Мамонтова Наталія Анатоліївна,

д.е.н, проф., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Мамонтова Наталія Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995 р.р. -  Український інститут інженерів водного господарства, спеціальність «Облік і аудит» (диплом з відзнакою).

2012-2015 р.р. – Національний університет «Острозька академія», бакалавр з права (диплом з відзнакою).

Досвід роботи

1996-1998 -  Контрольно-ревізійний відділ в Острозькому районі,  головний контролер-ревізор, заступник начальника відділу.

1998 – 2018 – ТОВ «Острозький завод мінеральної води», головний бухгалтер.

****

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Мамонтова Н.А. / Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Рецензування статей, авторефератів

відгуки на автореферати

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 як член спеціалізованої вченої ради

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

рецензування статтей наукового журналу

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мамонтова Н.А.

2019

Рецензування монографій

Рецензування статей, авторефератів

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 47.104.03 як член спеціалізованої вченої ради

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мамонтова Н.А. Интеграционные процессы на финансовом рынке Украины как элемент обеспечения финансово-экономической безопасности национального хозяйства /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2019. - № 1.- С.123-130.

Мамонтова Н.А. Механизм проектного управления национальным хозяйством: концепция, содержание, перспективы /Н.А.Мамонтова //Modern Science - Moderní věda. - 2018. - № 7.- С.75-85.

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мамонтова Н.А. Інтеграційні процеси енергоефективної стратегії розвитку національної економіки / Н.А.Мамонтова // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Випуск 25. - С. 206-209.

Мамонтова Н.А. Перспективи розвитку енергоефективності України на основі аналізу функціонування Європейської електроенергетики / Н.А.Мамонтова. Ю.Д. Костін // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». - 2018. - Випуск 18. - С. 419-426.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності Актуальні проблеми економіки. – 2015. - № 12. – С. 118-124.

Стратегічне управління вищим навчальним закладом в умовах ринкових трансформацій International Scientific Journal http://www.inter-nauka.com/2016.-№6

Economic and institutional development of higher education system//Modern Science-Moderni veda. – Praha. – Ceska Republika. – 2016. - №2.

Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features/ Natalia Mamontova, Anna Novak// Economics, Enterpreurship, Menegment, Volume 2, number 2. – p. 39-44.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Мамонтова Н.А. Венчурне фінансування вітчизняних підприємств/ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему: «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мамонтова Н.А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень / Н.А.Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 45-52.

Мамонтова Н.А. Кредитні ресурси у фінансуванні промислових підприємств в умовах сталого розвитку/Н.А. Мамонтова //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28. – C. 130-133.

Опублікування статті

Мамонтова Н. А. Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного рівня економіки / Н. А. Мамонтова // Економіка і управління. – 2015. – № 2. – С. 36–41.

Мамонтова Н. А. Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку / Н. А. Мамонтова // Науковий Вісник Полісся. – 2015. – № 2. – С. 23–27.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliya.mamontova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну