Парфенюк Наталія Василівна,

викладач
Парфенюк Наталія Василівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Жанрова специфіка полемічної літератури кін. XVI – поч. XVII ст. (на прикладі полемічних творів Г. Смотрицького та В. Суразького) [Текст] / Н.В. Парфенюк // зб. матер. конференції «Мова. Суспільство. Журналістика» / ред. кол. проф. Шумарова Н. (гол. ред.) [та ін.]. – К.: «Стиль і текст», 2017.

Електронна бібліотека як засіб використання інформаційно-комунікативних технології в системі вищої освіти [Текст] / Н.В. Парфенюк // зб. матер. міжнар. науково-прак. конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді». – Одеса, 2017.

Загальна характеристика текстів полемічної літератури як складових комунікативного процесу кін. XVI – пер. пол. XVII ст. [Текст] / Н.В. Парфенюк // «Альманах науки»: науковий журнал. – К.: «Європейський центр науки», 2017.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

XХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, 27 березня 2017 року)

XXІІІ міжнародна науково-практична конференція з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (секція: питання мовної культури в системі соціальних комунікацій) (м. Київ).

ІX Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» (м. Одеса).

Міжнародна науково-практична конференція «Наука і потенціал» (секція: Соціальні комунікації), (м. Київ).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Семінар «Імплементація Угоди про асоціацію Україна – ЄС: як працювати регіональному журналісту» (м. Рівне, 21-22 березня 2017 року).

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науково-практичною лабораторією «Студія стратегічних комунікацій».

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XХІІ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, 27 березня 2017 року).

Опублікування статті

Загальна характеристика текстів полемічної літератури як складових комунікативного процесу кін. XVI – пер. пол. XVII ст. [Текст] / Н.В. Парфенюк // «Альманах науки»: науковий журнал. – К.: «Європейський центр науки», 2017.

Електронна бібліотека як засіб використання інформаційно-комунікативних технології в системі вищої освіти [Текст] / Н.В. Парфенюк // зб. матер. міжнар. науково-прак. конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді». – Одеса, 2017.

Жанрова специфіка полемічної літератури кін. XVI – поч. XVII ст. (на прикладі полемічних творів Г. Смотрицького та В. Суразького) [Текст] / Н.В. Парфенюк // зб. матер. конференції «Мова. Суспільство. Журналістика» / ред. кол. проф. Шумарова Н. (гол. ред.) [та ін.]. – К.: «Стиль і текст», 2017.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

І Міжнародний симпозіум "Соціальні комунікації: теорія і практика" (16 квітня 2016 р.). Тема: Лексико-стилістичні особливості друкованого тексту як елемента комунікативного дискурсу (на прикладі друкованих творів Клірика Острозького)

XIХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (18-25 березня 2016 р.), тема: «Комунікативний дискурс: дефеніція поняття та його особливості»

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» (10 березня м. Острог)

Опублікування статті

Етимологія поняття «комунікативний дискурс»: аналіз українських та російських наукових досліджень[Текст] / Н.В. Парфенюк // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (10 березня м. Острог). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 48-52.

Лексико-стилістичні особливості друкованого тексту як елемента комунікативного дискурсу (на прикладі друкованих творів Клірика Острозького) [Текст] / Н.В. Парфенюк // Соціальні комунікації: теорія і практика: наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 2. – К.: КНУКіМ, 2016. – C.144-149.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості [Текст] / Н.В. Парфенюк // Филология,социология и культурология. Современные проблемы и перспективы развития. / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: збір. матер. міжнар. конфренції (29.04-30.04. 2016, Краків). – C. 112-116. (індексується у РИНЦ).

Дискурсивні особливості відтворення комунікативної ситуації в текстах полемічної літератури [Текст] / Н.В. Парфенюк // Global world : науковий альманах / ред. кол. О. Руденко (від. ред.) [та ін.]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія» 2016. – Т 2 (2). – ISSN 2414-0511. Режим доступу: http://www.slideshare.net/shturkhetskyy/global-world-22006

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості [Текст] / Н.В. Парфенюк // Филология,социология и культурология. Современные проблемы и перспективы развития. / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju: збір. матер. міжнар. конфренції (29.04-30.04. 2016, Краків)

Specyfika wybranych aspektów działalności marketingowej uczelni wyższych na Ukrainie (na przykładzie Uniwersytetu Narodowego Akademii Ostrogskiej) / N.V. Parfeniuk // "Wyróżniaj się lub zgiń". Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej. - Katowice, 1-2 grudnia 2016 r.

2015

Опублікування статті

Парфенюк Н.В. Полеміка як складова публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості [Текст] / Н.В. Парфенюк // Науковий вісник Ужгородського університету: зб. наук. праць. – Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – Вип. 34. - Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. - С. 47 - 54.

Парфенюк Н.В. Тексти полемічної літератури як складова частина комунікативного дискурсу [Текст] / Н.В. Парфенюк // Діалог: Медіа-студії: зб. наук. праць / ред. кол. О. Александров (від. ред.) [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 20. – С. 121-130.

Парфенюк Н.В. Дефініція поняття «полемічна література»: аналіз українських та російських наукових досліджень [Текст] / Н.В. Парфенюк // Міжнародний науковий альманах «Global World». - Вип. 1. - К., 2015. - С. 87- 94. ISSN 2414-0511

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Науково-практичний семінар із впровадження гендерного підходу у навчальний процес підготовки фахівців і фахівчинь журналістських спеціальностей (м. Київ, 2-3 липня 2015 р.)

Парфенюк Н.В. Комунікативний дискурс: дефеніція поняття та його особливості / Н.В. Парфенюк // XХ Наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія».

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.parfeniuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну