Мамонтова Наталія Анатоліївна,

д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Мамонтова Наталія Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995 р.р. -  Український інститут інженерів водного господарства, спеціальність «Облік і аудит» (диплом з відзнакою).

2012-2015 р.р. – Національний університет «Острозька академія», бакалавр з права (диплом з відзнакою).

Досвід роботи

1996-1998 -  Контрольно-ревізійний відділ в Острозькому районі,  головний контролер-ревізор, заступник начальника відділу.

1998 – 2018 – ТОВ «Острозький завод мінеральної води», головний бухгалтер.

З 2019 року - фізична особа-підприємець ( в т.ч. вид діяльності 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування)

НУ ОА
З 1997 року- викладач кафедри економіки (за сумісництвом)
2001 р - ст. викладач кафедри фінансів, доцент кафедри фінансів
2002-2003 - завідувач кафедри фінансів
2003 -2011 - доцент кафедри фінансів
2012- професор кафедри фінансів, обліку і аудиту
З 2013 року - завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ivanchuk N., Mamontova N. Payroll Taxes Increase Reserves in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. No 12(2). P. 575-589 (Web of Science).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мамонтова Н.А., Корнійчук Т.С. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами. Наукові записки Національного університету “Острозька академія” серія “Економіка”. 2021. № 21 (49). С.120-125

2020

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 Національного університету водного господарства та природокористування як член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мамонтова Н. А. Організаційні етапи та методичні особливості надання аудиторських послуг. / О.Р.Антонюк, Н.А.Мамонтова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. 2020. № 18(46). С. 100–106.

Мамонтова Н.А. Развитие интеллектуального капитала в современных условиях /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2020. - № 1.- С. 155-160.

Мамонтова Н. А. Організаційні етапи та методичні особливості надання аудиторських послуг. / О.Р.Антонюк, Н.А.Мамонтова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. 2020. № 18(46). С. 100–106.

Nataliya Mamontova. Peculiarities of inventory in public sector of economy of Ukraine / Anna Novak, Mykola Denisenko, Nataliya Mamontova // Economics, Finance and Management Review (Scientific Center of Innovative Researches OÜ), Issue 4, 2020 - p. 53-58.

Мамонтова Н.А. Развитие интеллектуального капитала в современных условиях /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2020. - № 1.- С. 155-160.

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 Національного університету водного господарства та природокористування як член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Мамонтова Н.А. Интеграционные процессы на финансовом рынке Украины как элемент обеспечения финансово-экономической безопасности национального хозяйства /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2019. - № 1.- С.123-130.

Мамонтова Н.А. Механизм проектного управления национальным хозяйством: концепция, содержание, перспективы /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2018. - № 7.- С.75-85.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Мамонтова Н.А. Інтеграційні процеси енергоефективної стратегії розвитку національної економіки / Н.А.Мамонтова // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Випуск 25. - С. 206-209.

Мамонтова Н.А. Перспективи розвитку енергоефективності України на основі аналізу функціонування Європейської електроенергетики / Н.А.Мамонтова. Ю.Д. Костін // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». - 2018. - Випуск 18. - С. 419-426.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності Актуальні проблеми економіки. – 2015. - № 12. – С. 118-124.

Стратегічне управління вищим навчальним закладом в умовах ринкових трансформацій International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/2016.-№6

Economic and institutional development of higher education system//Modern Science-Moderni veda. – Praha. – Ceska Republika. – 2016. - №2.

Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features/ Natalia Mamontova, Anna Novak// Economics, Enterpreurship, Menegment, Volume 2, number 2. – p. 39-44.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мамонтова Н. А. Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня економіки / Н. А. Мамонтова // Економіка і управління. – 2015. – № 2. – С. 36–41.

Мамонтова Н. А. Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку / Н. А. Мамонтова // Науковий Вісник Полісся. – 2015. – № 2. – С. 23–27.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Мамонтова Н.А. Кредитні ресурси у фінансуванні промислових підприємств в умовах сталого розвитку/Н.А. Мамонтова //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28. – C. 130-133.

Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 45-52.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента - 23.10.2003 (0,81 Мб).

Атестат професора

Атестат професора - 16.05.2014 (0,63 Мб).

Диплом доктора наук

Диплом доктора економічних наук - 23.01.2013 (1,23 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата економічних наук - 13.06.2001 (1,41 Мб).

Довідка про стажування

Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща - 02.03.2020 (0,62 Мб).

Міжнародний семінар - 23.10.2016 (0,83 Мб).

Почесна грамота

Острозька міська рада - 07.12.2017 (0,98 Мб).

Заслужений економіст України - 27.06.2018 (0,39 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Міжнародний сертифікат - 23.12.2016 (0,83 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Ліга бухгалтерів-управлінців - 25.12.2017 (1,14 Мб).

Професійний бізнес-тренер - 30.11.2018 (0,49 Мб).

Свідоцтво підвищення кваліфікації - 04.10.2013 (0,81 Мб).

Стажування НБУ - 13.11.2020 (0,58 Мб).

Академік Академії економічних наук України - 16.05.2014 (1,22 Мб).

Стажування НБУ - 28.05.2021 (0,26 Мб).

ГО "Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД" - 20.08.2021 (0,35 Мб).

Вища школа менеджменту - 20.09.2015 (1,67 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliya.mamontova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну