Криловець Наталія Володимирівна,

к.ф.н., старший викладач
Криловець Наталія Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Магістр філології (диплом Національного університету "Острозька академія" РВ №36696238 від 21.06.2009)

Диплом кандидата філологічних наук із спеціальності 10.01.01 "українська література" (ДК 014858 від 4.07.2013 року) відсутній

Досвід роботи

2009-2010- викладач-стажист кафедри української філології Національного університету "Острозька академія"

2010-2013-  викладач кафедри журналістики і літературознавства Національного університету "Острозька академія"

2013-2014-   викладач кафедри журналістики Національного університету "Острозька академія"

2014-дотепер - старший викладач кафедри журналістики Національного університету "Острозька академія"

Професійні навики

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Криловець Н. В. Сучасна українська дитяча література : тематичні та жанрові особливості

2016

Видання наукової монографії

Криловець Н. Публіцистична книга Євгена Гуцала «Ментальність орди»: проблематика, соціальна спрямованість/ Н. Криловець // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 84-93.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Криловець Н. В. Біблійні образи в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2014// Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2016. – С.

2015

Видання наукової монографії

Філософська поезія Ліни Костенко / Н.В. Криловець. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – 180 с.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Криловець Н. В. Образ саду в поезії Тараса Шевченка та Ліни Костенко // Наукові записки. Серія філологічна. Випуск 47. – Острог, 2014. – С. 72-75.

Криловець Н. В. Образ України у творчості Тараса Шевченка та поетів-шістдесятників // Актуальні проблеми філології. Літературознавство:Збірник наукових праць. Вип. 20. – Рівне: РДГУ, 2014. – С. 97-106.

Криловець Н. В. Філософська поезія як літературний жанр: проблема дефініції // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2014// Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2014. – С. 118-120.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Криловець Н. В. Філософська опозиція «людина – природа» в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2013 // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2013. – С. 79-81.

Криловець Н. В. Філософія любові в поезії Ліни Костенко // Наукові записки. Серія філологічна. Випуск 32. – Острог, 2013. – С.128-138.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Криловець Н. В. Тема творчества в философской поэзии Лины Костенко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, 2013. – № 3. – С. 29-32.

Захист дисертації

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література). Дисертація «Філософська поезія Ліни Костенко» захищена в спеціалізованій вченій раді Одеського національного ун-ту імені І. І. Мечникова 31 січня 2013 року. Диплом кандидата наук ДК № 014858 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 4 липня 2013 року.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Криловець Н. В. Історіософські мотиви в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2012. – С. 82-84.

Філософія творчості в поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 341-344.

Образ лісу в натурфілософській поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 28. – С. 119-127.

Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 229-232.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Хронософські мотиви в творчості Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2011. – Вип. 21. – С. 247-259.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.krylovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну