Кулеша Наталія Петрівна,

к.п.н., старший викладач
Кулеша Наталія Петрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційного компетенції здобувачів освіти" 26-27 квітня 2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі" м. Чернівці, 17 травня 2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 13 – 17 травня, 2019 року)

Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018)

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

11. 11. Кулеша, Н.П. (2018) «Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО» Науковий журнал «Молодий вчений», Видавництво «Молодий вчений», Київ, № 4.1 (56), С. 47–52. [Index Copernicus]ю.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Кулеша Н.П. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО / Н.П. Кулеша // Науковий журнал «Молодий вчений», Видавництво «Молодий вчений», Київ, - 2018. - № 4.1 (56). - С. 47–52.

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації

2016

Опублікування статті

Кулеша Н.П. Експериментальна програма покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К: «Гнозіс» – 2016. - Том X. – Частина 2. – С. 226-234.

Кулеша Н.П. Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. П. Кулеша // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки. – 2016. - Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_2_7

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кулеша Н.П. Психологічні проблеми адаптації підлітків із дистантної сім'ї до умов навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psyhology/ - Budapest, 2015. – III (26), Issue: 50. – P. 96-100 (p-ISNN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996).

Опублікування статті

Кулеша Н.П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / Н.П. Кулеша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. - № 1(46). - С. 189-196.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кулеша Н.П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології» (15-16 травня 2015 р. м. Київ).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про участь у терапевтичній групі "Діагностика і корекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії та психодрами" - 23.06.2018 (1,03 Мб).

Certifikat for successful completion of the course "Practical child psychology" - 23.06.2018 (1,51 Мб).

Сертифікат із навчальної теоретико-практичної програми з практичної психології - 23.06.2018 (0,86 Мб).

Сетрифікат із тілесно-орієнтованої психотерапії в гештальт-підході - 23.06.2018 (1,7 Мб).

Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою "Профорієнтаційна діагностика і консультування школярів 13-18 років та їх батьків" - 23.06.2018 (0,69 Мб).

Сертифікат підвищення кваліфікації за програмою "Кар'єрне консультування студентів, випускників, молодих і досвідчених спеціалістів 20-40 років" - 23.06.2018 (0,8 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат участі у семінарі-тренінгу "Арт-психологічні підходи супроводу психосоматичних клієнтів" - 23.06.2018 (0,69 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.kulesha@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну