. А. Організаційні етапи та методичні особливості надання аудиторських послуг. / О.Р.Антонюк, Н.А.Мамонтова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. 2020. № 18(46). С. 100–106.

Nataliya Mamontova. Peculiarities of inventory in public sector of economy of Ukraine / Anna Novak, Mykola Denisenko, Nataliya Mamontova // Economics, Finance and Management Review (Scientific Center of Innovative Researches OÜ), Issue 4, 2020 - p. 53-58.

Мамонтова Н.А. Развитие интеллектуального капитала в современных условиях /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2020. - № 1.- С. 155-160.

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 Національного університету водного господарства та природокористування як член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Мамонтова Н.А. Интеграционные процессы на финансовом рынке Украины как элемент обеспечения финансово-экономической безопасности национального хозяйства /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2019. - № 1.- С.123-130.

Мамонтова Н.А. Механизм проектного управления национальным хозяйством: концепция, содержание, перспективы /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2018. - № 7.- С.75-85.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Мамонтова Н.А. Інтеграційні процеси енергоефективної стратегії розвитку національної економіки / Н.А.Мамонтова // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Випуск 25. - С. 206-209.

Мамонтова Н.А. Перспективи розвитку енергоефективності України на основі аналізу функціонування Європейської електроенергетики / Н.А.Мамонтова. Ю.Д. Костін // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». - 2018. - Випуск 18. - С. 419-426.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності Актуальні проблеми економіки. – 2015. - № 12. – С. 118-124.

Стратегічне управління вищим навчальним закладом в умовах ринкових трансформацій International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/2016.-№6

Economic and institutional development of higher education system//Modern Science-Moderni veda. – Praha. – Ceska Republika. – 2016. - №2.

Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features/ Natalia Mamontova, Anna Novak// Economics, Enterpreurship, Menegment, Volume 2, number 2. – p. 39-44.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мамонтова Н. А. Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня економіки / Н. А. Мамонтова // Економіка і управління. – 2015. – № 2. – С. 36–41.

Мамонтова Н. А. Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку / Н. А. Мамонтова // Науковий Вісник Полісся. – 2015. – № 2. – С. 23–27.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Мамонтова Н.А. Кредитні ресурси у фінансуванні промислових підприємств в умовах сталого розвитку/Н.А. Мамонтова //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28. – C. 130-133.

Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 45-52.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента - 23.10.2003 (0,81 Мб).

Атестат професора

Атестат професора - 16.05.2014 (0,63 Мб).

Диплом доктора наук

Диплом доктора економічних наук - 23.01.2013 (1,23 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата економічних наук - 13.06.2001 (1,41 Мб).

Диплом/сертифікат підтвердження закордонного стажування

Міжнародне стажування - 31.03.2023 (0,3 Мб).

Міжнародний тренінг Словаччина - 19.05.2022 (0,5 Мб).

Міжнародний тренінг - 19.05.2022 (0,86 Мб).

Довідка про стажування

Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща - 02.03.2020 (0,62 Мб).

Стажування НБУ - 24.12.2021 (0,25 Мб).

Міжнародний семінар - 23.10.2016 (0,83 Мб).

Почесна грамота

Острозька міська рада - 07.12.2017 (0,98 Мб).

Заслужений економіст України - 27.06.2018 (0,39 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Міжнародний круглий стіл Польща-Україна - 17.11.2023 (0,12 Мб).

Міжнародна конференція Естонія - 29.06.2023 (1,58 Мб).

Міжнародний круглий стіл Польща - 28.06.2023 (1,01 Мб).

МІжнародний форум Польща - 19.05.2023 (0,43 Мб).

Міжнародна конференція Умань - 25.05.2023 (3,23 Мб).

Міжнародна конференція Рівне - 10.11.2023 (0,47 Мб).

Міжнародний сертифікат - 23.12.2016 (0,83 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Ліга бухгалтерів-управлінців - 25.12.2017 (1,14 Мб).

Професійний бізнес-тренер - 30.11.2018 (0,49 Мб).

МСФЗ конференція - 14.03.2023 (0,48 Мб).

Свідоцтво підвищення кваліфікації - 04.10.2013 (0,81 Мб).

Стажування НБУ - 13.11.2020 (0,58 Мб).

Академік Академії економічних наук України - 16.05.2014 (1,22 Мб).

Міжнародний тренінг Естонія - 29.06.2023 (0,4 Мб).

Стажування НБУ - 28.05.2021 (0,26 Мб).

ГО "Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД" - 20.08.2021 (0,35 Мб).

Вища школа менеджменту - 20.09.2015 (1,67 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliya.mamontova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну