Кулеша Наталія Петрівна,

к.п.н., старший викладач
Кулеша Наталія Петрівна
QA
Резюме
Освіта

2001-2007 рр. - Національний університет "Острозька академія" - "Магістр культури";

2009 - 2012 рр. - Національний університет "Острозька академія" - " Бакалавр психології";

2012-2016 рр. - Національний університет "Острозька академія", аспірантура, спеціальність 19.00.07 — „Педагогічна та вікова психологія”;

2018 р. – присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія", тема дисертації "Психологічна  адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у вищому навчальному закладі";

·   Програма професійної підготовки  «Тілесно-орієнтована психотерапія в гештальт-підході» (Київський гештальт-університет, м. Острог,  березень 2010 – жовтень 2010 рр.,);

·   Теоретико-практичний семінар «ПТСР і символдрама» (м. Острог, 2014р.);

·   Теоретико-практичний семінар «Символдрама та ПТСР. Частина ІІ: практика» (м. Острог, 2014р.);

·   Навчання в психотерапевтичній групі «Діагностика і корекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії та психодрами»  (Інститут практичної психології та психотерапії, м. Острог, 2017 р.), сертифікат №5, 22.12.17р.;

·   Тренінг-семінар  «Арт-психологічні підходи супроводу психосоматичних клієнтів» (ГО «Західноукраїнська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів», м. Острог, 2017 р.);

·   Навчання у теоретико-практичній програмі з дитячої практичної психології  (01 лютого - 31 травня 2017 року, Кривий Ріг);

·   Підвищення кваліфікації за програмою: «Кар’єрне консультування студентів, випускників, молодих і досвідчених спеціалістів 20-40 років» (Київ, 2018 р.);

·    Підвищення кваліфікації за напрямом Польсько-український проект ««Покращення доступу до соціальних послуг у сфері психічного здоров'я - напрямок діяння  Рівне" практична частина стажування у клініці психіатрії, бойового стресу та психотравматології Центрального шпиталю МОН Військового медичного університету, 

м. Варшава (1-25 березня 2020 р., 23 червня-5 вересня 2020 р.).
Досвід роботи


  • 2006 - 2016 рр. - методист кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія»,
  • 2012 – 2016 – викладач кафедри психології та педагогіки  (за сумісництвом);
  • 2017 – 2017 рр. —  викладач кафедри громадського здоровя Національного університету «Острозька академія»;
  • 2018 – по теперішній час    старший викладач кафедри громадського здоровя Національного університету «Острозька академія»;
  • 2018 - 2020 рр. – заступник декана із профорієнтаційної роботи факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія»;
  • 2020 і по теперішній час – заступник декана з питань якості освіти факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія».


Хобі та інтереси

Психологічна реабілітація; психосоматика.

Професійні навики

Фахівець у напрямку тілесно-орієнтованої психотерапії, співавтор і тренер  навчально-терапевтичної програми «Психосоматика», тренер адаптаційних тренінгів до умов навчання у ЗВО.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю "Психосоматична медицина: наука та практика" 5-6 листопада 2021 року м. Київ.

Взято участь у майстер-класі "Психодраматична робота з соматичними масками" в рамках І науково-практичної конференції з міжнародною участю "Психосоматична медичина: наука та практика" 5-6 листопада 2021 року, м. Київ

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на НДР за гостдоговіренорю тематикою.

2020

Видання наукової монографії

Підготовка до видання колективної монографії Heritage of european science: medicine, chemistry, biology, ecology, agriculture"

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництвом студентським науковим керівником "Паліативна та хоспісна допомога"

Керівництво науковим гуртком "Паліативна та хоспісна допомога"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у викладацько-студентській конференції "Дні науки" Національного університету "Острозька академії" (Острог, травень 2020 року)

Участь у викладацько-студентській конференції "Дні науки" Національного університету "Острозька академії" (Острог, травень 2021 року)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кулеша Н.П., Станкевич В.В., Брезицька Д.М., Гущук І.В., Гільман А.Ю., Сафонов Р.В., Хоронжевська І.С. Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами у Рівненській області у 2012-2018 роках // Довкілля та здоров’я. К., 2020. Вип. 2 (95). С.59-63.

Гущук І.В., Гільман А.Ю., Кулеша Н.П. Демографічна ситуація та стан захворюваності населення Рівненської області за 2013-2017 роки,

5. Кулеша, Н. П. (2016) «Експериментальна програма покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ», Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України,», Київ, «Гнозіс», Том X, Частина 2, С. 226–234.

6. Кулеша, Н. П. (2016) «Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу» [Електронний ресурс], Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки, Вип. 2. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_2_7.

7. Кулеша, Н. П. (2016) «Психологічні особливості адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ за тривалістю відсутності батьків», Наукові записки. Серія «Психологія», Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, Випуск 30, С. 108–119.

8. Kulesha N. ECOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 131-141.

Упровадження навчально-терапевтичної програми «психосоматика» в практичну діяльність психолога /А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 9. – С. 85-92.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Опублікування статті у збірці «Фізичні фактори довкілля і їх вплив на формування здоров’я населення України».

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у МІЖНАРОДНІЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ АСАМБЛЕЇ (online та offline) ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД: війна, криза, пандемія 22-24 жовтня 2020 року м. Київ, Україна

Участь у науково-практичній конференції "Фізичні фактори довкілля та їх вплив на формування здоров'я населення України" (2020 р., м. Київ)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Hilman, A. , Kulesha, N. (2021). «The Knowledge about Symptoms and it’s Genesis as a Factor for the Development of Psychosomatic Disorders in Youth», Youth Voice Journal, IBSN (ONLINE): 978-1-911634-20-1. SCOPUS

4. Hilman, A., Matlasevych, O., Kulesha, N., Balashov E. (2021). Peculiarities of Attitude to the Disease in Adulthood. Journal of Cognitive Science, 22(1), 111-133. SCOPUS 5. Matlasevych, O., Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh R. (2021). Structural and component structure of pedagogical abilities of young teachers from the signs of success. Youth Voice Journal, Special Issue “Young People in Education”, 1, 30-42. SCOPUS

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі" м. Чернівці, 17 травня 2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХХІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 13 – 17 травня, 2019 року)

Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

11. 11. Кулеша, Н.П. (2018) «Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО» Науковий журнал «Молодий вчений», Видавництво «Молодий вчений», Київ, № 4.1 (56), С. 47–52. [Index Copernicus]ю.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Кулеша Н.П. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО / Н.П. Кулеша // Науковий журнал «Молодий вчений», Видавництво «Молодий вчений», Київ, - 2018. - № 4.1 (56). - С. 47–52.

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

10. Кулеша, Н. П. (2018) «Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО», Науковий журнал «Молодий вчений», Видавництво «Молодий вчений», Київ, № 4.1 (56), С. 47–52.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

8. Кулеша, Н. П. (2017) «Модель оптимізації психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у ВНЗ», Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Випуск 2 (43), С. 146–156.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кулеша Н.П. Експериментальна програма покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К: «Гнозіс» – 2016. - Том X. – Частина 2. – С. 226-234.

Кулеша Н.П. Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. П. Кулеша // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки. – 2016. - Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_2_7

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кулеша Н.П. Психологічні проблеми адаптації підлітків із дистантної сім'ї до умов навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psyhology/ - Budapest, 2015. – III (26), Issue: 50. – P. 96-100 (p-ISNN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кулеша Н.П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / Н.П. Кулеша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. - № 1(46). - С. 189-196.

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Довідка про проходження стажування у Військовому медичному інституті м. Варшава - 19.06.2020 (0,37 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат участі у конференції (м. Київ) - 18.11.2021 (0,5 Мб).

Сертифікат учасника коференції - 12.01.2021 (0,45 Мб).

Сертифікат участі у конференції (м. Полтава) - 23.03.2021 (0,36 Мб).

IIІ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ З ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ - 12.01.2021 (0,11 Мб).

III NATIONAL CONGRESS ON PALIATIVE AND HOSPICE CARE - 12.01.2021 (0,2 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Сертифікат участі у майстер-класі (м. Київ) - 18.11.2021 (0,26 Мб).

Сертифікат участі у майстер-класі 2 (м. Київ) - 18.11.2021 (0,31 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про участь у терапевтичній групі "Діагностика і корекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії та психодрами" - 23.06.2018 (1,03 Мб).

Certifikat for successful completion of the course "Practical child psychology" - 23.06.2018 (1,51 Мб).

Сертифікат закордонного стажування (укр.) - 23.03.2021 (0,25 Мб).

Сертифікат із навчальної теоретико-практичної програми з практичної психології - 23.06.2018 (0,86 Мб).

Сетрифікат із тілесно-орієнтованої психотерапії в гештальт-підході - 23.06.2018 (1,7 Мб).

Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою "Профорієнтаційна діагностика і консультування школярів 13-18 років та їх батьків" - 23.06.2018 (0,69 Мб).

Сертифіка закордонного стажування (пол.) - 23.03.2021 (0,46 Мб).

Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою "Кар'єрне консультування студентів, випускників, молодих і досвідчених спеціалістів 20-40 років" - 23.06.2018 (0,8 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат участі у семінарі-тренінгу "Арт-психологічні підходи супроводу психосоматичних клієнтів" - 23.06.2018 (0,69 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.kulesha@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну