Криловець Наталія Володимирівна,

к.ф.н., старший викладач
Криловець Наталія Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

Криловець Н. В. Філософія природи в творчості Л. Костенко.

Н. Криловець. Образ історичних постатей у творчості поетів-шістдесятників.

2016

Видання наукової монографії

Криловець Н. Публіцистична книга Євгена Гуцала «Ментальність орди»: проблематика, соціальна спрямованість/ Н. Криловець // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 84-93.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

«Біблійні алюзії в поезії Ліни Костенко» для участі у науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки Національного університету «Острозька академія»».

«Проблема митця і слова в поезії Ліни Костенко» для участі у науково-практичній конференції Рівненського державного педагогічного університету.

«Біблійні образи в поезії Ліни Костенко» для участі в VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»

Опублікування статті

Криловець Н. В. Біблійні образи в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2014// Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2016. – С.

2015

Видання наукової монографії

Філософська поезія Ліни Костенко / Н.В. Криловець. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – 180 с.

2014

Опублікування статті

Криловець Н. В. Образ саду в поезії Тараса Шевченка та Ліни Костенко // Наукові записки. Серія філологічна. Випуск 47. – Острог, 2014. – С. 72-75.

Криловець Н. В. Образ України у творчості Тараса Шевченка та поетів-шістдесятників // Актуальні проблеми філології. Літературознавство:Збірник наукових праць. Вип. 20. – Рівне: РДГУ, 2014. – С. 97-106.

Криловець Н. В. Філософська поезія як літературний жанр: проблема дефініції // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2014// Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2014. – С. 118-120.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Філософська поезія як літературний жанр: проблема дефініції» для участі в ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії

«Легендарні постаті жінок в історіософській поезії Ліни Костенко» для участі в І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен шістдесятництва».

«Образ саду в поезії Тараса Шевченка та поетів-шістдесятників» для участі в міжвузівській науково-практичній конференції «…Я на сторожі коло їх поставлю слово…»

«Образ саду в поезії Тараса Шевченка та Ліни Костенко» для участі у шевченківській науково-практичній конференції Рівненського державного педагогічного університету.

2013

Опублікування статті

Криловець Н. В. Філософська опозиція «людина – природа» в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2013 // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2013. – С. 79-81.

Криловець Н. В. Філософія любові в поезії Ліни Костенко // Наукові записки. Серія філологічна. Випуск 32. – Острог, 2013. – С.128-138.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Криловець Н. В. Тема творчества в философской поэзии Лины Костенко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, 2013. – № 3. – С. 29-32.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

«Філософська опозиція «людина – природа» в поезії Ліни Костенко» для участі в ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії».

«Філософія любові в поезії Ліни Костенко» для участі в І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен Василя Стуса».

Захист дисертації

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література). Дисертація «Філософська поезія Ліни Костенко» захищена в спеціалізованій вченій раді Одеського національного ун-ту імені І. І. Мечникова 31 січня 2013 року. Диплом кандидата наук ДК № 014858 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 4 липня 2013 року.

2012

Опублікування статті

Криловець Н. В. Історіософські мотиви в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2012. – С. 82-84.

Філософія творчості в поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 341-344.

Образ лісу в натурфілософській поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 28. – С. 119-127.

Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 229-232.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

«Історіософські мотиви в поезії Ліни Костенко» для участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії».

2011

Опублікування статті

Хронософські мотиви в творчості Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2011. – Вип. 21. – С. 247-259.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.krylovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну